ИНЖ. МИТКО СПАСОВ

ИНЖ. МИТКО СПАСОВ

 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ „ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ“

 

Образование: Строителен инженер по „Водоснабдяване и канализация”, специалност „Мрежи и съоръжения“ – УАСГ, гр. София

Професионална реализация: 28 години от трудовия стаж на инж. Спасов е преминал във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Плевен, от които 18 години е управител на дружеството. Преди това е бил технически ръководител и проектант. Основни приоритети в работата му ще бъдат: решаването на проблема с питейната вода и водоснабдяването в Плевен; решаването на проблемите с канализацията и отводняването на ниските участъци при обилни валежи в града; поддръжка и ремонт на уличната мрежа в общината; работата по основни проекти за Плевен - изграждане на Спортна зала, стадион, кръговото на входа на Плевен, пътните участъци Ясен - Плевен и Плевен - Беглеж.