ФАСАДНА КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ И РЕМОНТ НА ПОКРИВ на РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ–ПЛЕВЕН, УПИ І-668.2.1, КВ.181а по плана на гр. Плевен

1119