ПРЕУСТРОЙСТВО И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЕКТ В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56722.656.493 - ХОТЕЛ „СТОРГОЗИЯ“ В МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, С ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОСИГУРЕНА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА

998