Бюджет 2013

СПРАВКА за разпределението на средства за детски градини, училища и общежития при Община Плевен за 2013 година

3071

Д-ст   Заведение   Стипен- дии /в лв./    Сума -осн. компоненти  /в лв./   Сума по доп. комп. /в лв./   Добавка -МТБ, рес. подпом.;храна ПГ и І-ІV кл.;целодн. обуч.І,ІІ и ІІІ  кл.   Общо /в лв./              …

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЗА 2О13 ГОДИНА - АКЦЕНТИ

3168

Разработеният проект за бюджет 2013 година е продължение на представената през 2012 година в Министерство на финансите тригодишна прогноза за местните приходи и разходи за бюджета на Общината за периода 2013 -2015 година.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2013 В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

2812

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2013 В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН         № Населено място Дата Час                 1. Буковлък 07.1.2013 17.00         2. Върбица 07.1.2013 16.00  …