Детски ясли

Детските ясли са организационно обособени структури, в които медицински и други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст. Дейността им е регламентирана с Наредба № 26 от 18.11.2008г.на МЗ (изм. ДВ. бр. 24 от 31 март 2009г. ,изм. бр.36 от 10 май 2011г.)за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.
Методическото ръководство на дейността на детските ясли се осъществява от Министерството на здравеопазването чрез Регионалната здравна инспекция, както и от Община Плевен
Всяко заведение има разработени свои вътрешни правила за реда в яслата, които задължително се спазват.

 

 1. Детска ясла "Чайка"
  адрес: гр. Плевен, ул.”10-ти декември” № 40
  тел. 064/870 744
  e-mail: sd4aika@abv.bg

  Директор - Светлана Дунчева
   
 2. Детска ясла "Латинка"
  адрес: гр. Плевен, ул. „Бузлуджа” № 26
  тел. 064/829 122
  e-mail: marieta.stoianova@abv.bg
  Директор - Мариета Паскалева

   
 3. Детска ясла "Щастливо детство"
  адрес: гр. Плевен, ул. „ Климент” № 4
  тел. 064/823 883
  e-mail:
  antimova.lilia@gmail.com
  Директор - Лилия Антимова
   
 4. Детска ясла "Дружба"
  адрес: гр. Плевен, ул.”Борис Шивачев” № 36
  тел. 064/830 460
  e-mail:
  dq_drujba1976@abv.bg
  Директор - Маргарита Иванова
   
 5. Детска ясла "Асен Халачев"
  адрес: гр. Плевен, бул. „Русе" № 64
  тел. 064/823 171
  e-mail: stefka_t.todorova@abv.bg
  Директор - Стефка Тодорова

   
 6. Детска ясла "Гергана"
  адрес: гр. Плевен, ул.”Мур”15
  тел. 064/824 914
  e-mail: rv.aleksandrova@abv.bg
  Директор - Росица Александрова

   
 7. Детска ясла "Мир"
  адрес: гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия”
  тел. 064/680 240
  e-mail:
  kalenska_desi@abv.bg
  Директор - Десислава Каленска
   
 8. Детска ясла „Усмивка”
  адрес: с. Ясен
  тел. 06357/2061
  e-mail: miteva.v@abv.bg
  Директор - Веселина Митева