Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия

Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия

Активите на новоизградени обекти по проекта „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия” се предават на Асоциацията по водите – Плевен

 Във връзка с чл. 4.4 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги Община Плевен като член на Асоциацията по ВиК започна…

Напредва изпълнението на обект „Реконструкция на обща пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за група населени место от общините Плевен и Долна Митрополия”

Напредва осъществяването на най-мащабния обект в рамките на проекта „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия” - „Реконструкция на обща пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за група населени…

Жителите на плевенското кметство Буковлък вече имат нова водопроводна и канализационна мрежа

                Лентата на обекта „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Буковлък, община Плевен (етап І)” беше прерязана официално на 11 февруари 2020 г.…

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 11 февруари 2020 г. ще се проведат две официални церемонии „Откриване на обект“ в селата Буковлък и Ясен. Строителството на обектите се осъществи в рамките на мащабния проект „Интегриран воден цикъл Плевен –…

Завърши строителството на обектите в Ясен и Буковлък

Приключи изпълнението на дейностите по строителството на обектите „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Буковлък, община Плевен (етап І)” и  „Изграждане на канализационна и съпътстваща…

Новата визия на пречиствателната станция в с. Божурица, община Долна Митрополия, вече се очертава

Новата визия на пречиствателната станция в с. Божурица, община Долна Митрополия, постепенно започва да се очертава. Строително-монтажните дейности, стартирали през м. май 2019 г., се извършват от екип на ДЗЗД „Чиста вода”,…

Акт 15 получи обектът „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Буковлък, община Плевен (етап І)”

Акт 15 за обекта „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Буковлък, община Плевен (етап І)” подписаха на 19 ноември 2019 г. представители на възложителя – Община Плевен, фирмата изпълнител…

Активно се изграждат водопроводната и съпътстващата канализационна мрежа в плевенското село Ясен

Активно се изпълняват дейностите по строителството на обект „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Ясен, община Плевен (етап І)”. Обектът се изгражда по проект „Интегриран воден …

Приключва изпълнението на съвременна ВиК инфраструктура в село Буковлък

Към своя край е строителството на обект „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Буковлък, община Плевен (етап І)”. Началото на строително-монтажните работи беше поставено на 5 септември…

Стартира реконструкцията на обща пречиствателна станция за общините Плевен и Долна Митрополия

Церемония „Стартиране на строително-монтажни работи” за обект „Реконструкция на общапречиствателна станцияза отпадни води /ПСОВ/ за група населени местав общините Плевен и Долна Митрополия” се проведе на 8…

Започна строителството на водопроводна и канализационна мрежа в плевенското кметство Ясен

С официална церемония на 02 ноември 2018 г. беше поставено начало на строителството  на обекта „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Ясен, община Плевен (етап І)” в рамките на проекта…