списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017г. (чл.39, ал.1 от ИК)

3596