Достъп до обществена информация

Начини за приемане на заявления за достъп до обществена информация в Община Плевен:

Адрес:
„Център за административно обслужване на гражданите”, 5800 Плевен, пл. “Възраждане” № 4;
или чрез електронна поща: mayor@pleven.bg

Работно време:
понеделник-петък 08:30ч. – 17:00ч. Почивка: 12:30ч.– 13:00ч.;

Телефони за контакт:
064 / 822 411 – информация; 064/ 822 412 – каса
 

Заявление за достъп до обществена информация

Отчети за устни и писмени заявления по ЗДОИ

Нормативна уредба

Списък на категориите информация, публикувани в интернет страницата на Община Плевен