Достъп до обществена информация

Начини за приемане на заявления за достъп до обществена информация в Община Плевен:

-   През портал за предоставяне на електронни услуги

-   Със заявление на гише в звено за административно обслужване на адрес: „Център за административно обслужване на гражданите", 5800 Плевен, пл. "Възраждане" № 4;

-   Със заявление по електронна поща: mayor@pleven.bg

-   Със заявление по пощата на адрес: „Център за административно обслужване на гражданите", 5800 Плевен, пл. "Възраждане" № 4;

-   Устно, на гише в звено за административно обслужване

-   Платформа за достъп до обществена информация 

Телефони за контакт:
064 / 822 288 – информация; 064/ 822 412 – каса


 

Заявление за достъп до обществена информация

Отчети за устни и писмени заявления по ЗДОИ

Нормативна уредба

Списък на категориите информация, публикувани в интернет страницата на Община Плевен