ОСНОВЕН РЕМОНТ, ПРИЛАГАНИ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ДОСТЪПНА СРЕДА И НОВА НАВЕСНА КОНСТРУКЦИЯ НА АВТОГАРА ПЛЕВЕН - УПИ I-653.2, КВ.219 ПО ПЛАНА НА ГР. ПЛЕВЕН

2107