Решение №877 от 26.04.2022 год. относно приемане сборния бюджет на Община Плевен за 2022 год.

1418

Файлове:

Бюджет 2022.pdf Бюджет 2022.pdf