ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ

Контакти:
гр.Плевен ул. „Сан Стефано“ №1 ( ДКЦ II ) ет. 1
064 881 205 - Директор
064 881 254 - Деловодство
064 881 285 - Актосъставяне раждане/брак/смърт
064 881 293 - Картотека и регистри по гражданско състояние
064 881 329 - Регистри кметства
064 822 005 - Картотека гробищни паркове

Работно време:

8:30 ч. - 17:00 ч. без прекъсване в работни дни

09:00 ч. – 12:30 ч. и от 13:00 ч. - 15:30 ч. в празнични и почивни дни за осъществяване на услу­ги по чл.51 и чл.54 от Закона за гражданската регистрация

e-mail: esgraonpl@pleven.bg