Регистри - архив

Регистър концесии

3751

І. ОБЕКТ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ – ТОАЛЕТНА  1.Решение на Общински съвет – Плевен за предоставяне на концесия - № 212 от 15.11.2000 год. 2.Заповед на Кмета за определяне на концесионера - № РД-10-128 от 05.03.2001 год.  3.Предмет…