СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

8358

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
        (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛЕВЕН, община ПЛЕВЕН
         населено място ГР.ПЛЕВЕН, кметство ..........., секция № 001
         адрес на избирателна секция УЛ. „ГЕОРГИ КОЧЕВ“ №39, КЛУБ „ОСВОБОЖДЕНИЕ“

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛЕКСАНДРА                                                  ОСТОИЧ
                      АЛЕКСАНДРИНА                  АНГЕЛОВА                      ЩЕРЕВА-ТЕЙТ
                      АНАСТАСИЯ                     ЕВТИМОВА                      НИКОЛОВА
                      АНАТОЛИ                       НИКОЛАЕВ                      АБАДЖИЕВ
                      АНАТОЛИ                       ПЕТКОВ                        ГЕНОВ
                      АНТОАН                        ДЖОРДЖ                        АБУ ШЕДИД
                      АНТОН                         ВАСКОВ                        НИНОВ
                      БОГДАНКА                      СТОЯНОВА                      ГЕОРГИЕВА
                      БОРИСЛАВ                      ЛАЗАРОВ                       ГАТЕВ
                      ВАНЯ                          ПЕТКОВА                       СИМЕОНОВА
                      ВАСИЛ                         СТЕЛИЯНОВ                     СТОЯНОВ
                      ВЕСЕЛИН                       НЕДКОВ                        ТОШЕВСКИ
                      ВЛАДИМИР                      ПЕТКОВ                        ХРИСТОВ
                      ВЛАДИСЛАВ                     ГЕОРГИЕВ                      КОЛЕВ
                      ГАБРИЕЛА                      ДАНИЕЛОВА                     ХРИСТОВА
                      ГАЛИНА                        ЦВЕТАНОВА                     ЯКОВА
                      ГОШО                          ВАСИЛЕВ                       ВИТАНОВ
                      ДАНАИЛ                        ЯНКОВ                         ГОСПОДИНОВ
                      ДАНИЕЛА                       СТЕФАНОВА                     ГЕНОВА
                      ДАРИНКА                       ЦВЕТАНОВА                     ШОУ
                      ДАРКО                                                       ЯКИМОСКИ
                      ДЕСИСЛАВА                     ИЛЕВА                         ДАНОВА
                      ДЕСИСЛАВА                     ПЕНЧЕВА                       АНГЕЛОВА
                      ДИАНА                         КРАСИМИРОВА                   БАСАРОВА-ПАСХАЛИ
                      ДИЯНА                         ПЕТКОВА                       СТАНЕВА
                      ДОЧКА                         СЛАВЧЕВА                      КИРИЛОВА
                      ЕЛИ                           ИЛИЕВА                        КИРОВА
                      ЕМИЛ                          ВАЛЕНТИНОВ                    ВАСИЛЕВ
                      ЕМИЛ                          МИЛЕНОВ                       АНГЕЛОВ
                      ИВАЙЛО                        ЙОРДАНОВ                      ТАЧЕВ
                      ИВАН                          АНГЕЛОВ                       ИВАНОВ
                      ИВАН                          ЦВЕТАНОВ                      ПЕТКОВ
                      ИВЕТА                         НИКОЛОВА                      ГОСПОДИНОВА
                      ИЛИЙКА                        АСЕНОВА                       ИВАНОВА
                      ИЛОНКА                        СТЕФАНОВА                     ТАЧЕВА
                      ИРЕНА                         ЦВЕТАНОВА                     БОРИСОВА
                      ЙОВКА                         ГЕОРГИЕВА                     ВЕЛЧЕВА
                      ЙОРДАН                        ИВАНОВ                        ТАЧОВ
                      КАЛИНА                        ВАЛЕНТИНОВА                   ЛАЛЕВА
                      КАМЕН                         ДАВИДОВ                       ПЕТРОВ
                      КАТЯ                          ИЛИЕВА                        ПЕТРОВА
                      КОСТО                         ВЪЛОВ                         МИТОВ
                      ЛИДИЯ                         ПЕТРОВА                       ЕНЧЕВА
                      ЛЮДМИЛ                        ГОРАНОВ                       ЦВЕТАНОВ
                      МАРА                          КОСТАДИНОВА                   ПЕТРОВА
                      МАРГАРИТА                     ДИМИТРОВА                     НИКОЛОВА
                      МАРГАРИТА                     СТОЯНОВА                      САВОВА
                      МАРИЯ                         ВАЛЕНТИНОВА                   ВЛАДОВА
                      МАРИЯ                         ПЕТРОВА                       ПЕТКОВА
                      МАРИЯ                         ТОДОРОВА                      ПЕТРОВА-МАЧЕВА
                      МАРТИН                        МИХАЙЛОВ                      МИХАЙЛОВ
                      МИГЛЕНА                       ЕМИЛОВА                       КАМЕНОВА
                      МИЛЕН                         ЕВЛОГИЕВ                      АНГЕЛОВ
                      МИЛЕНА                        ВЛАДИМИРОВА                   ЙОТОВА
                      МИЛЕНКА                       СТАНЧЕВА                      ПАНЧЕВА
                      МИХАИЛ                        ВЛАДИМИРОВ                    ХРИСТОВ
                      МЛАДЕН                        ЗАХАРИЕВ                      ТОДОРОВ
                      НАСКО                         АТАНАСЧЕВ                     МАРИНОВ
                      НИКОЛАЙ                       ВАСИЛЕВ                       КОЛЕВ
                      НИКОЛАЙ                       ТОДОРОВ                       ДИМИТРОВ
                      ОРЛИН                         ГЕОРГИЕВ                      ПЕТРОВ
                      ПАВЛИНА                       ГЕЧЕВА                        МИТОВА
                      ПЕЛАГИЯ                       ХРИСТОВА                      ПЕТКОВА
                      ПЕНКА                         АНГЕЛОВА                      МАЧЕВА
                      ПЕНКА                         ВЪЛЧЕВА                       НИКОЛОВА
                      ПЕТКО                         ЦВЕТАНОВ                      ПЕТКОВ
                      ПЛАМЕН                        ЛЮДМИЛОВ                      ГОРАНОВ
                      ПРОКОПА                       ПЕТРОВА                       ВЕЛКОВА
                      РАДКА                         СТОЙКОВА                      ИЛИЕВА
                      РЕНА                          МИХАЙЛОВА                     ХРИСТОВА
                      РОСИЦА                        ТРАЙКОВА                      СВЕТОЗАРОВА
                      РУМЕН                         ХРИСТОВ                       МАЧЕВ
                      СВЕТОСЛАВ                     ЙОРДАНОВ                      ТАЧЕВ
                      СНЕЖАНКА                      ДИНКОВА                       МАРИНОВА
                      СОРЕЯ                         КИРИЛОВА                      МАРКОВСКА
                      СТАНКА                        ПЕТКОВА                       КИСЬОВА
                      СТОЯН                         БАНЧЕВ                        КИСОВ
                      ТАТЯНА                        СТОЯНОВА                      ТАЧЕВА
                      ТИХОМИР                       ТОТЕВ                         ЦАНОВ
                      ТИХОМИРА                      ТИХОМИРОВА                    ЦАНОВА
                      ХРИСТИНА                      АТАНАСОВА                     ХРИСТОВА
                      ХРИСТИЯН                      КАЛИНОВ                       ЛУКАНОВ
                      ХРИСТИЯН                      НИКОЛАЕВ                      ВУТОВ
                      ХРИСЯ                         ПЕТКОВА                       ДРАГАНОВА
                      ЦВЕТАН                        АТАНАСОВ                      ГАНЧЕВ
                      ЦВЕТАН                        ПЕТКОВ                        ПЕТКОВ
                      ЦВЕТАН                        ПЪРВАНОВ                      ПЪРВАНОВ
                      ЦВЕТАН                        РУСАНОВ                       ЦВЕТКОВ
                      ЦВЕТОМИЛА                     АНГЕЛОВА                      НИКОЛОВА-ПЕТКОВА
                      ЦЕЦКА                         ПРОКОПОВА                     ХРИСТОВА

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛЕВЕН, община ПЛЕВЕН
         населено място ГР.ПЛЕВЕН, кметство ..........., секция № 002
         адрес на избирателна секция УЛ. „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ №1, МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛБЕНА                        КИРИЛОВА                      КИРОВА
                      АЛЕКСАНДРА                    АЛЕКСАНДРОВА                  ВЪЛЧОВСКА-МАРКОВА
                      АЛЕКСАНДЪР                    КОСТОВ                        КИВОЛОВ
                      АЛЕНКА                        АНТОНОВА                      ИВАНОВА
                      АНГЕЛ                         СТОИЛОВ                       ГЕОРГИЕВ
                      АНЕЛИЯ                        ИЛИЕВА                        ПЕТРОВА
                      АНЕЛИЯ                        ЦВЕТАНОВА                     ИВАНОВА
                      АНЕТА                         ДОНЧЕВА                       ТЕНЕКЕДЖИЙСКА
                      АНЯ                           ПЕТРОВА                       ХРИСТОВА
                      БИСТРА                        ТОДОРОВА                      АНДРЕЕВА
                      БОЖИДАРКА                     ВАСИЛЕВА                      БОЖИНОВА
                      БОЙКА                         ВАСИЛЕВА                      МИХАИЛ
                      БОРЯНКА                       ТОДОРОВА                      МАШИ
                      БОЯН                          ИЛИЕВ                         ВАСИЛЕВ
                      ВАНЮША                        ХРИСТОВА                      БРЕСНИШКА
                      ВАНЯ                          МИЛКОВА                       ПЕТКОВА-МАРИНЧЕВА
                      ВАСИЛ                         ВАСИЛЕВ                       ДАЙЧЕВ
                      ВЕНЦИСЛАВ                     ПЕТРОВ                        МОНОВ
                      ВЕСЕЛИН                       ВУТКОВ                        НЕЧЕВ
                      ВЕСЕЛИН                       СТОЯНОВ                       ВАСИЛЕВ
                      ВИЛИЯН                        МИНЧЕВ                        ТРИФОНОВ
                      ВИОЛЕТА                       ИВАНОВА                       ТЕРЗИЙСКА
                      ВЛАДИСЛАВА                    МИЛЕВА                        ВЕЛЧЕВА-ЛАНГЕ
                      ГАЛИНА                        ВИКТОРОВНА                    САВКОВА
                      ГЕНОВЕВА                      ПЕТРОВА                       ВЕЛИЧКОВА
                      ГЕОРГИ                        КОНСТАНТИНОВ                  РУПЧАНСКИ
                      ГИОРГОС                                                     МИХАИЛ
                      ДАФИНКА                       ЙОРДАНОВА                     ХРИСТОВА
                      ДЕТЕЛИНА                      ЦВЕТАНОВА                     НЕЧЕВА
                      ДИАНА                         ИГНАТОВА                      БОГДАНОВА
                      ДИАНА                         РУСИНОВА                      КАМЕНОВА
                      ЕВГЕНИ                        ЙОРДАНОВ                      ДАЧЕВ
                      ЕВЛОГИ                        ПЕТКОВ                        ГЕНОВ
                      ЕМИЛ                          АНТОНИО                       ГЕОРГИЕВ
                      ЗОРНИЦА                       ЛЮБОМИРОВА                    ГОРАНОВА
                      ИВАН                          ГЕОРГИЕВ                      ИВАНОВ
                      ИВЕЛИН                        ПАВЛИНОВ                      ТРЕНДАФИЛОВ
                      ИЛИЯ                          КУНОВ                         ИЛИЕВ
                      ЙОРДАН                        ЕМИЛОВ                        МИХАЙЛОВ
                      КАЛОЯН                        СИМЕОНОВ                      КЪНЧЕВ
                      КАМЕЛИЯ                       ИВАНОВА                       БЛАЖЕВА
                      КАТЕЛИН                       ТОДОРОВ                       ГОРАНОВ
                      КРАСИМИР                      СВЕТОСЛАВОВ                   АНТИМОВ
                      ЛЮБА                          ПЕТКОВА                       ВЪЛЕВА
                      МАРГАРИТА                     ВЕЛЕВА                        ПЕТКОВА
                      МАРГАРИТА                     ЗДРАВКОВА                     КОЛЕЖДАНСКА
                      МАРИЯ                                                       МИХАИЛ
                      МАРИЯ                         БОЯНОВА                       ОЛДФАДЪР
                      МИЛЕНА                        САШКОВА                       СИМЕОНОВА
                      МИЛКА                         РАДЕВА                        РАШЕВА
                      МОМЧИЛ                        ДИМИТРОВ                      БОЛДИШКОВ
                      НАДКА                         ВАСИЛЕВА                      ГЕШЕВА
                      НАЙДА                         ИВАНОВА                       НИКОЛОВА-ГЕРГОВА
                      НАЙДЕН                        МАРИНОВ                       ГЕОРГИЕВ
                      НИКОЛАЙ                       БОЖКОВ                        ВЕЛИКОВ
                      НИКОЛАЙ                       ЗАХАРИЕВ                      ТАНЕВ
                      НИНА                          ИВАНОВА                       ПЕТКОВА
                      НОРА                          ВЪРБАНОВА                     ЦЕКОВА
                      НЯРГИС                        МЕХМЕДОВА                     САЛИЕВА
                      ПАВЛИНКА                      ИЛИЕВА                        ИВАНОВА
                      ПАВЛИНКА                      ПЕТРОВА                       ЦЕКОВА
                      ПЕНЧО                         ДОЧЕВ                         ПЕНЧЕВ
                      ПЕТЪР                         ЙОРДАНОВ                      СТОЯНОВ
                      РОЗАЛИНА                      МАРГАРИТОВА                   БОЛДИШКОВА
                      РОСТИСЛАВ                     ГЕОРГИЕВ                      ДИНКОВ
                      РУМЕН                         ГЕОРГИЕВ                      ЦЕКОВ
                      СИМЕОН                        ГЕОРГИЕВ                      ГЕОРГИЕВ
                      СИМЕОНКА                      СТОЯНОВА                      НИКОЛОВА
                      СТЕФАНИ                       ЮРИЕВА                        КОСЕВА
                      ТАНЯ                          ЙОРДАНОВА                     ВЪЛЧЕВА
                      ТЕОДОРА                       ВЕСЕЛИНОВА                    ВЪЛЕШКОВА
                      ТОНИ                          ОГНЯНОВ                       ИВАНОВ
                      ХРИСТО                        КОСТОВ                        МЛАДЕНОВ
                      ЦАНКО                         ЛАЛОВ                         ГЕРГОВ
                      ЦВЕТАН                        ТОДОРОВ                       АНТОНОВ
                      ЦВЕТАНКА                      ИВАНОВА                       АНТОНОВА
                      ЮЛКА                          ЛЮБЕНОВА                      МЛАДЕНОВА
                      ЯРОСЛАВ                       ТОДОРОВИЧ                     АТАНАСОВ
                      ЯСМИН                         АБДУ                          МАШИ

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛЕВЕН, община ПЛЕВЕН
         населено място ГР.ПЛЕВЕН, кметство ..........., секция № 003
         адрес на избирателна секция УЛ. „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ №1, МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНАТОЛИЙ                      НИКОЛАЕВИЧ                    ПЕТРОВ
                      АНГЕЛИНА                      ГЕОРГИОС                      ФОКА
                      АННА                          ИЛИНИЧНА                      ЦВИК
                      БИЛЯНА                                                      БОГДАНОВСКА
                      БОРИС                         СТОЯНОВ                       ПЕЧЕВ
                      БОЯН                          ДОЙЧИНОВ                      МУШАТОВ
                      БОЯН                          СТАНЧЕВ                       ЕВСТАТИЕВ
                      ВАНУШКА                       ЙОРДАНОВА                     СПАСОВА
                      ВЕНЕЛИН                       ДИМИТРОВ                      МЛАДЕНОВ
                      ВЕРА                          АЛЕКСАНДРОВА                  ТРАШЛИЕВА
                      ВЕСЕЛИН                       ГЕОРГИЕВ                      ЦВЕТКОВ
                      ВЕСЕЛИН                       МИРОСЛАВОВ                    ЖЕЛЕВ
                      ВЕСЕЛИНА                      СПАСОВА                       ТРИФОНОВА
                      ГАЛИНА                        ГЕОРГИЕВА                     ГАТЕВА-ХРИСТОВА
                      ГАНЧО                         ТОДОРОВ                       ГАНЧЕВ
                      ГЕОРГИ                        БОРИСОВ                       САВИНОВ
                      ГИНКА                         ГЕОРГИЕВА                     ФИСКУЧЕВА
                      ГИНКА                         СТОЯНОВА                      ПЕЧЕВА
                      ГОРАНКА                       ВАСИЛЕВА                      КОСТОВА
                      ГРЕТА                         ЦАКОВА                        ФОКАС
                      ДАРКО                                                       МИНОСКИ
                      ДАФИНКА                       АСЕНОВА                       ПЕТКОВА
                      ДЕЙВИД                        ВЕНЕЛИНОВ                     МЛАДЕНОВ
                      ДЕСИСЛАВА                     ДИАНОВА                       КОСТОВА
                      ДМИТРИЙ                       ИЛИЧ                          ГАЙДАРЖИ
                      ЕВГЕНИ                        МИЛАДИНОВ                     ЦАНКОВ
                      ЕКАТЕРИНА                     МИХАЙЛОВНА                    ИВАНОВА
                      ЕКАТЕРИНА                     НИКОЛАЕВНА                    КАЛТАКЧИ
                      ЕЛЕНА                         ЗЛАТКОВА                      БЕНЧЕВ
                      ЕЛИЗАВЕТА                                                   ЧЕЛАК
                      ЕМИЛИЯ                        ГРУЙЧЕВА                      ПЪРВАНОВА
                      ИВА                           АНДРИЯНОВА                    АНДРЕЕВА
                      ИГОР                                                        НЕДЕЛКОСКИ
                      ИРЕНА                         ДЕЯНОВА                       АЛЕКСИЕВА
                      ЙОНКА                         МАРИНОВА                      АНДРЕЕВА
                      КАЛОЯН                        ПЛАМЕНОВ                      СЛАВЧЕВ
                      КАРОЛИНА                      ПАВЛОВНА                      ЕРХАН
                      КАТЕРИНА                      КРАСИМИРОВА                   СЛАВЧЕВА
                      КАТЯ                          ДИМИТРОВА                     ТРИФОНОВА
                      КИРИЛ                         ИЛИЕВ                         ГЪРКОВ
                      КРЕМЕНА                       ВАЛЕРИЕВА                     МЮЛАЙЗЕН
                      ЛЮБА                          БОРИСОВА                      ЛЕ БЕЛ
                      ЛЮБЕН                         СЛАВЕВ                        МОНЧЕВ
                      МАРГАРИТА                     ХРИСТОВА                      ДИМИТРОВА
                      МАРИЯ                         ИВАНОВА                       ДЕ ЛОРЕНЦИ
                      МАРИЯН                        НИКОЛАЕВ                      НИКОЛОВ
                      МИРОСЛАВ                      ХРИСТОВ                       МИРЧЕВ
                      НАДЕЖДА                       ТОДОРОВА                      КРАЙЧЕВА
                      НИКОЛИНА                      ХРИСТОВА                      ГЕОРГИЕВА
                      НИНА                          ИВАНОВИНА                     ЮРОВСКАЯ
                      ПАВЛИНА                       ИЛИЕВА                        ГАНЧЕВА
                      ПЕТКО                         ЦВЕТАНОВ                      КРАЙЧЕВ
                      ПЕТРОС                        ГЕОРГИОС                      ФОКАС
                      ПЕТЪР                         ИВАНОВИЧ                      КИРНЕВ
                      ПЕТЬО                         АНДРИЯНОВ                     АНДРЕЕВ
                      ПЛАМЕН                        ИВАНЧЕВ                       СПАСОВ
                      РАЯ                           МИРОСЛАВОВА                   МИХАЙЛОВА
                      САШКО                                                       МИТРЕВ
                      СТАНИСЛАВ                     ДИМИТРОВ                      ТРИФОНОВ
                      СТЕЛА                         НИКОЛОВА                      МЛАДЕНОВА
                      ТАТЯНА                        ГЕОРГИЕВА                     ЦВЕТКОВА
                      ТАТЯНА                        СЛАВЧЕВА                      КОСТОВА
                      ХРИСТИНКА                     АНГЕЛОВА                      НИКОЛОВА
                      ХРИСТО                        ПЕТКОВ                        ГЕОРГИЕВ
                      ХРИСТО                        ЦВЕТАНОВ                      ПЕТКОВ
                      ЦВЕТЕЛИН                      ГЕОРГИЕВ                      ДАШЕВ
                      ЦВЕТЕЛИНА                     ТОМОВА                        ЗЛАТАРЕВА
                      ЦВЕТОЗАР                      ПЕТКОВ                        БАНЧЕВ
                      ЦВЕТОМИРА                     НИКОЛОВА                      БАНЧЕВА
                      ЦОНЮ                          АНДРЕЕВ                       НАЙДЕНОВ

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛЕВЕН, община ПЛЕВЕН
         населено място ГР.ПЛЕВЕН, кметство ..........., секция № 004
         адрес на избирателна секция УЛ. „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ №1, МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛБЕНА                        ЛЮБОМИРОВА                    ЙОРДАНОВА
                      АНЕЛИЯ                        АНДРЕЕВА                      ВАЧЕВА
                      ВАСИЛ                         БЕРОВ                         МАРИНОВ
                      ВЕЛИСЛАВ                      БОЖИНОВ                       ИВАНОВ
                      ВЕНЕТА                        СТЕФАНОВА                     ИВАНОВА
                      ВЕНЕТКА                       СТАНЧЕВА                      ПАПАЗОВА
                      ГАЛИНА                        НАЧКОВА                       САНДУЛОВА
                      ГЕОРГИ                        ВЛАДИМИРОВ                    ПАПАЗОВ
                      ГЕОРГИ                        ГОРАНОВ                       МОНОВ
                      ГЕОРГИ                        ПЕТКОВ                        ЦОНКОВ
                      ДАРИНКА                       ТОДОРОВА                      ТРОПОЛИНОВА
                      ДЕСИСЛАВА                     СТЕФАНОВА                     ВИНЧЕВА
                      ДИМИТРИНА                     ЦАНКОВА                       ПЕНКОВА
                      ЕЛИНА                         ИВОВА                         КОКАЛОВА
                      ЕМИЛ                          ВЪЛЕВ                         ХРИСТОВ
                      ЗОРНИЦА                       САШЕВА                        КАЗ
                      ИВАЙЛО                        ХРИСТОВ                       ГЕОРГИЕВ
                      ИВАЛИНА                       ТОДОРОВА                      БОШНЯКОВА
                      ИВАН                          АНГЕЛОВ                       МАНЧОВСКИ
                      ИВАН                          АНДРЕЕВ                       ДОНЧЕВ
                      ИВАНКА                        ДАНАИЛОВА                     ДИМИТРОВА
                      ЙОНКО                         ИВАНОВ                        ИВАНОВ
                      ЙОРДАНКА                      АЛЕКСАНДРОВА                  ХРИСТОВА
                      КАТЯ                          ПЕТКОВА                       НАЙДЕНОВА
                      КИРИЛ                         ПЕПОВ                         ПЕТРОВ
                      КРИСТИЯН                                                    ГОСПОДИНОВ
                      МАРГАРИТА                     ЕНЧЕВА                        ДОНКОВА
                      МАРИЙКА                       ТЕМЕЛКОВА                     АНГЕЛОВА
                      НАДЕЖДА                       РОСЕНОВА                      РУСЕВА-ФАЙЛ
                      НЕВРИЕ                        ИБРАМОВА                      САЛИМОВА
                      НИНО                          БОРИСОВ                       ПЕНЕВ
                      ПЕТЪР                         ГЕОРГИЕВ                      МОНОВ
                      ПЕТЪР                         ЦОНЕВ                         ПЕТРОВ
                      ПЛАМЕН                        ВЪЛЕВ                         ТОДОРОВ
                      ПЛАМЕН                        ПЕТРОВ                        МИНЕВ
                      РАДОСТИНА                     АНГЕЛОВА                      ТОДОРОВА
                      РОСКА                         ГЕОРГИЕВА                     ДАМЯНОВА
                      СВЕТЛАНА                      ЕВГЕНИЕВА                     МОНОВА ХАРАЛАМБУС
                      СЕДЕФКА                       ИВАНОВА                       НИКОЛОВА
                      ТАНЯ                          ТОДОРОВА                      ТРОПОЛИНОВА
                      ТЕОДОРА                       ПЕТРОВА                       БОШНЯКОВА
                      ТИХОМИР                       ТОДОРОВ                       ПЕТРОВ
                      ЯНКО                          НИКОЛОВ                       ЕНЧЕВ

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛЕВЕН, община ПЛЕВЕН
         населено място ГР.ПЛЕВЕН, кметство ..........., секция № 005
         адрес на избирателна секция БУЛ. „РУСЕ“ №64 ДЯ „АСЕН ХАЛАЧЕВ“

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛЕКСАНДЪР                    ПЕТРОВ                        ЛАЗАРОВ
                      АНДРИАН                       ИЛИЕВ                         ШИШМАНОВ
                      АСПАРУХ                       СТЕФАНОВ                      ИВАНОВ
                      БИРДЖАН                       ИГНАТОВ                       ЗАУЕР
                      БОЖИДАР                       ЦВЕТАНОВ                      БОЧЕВ
                      БОРИСЛАВ                      ДИМИТРОВ                      ДЕЛИЙСКИ
                      ВАЛЕРИ                        БОРИСОВ                       ВЪЛЧЕВ
                      ВЕЛИЗАР                       ГЕОРГИЕВ                      ВЕЛИКОВ
                      ВЕЛИСЛАВ                      КРАСИМИРОВ                    ЦЕКОВ
                      ВЕСЕЛКА                       ДИМИТРОВА                     ГЕОРГИЕВА
                      ВИКТОР                        ЙОРДАНОВ                      ТОЧЕВ
                      ВИОЛЕТА                       СТЕФАНОВА                     МИТКОВА
                      ВИРЖИНИЯ                      КРЪСТЕВА                      СИРАКОВА
                      ВИЧЕСЛАВ                      ХРИСТОВ                       НАЧЕВ
                      ГАЛИН                         МАРИНОВ                       ГАТЕВ
                      ГЕОРГИ                        НЕДКОВ                        КРЪСТЕВ
                      ГЕРГАНА                       ЙОРДАНОВА                     ПЕНЧЕВА
                      ГЕРГАНА                       ЦВЕТАНОВА                     КОСТОВА
                      ДАНИЕЛА                       ВЕЛЧЕВА                       ПАВЛОВА
                      ДИМИТЪР                       ПЕТРОВ                        МАРИНОВ
                      ДИМИТЪР                       СТЕФАНОВ                      ГЕРАШКИ
                      ЗОЯ                           СЛАВКОВА                      ЩАРК
                      ИВАН                          ИЛИЯНОВ                       ВАСИЛЕВ
                      ИГНАТ                         КУНКОВ                        ЗАУЕР
                      ИРИНКА                        ИВАНОВА                       ЛАЗАРОВА
                      КЕВИН                         СВЕТЛИНОВ                     ЙОТОВ
                      КРАСИМИР                      ЙОРДАНОВ                      МАРИНОВ
                      КРАСИМИР                      СТЕФАНОВ                      ЦЕКОВ
                      ЛЕНИН                         ПЕШЕВ                         НИНОВ
                      ЛИДИЯ                         ВЕСЕЛИНОВА                    СТЕФАНОВА
                      ЛИЛЯНА                        ЛЮБЕНОВА                      ДИМИТРОВА
                      ЛЮДМИЛА                       МИЛКОВА                       ЗАУЕР
                      МАРИН                         ЦВЕТАНОВ                      ХРИСТОВ
                      МАРИЯ                         ПЕТРОВА                       БОТЕВА
                      МАЯ                           ГЕОРГИЕВА                     ПЕНЧЕВА
                      МИЛЕН                         ГЕОРГИЕВ                      ПЕНЧЕВ
                      НЕЛИ                          АНТОНОВА                      ПЕТРОВА
                      НЕРМИН                        ОГНЯНОВА                      РАДОСЛАВОВА
                      НИКОЛАЙ                       КОНСТАНТИНОВИЧ                АНГЕЛЧЕВ
                      НИКОЛАЙ                       ФЕДЕВ                         ХРИСТОВ
                      ОГНЯН                         РАДОСЛАВОВ                    ОГНЯНОВ
                      ОРЕН                          КОНСТАНТИНОВ                  КОСТОВ
                      ОСМАН                         АЛИЕВ                         РЕДЖЕПОВ
                      ПЕПА                          ИВАНОВА                       ГЕОРГИЕВА-ЛАЙСТЕ
                      ПЕТРАНКА                      НИКОЛОВА                      ШОПОВА
                      ПЕТЯ                          ГЕОРГИЕВА                     ЙОТОВА
                      РЕНАЙ РАЙНХОЛД                МЕХМЕДОВ                      ИБИШЕВ
                      РОСИЦА                        НИКОЛОВА                      СТОЯНОВА
                      РОСИЦА                        ПЕТРОВА                       МАТЕВА
                      РУМЕН                         МИЛКОВ                        РАЛЧЕВ
                      САМИР                         РУМЕНОВ                       РАЛЧЕВ
                      СПАСКА                        АТАНАСОВА                     ТЕРЗИЙСКА
                      СПАСКА                        ПЕЛОВА                        ЦАЧЕВА
                      СТЕФАН                        ДИМИТРОВ                      ГЕРАШКИ
                      ТАНЯ                          ГЕОРГИЕВА                     ДЕЛИЙСКА
                      ХАТЧЕ                         МЕХМЕДОВА                     ИБИШЕВА
                      ХРИСТИНА                      ВАСИЛЕВА                      ХРИСТОВА
                      ЦАРЕВА                        АНГЕЛОВА                      МАТЕВА
                      ЦВЕТЕЛИНА                     ДИМИТРОВА                     ДАМЯНОВА

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛЕВЕН, община ПЛЕВЕН
         населено място ГР.ПЛЕВЕН, кметство ..........., секция № 006
         адрес на избирателна секция УЛ. „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ №22, СУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНДРЕЙ                        ИВАНОВ                        БАЛЕВ
                      АНТОАНЕЛА                     СТОЯНОВА                      ЦОЧЕВА-МАКС
                      АНТОН                         ФИДАНОВ                       АСЕНОВ
                      АСЕН                          КРЕМЕНОВ                      ИЛИЕВ
                      АСЯ                           ЕНЧЕВА                        СТЕВАНОВИЧ
                      АСЯ                           КИРИЛОВА                      ХРИСТОВА
                      АСЯ                           ХРИСТОВА                      САЛИЕВА
                      БИЛЯНА                        ИЛИЯНОВА                      ЕМИЛОВА
                      БОРЯНА                        МИТКОВА                       ДРАГАНОВА
                      ВАЛЕНТИН                      БОГОМИЛОВ                     ПЕТРАКИЕВ
                      ВАЛЕНТИН                      БОЖИНОВ                       НЕДЯЛКОВ
                      ВАЛЕНТИНА                     ВИКТОРОВА                     ГЕОРГИЕВА
                      ВАСИЛ                         ГЕОРГИЕВ                      АНГЕЛОВ
                      ВЕНИСЛАВА                     НИКОЛОВА                      ГАРСИЯ КАРАСКО
                      ГАЛИН                         АНТОНОВ                       ВЕСКОВ
                      ГАЛИНА                        ПЕТКОВА                       ЯНЧЕВА
                      ГАЛЯ                          ЛЮБЕНОВА                      ТОДОРОВА
                      ГАЛЯ                          СЪБЧЕВА                       КАРАГЬОЗОВА
                      ГЕОРГИ                        ЙОРДАНОВ                      АНГЕЛОВ
                      ГЛОРИЯ                        БОЯНОВА                       ЕВСТАТИЕВА
                      ДАНИЕЛА                       ДАМЯНОВА                      БОРИСОВА
                      ДАНЧО                         ДИМИТРОВ                      НИКОЛОВ
                      ДЕЯН                          СТЕФАНОВ                      ЦОЧЕВ
                      ДИМИТРИНА                     ГЕОРГИЕВА                     ПЕНЧЕВА
                      ДИМИТЪР                       ДАНЧЕВ                        ДИМИТРОВ
                      ЕВГЕНИЯ                       ПЕТРОВА                       СТОЕНЧЕВА
                      ЕЛКА                          БОРИСОВА                      ИВАНОВА
                      ЕМИЛ                          ПЕТРОВ                        ГЕОРГИЕВ
                      ЕМИЛИЯ                        ИВАНЧЕВА                      СТЕФАНОВА
                      ЕНЧО                          АСЕНОВ                        СИРАКОВ
                      ЖЕНИ                          ИЛИЕВА                        ПЕТРОВА
                      ЗИЯ                           АРИФОВ                        ИСИНОВ
                      ИБРАХИМ                       ШЕФКЕТОВ                      ИСМАИЛОВ
                      ИВАН                          МИЛЕНОВ                       ИВАНОВ
                      ИВАН                          МИРОСЛАВОВ                    ЯНЧЕВ
                      ИЛИЯН                         БИСЕРОВ                       ФИЛИПОВ
                      ЙОАН                          КРАСИМИРОВ                    РУСЕВ
                      ЙОРДАН                        ГЕОРГИЕВ                      АНГЕЛОВ
                      ЙОРДАНКА                      ХРИСТОВА                      ДИМИТРОВА
                      КАПКА                         ДИМИТРОВА                     РУСЕВА
                      КАТЯ                          БОРИСОВА                      ЛАЗАРОВА
                      КЕНАЙ                         ЕРСИНОВ                       ЮСЕИНОВ
                      КРАСИМИР                      ДИМИТРОВ                      РУСЕВ
                      КРЕМЕН                        АСЕНОВ                        ИЛИЕВ
                      КРЕМЕН                        СЕВДАЛИНОВ                    ДИМИТРОВ
                      КРИСТИНА                      ПЛАМЕНОВА                     ТОДОРОВА
                      ЛЪЧЕЗАР                       РОСЕНОВ                       КОЧКОВ
                      ЛЮДМИЛ                        ЯНКОВ                         ПЕТРОВ
                      МАРГАРИТ                      ВЕСЕЛИНОВ                     ИЛАРИОНОВ
                      МАРИАНА                       ГЕОРГИЕВА                     ГРЪНЧАРОВА-МИХАЙЛОВА
                      МАРИЕТА                       ГЕОРГИЕВА                     ВЪЛЧЕВА
                      МАРИЕТА                       МАРИНОВА                      ГУНЕВА
                      МАРИО                         АЛЕКСИЕВ                      МИХАЙЛОВ
                      МАРТИН                        ГЕНЧЕВ                        ИВАНОВ
                      МАРЯН                                                       ЦВЕТКОВИЧ
                      МИГЛЕНА                       ШИБИЛЕВА                      ДАВИДОВА
                      МИЛА                          ДИМИТРОВА                     МАНОЛОВА
                      МИМА                          НАЙДЕНОВА                     ИВАНОВА
                      МИМА                          СТАНИМИРОВА                   КРУМОВА
                      МИРОСЛАВ                      АЛБЕРТОВ                      НИКОЛОВ
                      МИРОСЛАВ                      АНДРЕЕВ                       МАРИНОВ
                      МИРОСЛАВ                      МАТЕЕВ                        МАРТИНОВ
                      НИКОЛА                        СИМЕОНОВ                      НИКОЛОВ
                      НИКОЛАЙ                       ИВАНОВ                        ДРАГАНОВ
                      НИКОЛАЙ                       МАРИНОВ                       МАРИНОВ
                      НИКОЛАЙ                       СТЕФАНОВ                      КОЛЕВ
                      НЮРТЯН                        ИЛХАНОВА                      САЛИЕВА
                      ПАВЕЛ                         МИХАЙЛОВ                      МИХАЙЛОВ
                      ПАВЛИНА                       ВАСИЛЕВА                      АНГЕЛОВА
                      ПЕНКА                         СТАВРЕВА                      ИВАНОВА
                      РЕНИ                          ЕНЧЕВА                        МОНОВА
                      РОЗА                          ПАСКОВА                       ПАРАШКЕВОВА
                      РОСЕН                         ТОДОРОВ                       СТАНКОВ
                      РУМЕН                         АСЕНОВ                        СИРАКОВ
                      САШО                          ТРИФОНОВ                      АЛЕКСАНДРОВ
                      СВЕТЛИН                       НИКОЛАЕВ                      КОЛЕВ
                      СЕВДА                         НАЙДЕНОВА                     КРУМОВА
                      СЕВИМ                         МУСАМЕДИНОВА                  САЛИЕВА
                      СИНТИЯ                        ЕМИЛОВА                       КАРАТОТЕВА
                      СНЕЖКА                        ИЛИЕВА                        БАРАКОВА
                      СТАНИМИР                      ЕНЧЕВ                         КРУМОВ
                      СТЕЛА                         ДАМЯНОВА                      ИГНАТОВА
                      СТЕФАН                        АСЕНОВ                        ДИМИТРОВ
                      ТЕМЕНУЖКА                     ЙОРДАНОВА                     МАРИНОВА
                      ТЕОДОРА                       ГЕОРГИЕВА                     ПЕНЧЕВА
                      ФАДЕЛИЕ                       АЛИЕВА                        САЛИЕВА
                      ХРИСТИНА                      ГЕОРГИЕВА                     УОКЪР
                      ХРИСТИНА                      НИКОЛАЕВА                     ФИЛИПОВСКА
                      ШЕНГЮЛ                        РАКИПОВА                      КАЛАС
                      ЮЛИЯНА                        ВАНЕВА                        ГЕОРГИЕВА

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛЕВЕН, община ПЛЕВЕН
         населено място ГР.ПЛЕВЕН, кметство ..........., секция № 007
         адрес на избирателна секция УЛ. „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ №22, СУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНАТОЛИ                       ТРИФОНОВ                      ЯНЧЕВ
                      АНЕЛИЯ                        ДИМИТРОВА                     ТОДОРОВА
                      АНЕЛИЯ                        СЛАВОВА                       МИЙНИ
                      АНЖЕЛО                        БОРИСЛАВОВ                    ДИНОВ
                      АРТУР                         МИХАЙЛОВ                      СЕВЕРИНОВ
                      АСЕН                          ДАМЯНОВ                       АСЕНОВ
                      АСЕН                          ЦВЕТАНОВ                      СПАСОВ
                      АТАНАС                        ДИМИТРОВ                      ТОДОРОВ
                      БОЙКО                         ТОШЕВ                         ПЕТКОВ
                      БОРЯНА                        ИВАНОВА                       СТЕФАНОВА
                      ВАЛЯ                          ДАНОВА                        СИМЕОНОВА
                      ВАНЮША                        СИМЕОНОВА                     ИЛИЕВА
                      ВАНЯ                          СЛАВЧЕВА                      МИЛЕВА
                      ВАСЯ                          ПЕТРОВА                       КРЪСТЕВА
                      ВЕЛИЧКА                       ЛАЗАРОВА                      МАКСАКОВА
                      ВЕНЕЛИН                       РАДОСЛАВОВ                    ПЕТКОВ
                      ВЕНЕТА                        ДАМЯНОВА                      ЕНЧЕВА-ВАЙК
                      ВЕРКА                         МИХАЙЛОВА                     РАШКОВА
                      ВЕСЕЛИН                       ПАНТАЛЕЕВ                     ПАНТАЛЕЕВ
                      ВЕСЕЛИН                       ПЕТКОВ                        ВАНКОВ
                      ВИОЛЕТА                       ВЕСЕЛИНОВА                    ВАНКОВА
                      ВИОЛЕТА                       ЙОРДАНОВА                     ТОДОРОВА
                      ГАЛЯ                          ГЕНКОВА                       АСЕНОВА
                      ГЕОРГИ                        ДИМИТРОВ                      ТУЛЕВ
                      ГЕОРГИ                        МЕТОДИЕВ                      НИКОЛОВ
                      ГЕОРГИ                        НИКОЛОВ                       БЕШКОВ
                      ДАМЯН                         ВАСИЛЕВ                       ИВАНОВ
                      ДАРИНКА                       ЛЮДМИЛОВА                     МАЧЕВА
                      ДАЯНА                         ВИЛИЗАРОВА                    ВЪЛЧИНОВСКА
                      ДЕСИСЛАВА                     АЛЕКСАНДРОВА                  КИВОЛОВА-СЕРКЕДЖИЕВА
                      ДЕСИСЛАВА                     МИЛЧОВА                       АПОСТОЛОВА
                      ДИАНА                         ХРИСТОВА                      ПЕЕВА
                      ДИМИТЪР                       ДОСЕВ                         СТЕФАНОВ
                      ДОБРИ                         ВЪЛЕВ                         КЪЧЕВ
                      ЕЛЕНКА                        МАРИНОВА                      ГЕОРГИЕВА
                      ИВАЙЛО                        ВАЛЕНТИНОВ                    СЕРКЕДЖИЕВ
                      ИВАЙЛО                        ГЕОРГИЕВ                      ТУЛЕВ
                      ИВАН                          МАРИЯНОВ                      ГЕОРГИЕВ
                      ИВЕТА                         ЗЛАТКОВА                      ЛЕВАШКА
                      ИРЕНА                         ХРИСТОВА                      ИЗГОРЕНКОВА
                      КАТЯ                          АЛЕКСАНДРОВА                  ИВАНОВА
                      КРАСИМИРА                     ВАСИЛЕВА                      ГЕОРГИЕВА
                      КРЪСТИНКА                     АСЕНОВА                       ПЕНКОВА
                      ЛЪЧЕЗАР                       ПЕТРОВ                        ПАНЧЕВ
                      ЛЮДМИЛ                        ИЛИЕВ                         СТЕФАНОВ
                      ЛЮДМИЛ                        МИРОСЛАВОВ                    МАРИНОВ
                      МАРГАРИТА                     ХРИСТОВА                      РУСАНОВА
                      МАРИЯ                         ДИМИТРОВА                     РАЧЕВА-БРКАН
                      МИЛКА                         МИХАЙЛОВА                     ЯНЧЕВА
                      МИРОСЛАВ                      АНГЕЛОВ                       АНГЕЛОВ
                      НИКОЛАЙ                       ВЕНЕЛИНОВ                     ГЕОРГИЕВ
                      НИКОЛАЙ                       КАДИМОВИЧ                     ХАСЯНОВ
                      НИКОЛАЙ                       ПЕТКОВ                        ПЕТКОВ
                      НИКОЛАЙ                       СТАНИМИРОВ                    АЛЕКСИЕВ
                      НИКОЛАЙ                       ТОДОРОВ                       ИВАНОВ
                      ПАВЛИНА                       ВАСИЛЕВА                      СТОЯНОВА
                      ПЕТКО                         ГЕОРГИЕВ                      ГЕТОВ
                      ПЕТКО                         ТОДОРОВ                       ВАНКОВ
                      ПЕТРА                         ХРИСТОВА                      КЪЧЕВА
                      ПЕТЪР                         КРУМОВ                        ПЕНКОВ
                      РАДОСЛАВ                      МИЛЕНОВ                       БУКОВСКИ
                      РАДОСЛАВ                      РУМЕНОВ                       КРЪСТЕВ
                      РОСИЦА                        СТОЯНОВА                      НИКОЛОВА
                      РУМЕН                         ЛЮДМИЛОВ                      МАЧЕВ
                      РУСАН                         ДИМИТРОВ                      РУСАНОВ
                      СИЙКА                         ГЕОРГИЕВА                     ИЛИЕВА
                      СИЛВИЯ                        ИВАНОВА                       БЕРНАРД
                      СИМОНА                        КОСТАДИНОВА                   ПОРУМОВА
                      СНЕЖАНА                       ЯНКОВА                        СТЕФАНОВА
                      СНЕЖАНКА                      СТЕФАНОВА                     ИВАНОВА
                      СОТИР                         КУБРАТОВ                      ЙОРДАНОВ
                      СТАНКА                        ИВАНОВА                       ПЕТКОВА
                      СТЕФАН                        НИКОЛАЕВ                      ХАСЯНОВ
                      СТЕФАН                        НИКОЛОВ                       ДИМИТРОВ
                      СТОЯН                         ГЕОРГИЕВ                      СТОЯНОВ
                      ТАТЯНА                        СИМЕОНОВА                     ИВАНОВА
                      ТЕОДОРА                       ВЕЛИЧКОВА                     ГЕТОВА
                      ТОДОР                         ПЕТКОВ                        ВАНКОВ
                      ХРИСТИНА                      ГОШЕВА                        ВИТАНОВА
                      ЦВЕТЛЕНА                      СЕРГЕЕВНА                     ЛАТИШЕВА

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛЕВЕН, община ПЛЕВЕН
         населено място ГР.ПЛЕВЕН, кметство ..........., секция № 008
         адрес на избирателна секция УЛ. „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ №22, СУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛБЕНА                        ВЛАДИМИРОВА                   ЛЕВЪШКА
                      АНАТОЛИ                       ЦВЕТАНОВ                      ЧАКАЛОВ
                      АНДРЕЙ                        СИМЕОНОВ                      ЙОРДАНОВ
                      БИСТРА                        ХРИСТОВА                      СТАВРЕВА
                      БОЖИН                         ИВАНОВ                        БОЖИНОВ
                      БОРИСЛАВКА                    ЙОРДАНОВА                     ВЕЛИКОВА
                      ВАЛЕНТИНА                     ВЪРБАНОВА                     МАРИНОВА
                      ВАЛЕНТИНА                     ИВАНОВА                       ЦАКОВА
                      ВАЛЕРИЙ                       ЛЮБОМИРОВ                     АНТОНОВ
                      ВЕЛИКО                        БОРИСОВ                       ВЕЛИКОВ
                      ВЕЛИНА                        ПЕТРОВА                       БЕРОНОВА
                      ВЕЛИЧКО                       НИКОЛОВ                       ДАФИНКОВ
                      ВЕНЕРА                        ДРАГАНОВА                     АНГЕЛОВА
                      ВЕСЕЛКА                       ДИМИТРОВА                     КРЪСТЕВА
                      ВЕСКА                         МИЛКОВА                       ДИМОВА
                      ГЕОРГИ                        ГЕОРГИЕВ                      СТЕФАНОВ
                      ДАРИЯ                         ТОДОРОВА                      ГРИГОРОВА
                      ДЕНИС                         КОСТОВА                       ВАСИЛЕВА
                      ДЕСИСЛАВА                     ОГНЯНОВА                      ГЕРМАНОВА
                      ДИЯН                          БОЯНОВ                        ВАЛЯНОВ
                      ЕВГЕНИЯ                       БОЧЕВА                        БОЧЕВА
                      ЕМИЛИЯ                        БОРИСОВА                      СТОЯНОВСКА
                      ЕМИЛИЯ                        ЦВЕТАНОВА                     ЦАКОВА
                      ИВА                           КИРИЛОВА                      КРЪСТЕВА
                      ИВА                           КРАСИМИРОВА                   ВРАЧОВСКА
                      ИВАН                          ГОРАНОВ                       БОЧЕВ
                      ИВАН                          СИМЕОНОВ                      ПЕТРОВ
                      ИЛИЯ                          АНГЕЛОВ                       МИТКОВ
                      ИЛИЯН                         ЛЕНКОВ                        ХРИСТОВ
                      ИЛИЯНА                        ВАСИЛЕВА                      ТАШКОВА
                      ИЛИЯНА                        ПЕТКОВА                       АСЕНОВА
                      ИЛОНКА                        ПЕТКОВА                       ЕРЕМИЕВА
                      ИСКРА                         ВЕЛИЧКОВА                     ДАФИНКОВА
                      ЙОРДАН                        ТИХОМИРОВ                     ЦАКОВ
                      КАЛИН                         МИЛИНОВ                       СТАНЕВ
                      КАЛИНА                        ДИМИТРОВА                     ДИМИТРОВА
                      КАМЕЛИЯ                       СИМЕОНОВА                     ЙОРДАНОВА
                      КАТЯ                          ДИМИТРОВА                     ВЕНКОВА
                      КИРИЛ                         ПЕЕВ                          ИВАНОВ
                      КОПРИНКА                      РУСАНОВА                      ЦАЧКОВА
                      КРАСИМИР                      КРУМОВ                        КУНЧЕВ
                      ЛЕНКО                         ЦВЕТАНОВ                      ТОПАЛСКИ
                      ЛИЛИ                          ПЛАМЕНОВА                     НИКОЛОВА
                      ЛЮДМИЛ                        ПАВЛОВ                        АНГЕЛОВ
                      МАРГАРИТА                     НИКОЛОВА                      ИВАНОВА
                      МАРИЯ-АМБАР                   КИРИЛОВА                      КРЪСТЕВА
                      МИНКО                         ПЕТРОВ                        ЦОЛОВ
                      МИРОСЛАВ                      ПЕНКОВ                        МАРИНОВ
                      НИКОЛАЙ                       ИВАНОВ                        ТАНЧЕВ
                      НИКОЛАЙ                       ИЛИЕВ                         ДУДЕВ
                      НИКОЛАЙ                       СИМЕОНОВ                      ВЪЛКОВ
                      ПЕТКО                         ДИМИТРОВ                      ЦАЧКОВ
                      ПЕТКО                         ХРИСТОВ                       СТЕФАНОВСКИ
                      ПЕТЯ                          СТЕФАНОВА                     ПАПАЗОВА
                      ПЛАМЕН                        ЛЕНКОВ                        ХРИСТОВ
                      ПЛАМЕН                        ПЕТКОВ                        ГЕНКОВ
                      ПЛАМЕН                        ПЕТРОВ                        АСЕНОВ
                      ПОЛИНА                        ЛЕНКОВА                       ТОПАЛСКА
                      ПОЛИНА                        ОГНЯНОВА                      ХРИСТОВА
                      ПОЛЯ                          КРАСИМИРОВА                   ЛОНЧИНСКА
                      ПРЕСЛАВА                      ЦВЕТАНОВА                     ЙОРДАНОВА
                      РАДИНА                        ЕВГЕНИЕВА                     МАТЕВА
                      РАДОСЛАВ                      МИХАЙЛОВ                      БЛАЖЕВ
                      РЕНИ                          ВАСИЛЕВА                      МЛАДЕНОВА
                      РУМЯНА                        ПЕТКОВА                       ЦОЛОВА
                      СТЕФАН                        ПЕНЧЕВ                        ПАПАЗОВ
                      СТЕФКА                        ПЕТРОВА                       БОЖИНОВА
                      ТАНЯ                                                        КУЗМАНОВСКА
                      ТЕОДОР                        ДИМИТРОВ                      ДИМИТРОВ
                      ТИХОМИР                       НИКОЛОВ                       ЦАКОВ
                      ХРИСТО                        АНГЕЛОВ                       ИВАНОВ
                      ЦВЕТАН                        ВЕСЕЛИНОВ                     ПЕТРОВ
                      ЦВЕТАН                        ПЕТРОВ                        ЙОРДАНОВ
                      ЦВЕТОМИР                      ЕМИЛОВ                        ИВАНОВ
                      ЦЕЦКА                         ПЕНЧЕВА                       ФИЛИПОВА
                      ЮРИЙ                          ВЛАДИМИРОВ                    МИЧЕВ
                      ЯНИЦА                         КРАСИМИРОВА                   ЯНЧЕВА-СТАНЕВА
                      ЯНИЦА                         ЛЮДМИЛОВА                     ЙОРДАНОВА

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛЕВЕН, община ПЛЕВЕН
         населено място ГР.ПЛЕВЕН, кметство ..........., секция № 009
         адрес на избирателна секция УЛ. „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ №22, СУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛЕКСАНДАР                                                  ЙОСИФОВ
                      АНТОАНЕТА                     ВАСИЛЕВА                      ДОЧЕВА
                      АСЯ                           МИЛКОВА                       БОЖИНОВА
                      БЕНКО                         ХРИСТОВ                       КИРОВ
                      БЛАГА                         СВЕТЛИНОВА                    СЛАВЕЙКОВА
                      БОРИС                         АСЕНОВ                        МЕТОДИЕВ
                      ВАЛЕНТИН                      БОРИСЛАВОВ                    ВЕЛКОВ
                      ВАЛЕНТИН                      ПЕНКОВ                        ИВАНОВ
                      ВАЛЕНТИНА                     ГЕОРГИЕВА                     ГРИГОРОВА
                      ВАЛЕРИЯ                       ВЕСЕЛИНОВА                    ЛУКАНОВА-ИВАНОВА
                      ВАНЮША                        ПЕТКОВА                       ЦЕКОВА
                      ВАНЯ                          ЛЮБЕНОВА                      ПЕТРАКИЕВА
                      ВЕНЕЛИН                       БОЧЕВ                         НИКОЛОВ
                      ВЕНЕЛИН                       МИРОСЛАВОВ                    ПАЧЕВ
                      ВЕСЕЛА                        СЕРЬОЖЕВА                     ФУКС
                      ВЕСЕЛИН                       ВЕТОВ                         ВЪЛЕВ
                      ВЕСЕЛИН                       КРЪСТЕВ                       АНГЕЛОВ
                      ВЕСЕЛИН                       СВЕТЛИНОВ                     СЛАВЕЙКОВ
                      ВЕСЕЛКА                       ГЕОРГИЕВА                     ДЕ ЙОНГ
                      ВЕСКО                         АСЕНОВ                        ВЪРБАНОВ
                      ВИОЛЕТА                       ИВАНОВА                       ПЕТКОВА
                      ВИОЛЕТА                       ПЕТРОВА                       ПАЧЕВА
                      ВИОЛИН                        РУМЕНОВ                       НИКОЛАЕВ
                      ВЛАДИМИР                      ДИОНИСИЕВ                     ДОНЧЕВ
                      ВЛАДИМИР                      ЦВЕТКОВ                       ЦЕКОВ
                      ГАБРИЕЛА                      БОРИСЛАВОВА                   ПЕЛЕВА
                      ГЕОРГИ                        ВАЛЕРИЕВ                      ИВАНОВ
                      ГЕОРГИЦА                      ТОНКОВА                       НАЙДЕНОВА
                      ДАНИЕЛА                       КРАСИМИРОВА                   ЦОЛОВА
                      ДЕНИЦА                        ЛЪЧЕЗАРОВА                    ПЕТРОВА
                      ДЕСИСЛАВ                      ИВАНОВ                        ДИМИТРОВ
                      ДЕСИСЛАВА                     ТРИФОНОВА                     ГЕТОВА
                      ДИАНА                         ИВАНОВА                       ПЕТКОВА
                      ДИМИТРИНКА                    ГЕОРГИЕВА                     ЧАКЪРОВА
                      ЕВГЕНИЯ                       АНГЕЛОВА                      НИКОЛОВА
                      ЕВЕЛИНА                       ИВАНОВА                       ПЕТРОВА
                      ЖЕНЯ                          АТАНАСОВА                     ПАПУЧАРОВА
                      ИВАЙЛО                        ЛЮБОМИРОВ                     ТОДОРОВ
                      ИВАЙЛО                        ПЕТКОВ                        АТАНАСОВ
                      ИВАН                          ДИМИТРОВ                      ХРИСТАНОВ
                      ИВАН                          ПЕТРОВ                        ЦЕКОВ
                      ЙОЛАНДА                       СВИЛЕНОВА                     ПАВЛОВА
                      КАМЕЛИЯ                       АНАСТАСОВА                    ИВАНОВА
                      КАТЯ                          ИВАНОВА                       МИНКОВА
                      ЛЮБОМИР                       ИВЕЛИНОВ                      ПЕТРАКИЕВ
                      ЛЮДМИЛ                        СТОЯНОВ                       ЦОЛОВ
                      МАГДАЛИНА                     БОГДАНОВА                     ДОСЕВА
                      МАРГАРИТА                     ХРИСТОВА                      СЕПИЕВА
                      МАРИЙКА                       ХРИСТОВА                      ЛАЗАРОВА
                      МАЯ                           ГЕОРГИЕВА                     СТАНКОВА
                      МАЯ                           ЗАХАРИНОВА                    ИВАНОВА
                      МИРОСЛАВ                      ПЕНЧЕВ                        ИВАНОВ
                      МИТКА                         КОСТАДИНОВА                   ВЪЛЕВА
                      НИКОЛАЙ                       ЦВЕТАНОВ                      ПЕТКОВ
                      ПАВЛИНА                       ПЕТРОВА                       ГЕТОВА
                      ПЕТКО                         ПЕЙЧЕВ                        МИРОНОВ
                      ПЛАМЕН                        РАДОСЛАВОВ                    ТОДОРОВ
                      ПОЛЯ                          МИЛКОВА                       МИКОВА
                      РАДОСЛАВ                      ЦВЕТАНОВ                      СЕПИЕВ
                      РУМЕН                         ВЕСКОВ                        НИКОЛАЕВ
                      СВЕТЛИН                       СЛАВЕЙКОВ                     ИВАНОВ
                      СОФКА                         ГЕОРГИЕВА                     МИХАЙЛОВА
                      СТАНКА                        ХРИСТОВА                      ВЪРБАНОВА
                      ТАТЯНА                        ТОНЧЕВА                       ИВАНОВА
                      ТАТЯНА                        ТОНЧЕВА                       ХОЛЛЕЕДЕР
                      ТЕОДОРА                       ГЕНОВА                        ГЕНОВА
                      ТИХОМИР                       ЦВЕТАНОВ                      ПЕТКОВ
                      ТОНИ                          МИЛКОВ                        ПЕТРОВ
                      ТОНИ                          ТОДОРОВ                       ИВАНОВ
                      ТРИФОН                        ЛЮБЕНОВ                       ГЕТОВ
                      ТРИФОН                        МИТКОВ                        ПАЧЕВ
                      ЦВЕТАН                        ПЕТРОВ                        СЕПИЕВ
                      ЦВЕТАНКА                      МИКОВА                        ПЕШЕВА
                      ЦВЕТЕЛИНА                     ИВАНОВА                       ПЕТРОВА-МАРИНОВА
                      ЦВЕТОМИРА                     КОНСТАНТИНОВА                 ГЕОРГИЕВА
                      ЮРИЙ                          ВЛАДИМИРОВ                    ДИМИТРОВ

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛЕВЕН, община ПЛЕВЕН
         населено място ГР.ПЛЕВЕН, кметство ..........., секция № 010
         адрес на избирателна секция УЛ. „СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ“ №41, ДГ „ЮНСКО ВЪСТАНИЕ“

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АКСИНИЯ                       ГЕОРГИЕВА                     ИЛИЕВА
                      АНГЕЛИНА                      НАЙДЕНОВА                     ПИКХАРДТ
                      АНЕТА                         ЛАЗАРОВА                      РАЧЕВА
                      АНКА                          ГЮРОВА                        КАЛНАКОВА
                      АННА                          ГАНЧЕВА                       АНГЕЛОВА-МАНЧЕВА
                      АТАНАС                        ДИМИТРОВ                      ДИМИТРОВ
                      БОЙКО                         АСПАРУХОВ                     ИВАНОВ
                      ВАЛЕНТИН                      ТРИФОНОВ                      МУСОВ
                      ВАСИЛИСА                      ВАЛЕНТИНОВА                   ДУШКОВА
                      ВАСЯ                          БОРИСОВА                      ПЕНЧЕВА
                      ВЕЛИЧКА                       ДИМИТРОВА                     АНГЕЛОВА
                      ВЕРОНИКА                      ЦВЕТАНОВА                     ХАДЖИНИКОЛАУ
                      ВЕСЕЛКА                       ВЕНЕЛИНОВА                    ПАВЛОВА
                      ВЛАДИМИР                      БОГОМИЛОВ                     ПЕТРАКИЕВ
                      ВЛАДИСЛАВ                     ХРИСТОВ                       КАРАПАНОВ
                      ГАЛЯ                          АНГЕЛОВА                      НИНОВА
                      ГАЛЯ                          ПЕТРОВА                       ЛАЧЕВА
                      ГЕОРГИ                        ТОДОРОВ                       ЕЛЕНКОВ
                      ДАНИЕЛА                       ПЛАМЕНОВА                     ИВАНОВА
                      ДИМИТЪР                       ВЕНЕЛИНОВ                     ПАВЛОВ
                      ЕЛЕНА                         ПЕТРОВА                       КОСТОВА
                      ЗАХАРИНА                      АЛЕКСАНДРОВА                  ТОМОВА
                      ИВА                                                         МИРЧЕВСКА
                      ИВАН                          ГЕТОВ                         РАЧЕВ
                      ИВЕТА                         ЗАХАРИЕВА                     ИВАНОВА
                      ИВО                           ГЕОРГИЕВ                      ТРИФОНОВ
                      ИЛИЙКА                        ПАНТАЛЕЕВА                    МИТЕВА
                      ИЛКА                          ВАСИЛЕВА                      ИВАНОВА
                      ИРИНА                         ЛИЧКОВА                       ЯНЧЕВА
                      ЙОРДАН                        ИВАНОВ                        ИВАНОВ
                      ЙОРДАН                        НИКОЛОВ                       ПОПОВ
                      ЙОРДАНКА                      ВАЛЕРИЕВА                     ЕНЧЕВА
                      КРАСИМИР                      ВЕНЦИСЛАВОВ                   ПЕТКОВ
                      КРАСИМИРА                     ДЕТЕЛИНОВА                    ГИРТ
                      КРЪСТИНА                      НАНКОВА                       ДАМЯНОВА
                      ЛАТИНКА                       ИВАНОВА                       ИВАНОВА
                      ЛИЛЯНА                        ПЕТКОВА                       СТЕФАНОВА
                      ЛЪЧЕЗАР                       БОРИСОВ                       ЛЕФТЕРИНОВ
                      ЛЮБА                          ВАСИЛЕВА                      ДИМИТРОВА
                      ЛЮБОМИР                       БОРИСОВ                       ЦАНКОВ
                      МАРИО                         ИЛИЕВ                         ИЛИЕВ
                      МАРИЯ                         ПАСКОВА                       САВКОВА
                      МАРУСЯ                        ГЕНОВА                        МОНОВА
                      МИЛЕНА                        ЦВЕТАНОВА                     САВКОВА
                      МИЛКА                         НИКОЛОВА                      ЦВЕТКОВА
                      МИРОСЛАВ                      ЙОТОВ                         ЙОТОВ
                      МИШЕЛ                         АНАТОЛИЙ                      ЛАЗАРОВА
                      НИКОЛАЙ                       ГЕОРГИЕВ                      ЛИНКОВ
                      НИКОЛАЙ                       СВЕТОСЛАВОВ                   НИКОЛОВ
                      ПАВЕЛ                         ТЕОДОСИЕВ                     ПАВЛОВ
                      ПАВЛИН                        ГЕНОВ                         ПЕНЧЕВ
                      ПАВЛИН                        НИНОВ                         ГИЗДОВСКИ
                      ПАВЛИН                        ЦВЕТАНОВ                      ПЕТРОВ
                      ПАМЕЛА                        ГЕОРГИЕВА                     ВЕЛИКОВА
                      ПЕТКО                         РАНГЕЛОВ                      ИВАНОВ
                      ПЕТЪР                         АРКАДИЕВ                      ЦВЕТКОВ
                      ПЕТЪР                         ВОЙКОВ                        ПАРАШКЕВОВ
                      ПЕТЪР                         СИМЕОНОВ                      ПАНОВ
                      ПЕТЬО                         ТРИФОНОВ                      ТРИФОНОВ
                      ПЛАМЕН                        СТЕФАНОВ                      НИНОВ
                      ПОЛИНА                        ИВАЙЛОВА                      ВАСИЛЕВА
                      РАДОСЛАВА                     ИВАНОВА                       ТОДОРОВА
                      РАЛИЦА                        ДАНИЕЛОВА                     РАЧЕВА
                      РАЛИЦА                        ТОНЧЕВА                       АЛУРКОВА
                      РУМЯНА                        РОСИНОВА                      НИКОЛОВА
                      СВЕТЛА                        ГЕОРГИЕВА                     ЛИНКОВА
                      СВЕТЛИН                       ЕМИЛОВ                        ГАНИЕВ
                      СВИЛЕН                        ИВАНОВ                        СВИЛАРОВ
                      СИЛВИЯ                        ПЕТРОВА                       ПУЯТИ
                      СТЕФАН                        НИНОВ                         СТЕФАНОВ
                      СТЕФАНА                       МАРИНОВА                      ТОЧЕВА
                      СТЕФКА                        МИТКОВА                       НИКОЛОВА
                      ТАМАРА                        ХРИСТОВА                      ГИЗДОВСКА
                      ТИЦИАНА                       ДАНИЕЛ                        РАЧЕВА
                      ТОНЧО                         МИНЧЕВ                        АЛУРКОВ
                      ХРИСТО                        ПЕТКОВ                        ПЕТКОВ
                      ХРИСТОФОР                     ЕНЧЕВ                         ЕНЧЕВ
                      ЦВЕТАНКА                      ЗЛАТЕВА                       НАЙДЕНОВА
                      ЦВЕТАНКА                      НИКОЛОВА                      ЛИТОВА
                      ЦЕЦА                          МАРИНОВА                      МОНЧЕВА
                      ЯНИ                           ЙОТОВ                         ПЕТКОВ

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛЕВЕН, община ПЛЕВЕН
         населено място ГР.ПЛЕВЕН, кметство ..........., секция № 011
         адрес на избирателна секция УЛ. „СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ“ №41, ДГ „ЮНСКО ВЪСТАНИЕ“

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛЕКСАНДЪР                    ИВАНОВ                        ГОСПОДИНОВ
                      АЛЬОША                        АТАНАСОВ                      ВЪЧЕВ
                      АНТОАНЕТ                      КИРИЛОВ                       ИВАНОВ
                      АТАНАС                        ЛЮДМИЛОВ                      АТАНАСОВ
                      АТАНАС                        СИМЕОНОВ                      АТАНАСОВ
                      БИСЕР                         ИЛИЕВ                         ПАРАШКЕВОВ
                      БОНКА                         АНГЕЛОВА                      МЕЧЕВА
                      БОРИСЛАВА                     ЦОНЧЕВА                       ДРБОУТОВА
                      ВАЛЕНТИН                      ИВАНОВ                        НИЧЕВ
                      ВЕНЦИСЛАВ                     ВАЛЕНТИНОВ                    НИЧЕВ
                      ВЕНЦИСЛАВ                     ДИМИТРОВ                      ДИМИТРОВ
                      ВЕРА                          ПЕТРОВНА                      ДЕНКОВА
                      ВЕСЕЛИН                       ПЕТРОВ                        ПАЧЕВ
                      ВЕСЕЛИНА                      ЙОТКОВА                       САВКОВСКА
                      ВИЛИАНА                       ВАЛЕРИЕВА                     ПЕНКОВА
                      ВИОЛИНА                       ПАНАЙОТОВА                    МАТЕЕВА
                      ГАБРИЕЛА                      МИЛАНОВА                      ПЕТКОВА
                      ГАВРИЛ                        ДАМЯНОВ                       ГАВРИЛОВ
                      ДАМЯН                         ГАВРИЛОВ                      ГАВРИЛОВ
                      ДАМЯН                         ДИМИТРОВ                      ЧЕКАРЛИЕВ
                      ДАРИНА                        САШЕВА                        ДЕНКОВА
                      ДЕСИСЛАВА                     ВАЛЕРИЕВА                     ПЕНКОВА
                      ДИМИТРИНА                     ВЪЛЧЕВА                       НИЧЕВА
                      ЕВА                           ПЛАМЕНОВА                     ЦАЧЕВА
                      ЕМИЛИЯ                        ТОНЧЕВА                       ХРИСТОВА
                      ИВАЙЛО                        ВАСИЛЕВ                       КРУМОВ
                      ИВАЙЛО                        ГАВРИЛОВ                      ГАВРИЛОВ
                      ИВАН                          ЛАЛОВ                         ИВАНОВ
                      ИЛИЯ                          ДЕСИСЛАВОВ                    АТАНАСОВ
                      ИСКРЕН                        ВАЛЕНТИНОВ                    НИЧЕВ
                      ЙОРДАНКА                      ГЕОРГИЕВА                     АТАНАСОВА
                      КИРИЛ                         БОРИСЛАВОВ                    ПЪРВАНОВ
                      КИРИЛ                         КОСТАДИНОВ                    АТАНАСОВ
                      КОНСТАНТИН                    ТОМОВ                         МАРИНОВ
                      КРАСИМИРА                     СИМЕОНОВА                     АНДРЕЕВА-ХИКОВА
                      КРИСТИНА                      ХРИСТОВА                      ПАНДЕЛОВА
                      ЛИЛЯНА                        ДИМИТРОВА                     НИКОЛОВА
                      МАГДА                         НИКОЛОВА                      ГАВРИЛОВА
                      МАРГАРИТА                     ДИМИТРОВА                     ПЕТРОВА
                      МАРИЯ                         ДЖЕНОВА                       КОСТОВА
                      МАРИЯ                         СТАЙКОВА                      ЧЕКАРЛИЕВА
                      МИРЕЛА                        МИЛКОВА                       ТОШКОВА
                      МИХАИЛ                        ТОДОРОВ                       ДИМИТРОВ
                      МОНИКА                        СИМЕОНОВА                     РУСКОВА
                      НАДЕЖДА                       АСПАРУХОВА                    ПЕТКОВА
                      НАТАЛИЯ                       ПАНАЙОТОВА                    ИВАНОВА
                      НИКОЛА                        ВАСИЛЕВ                       ИВАНОВ
                      НИКОЛА                        ДИМИТРОВ                      ПЕТРОВ
                      НИКОЛАЙ                       ЙОРДАНОВ                      ВАСИЛЕВ
                      НИКОЛАЙ                       ЦОЛОВ                         АНТОНОВ
                      НИНА                          ГЕОРГИЕВА                     ТОДОРОВА
                      ПАВЛИНА                       ДИМИТРОВА                     НАЙДЕНОВА
                      ПАВЛИНА                       МАРИНОВА                      АНГЕЛОВА
                      ПАУЛИНА                       РАДОСЛАВОВА                   КОСТОВА
                      ПЕТРАНА                       КУНОВА                        МАРИНОВА
                      ПОЛИНА                        ЙОНЧЕВА                       АТАНАСОВА
                      РАДОСЛАВА                     РАДОСЛАВОВА                   ИВАНОВА
                      РЕНИ                          ВЪЛЧЕВА                       ВЪТЕВА
                      РОЗЕЛИНА                      КОЧЕВА                        АТАНАСОВА
                      САШО                          ДАНАИЛОВ                      ДЕНКОВ
                      СВЕТЛАНА                      АТАНАСОВА                     ИВАНОВА
                      СИЛВИЯ                        РАДОСЛАВОВА                   МИЛЕНКОВА
                      СТАНИСЛАВ                     ВАЛЕРИЕВ                      МИЛЕНКОВ
                      СТЕЛИЯН                       ДИМИТРОВ                      ДИМИТРОВ
                      СТЕФЧО                        ВЕСЕЛИНОВ                     АНГЕЛОВ
                      СТЕФЧО                        ПЕТКОВ                        ПЕТКОВ
                      ТАТЯНА                        НИКОЛОВА                      ПАНТАЛЕЕВА
                      ТИХОМИР                       МАРИНОВ                       МАНЧЕВ
                      ТИХОМИР                       СТЕФАНОВ                      МАТЕЕВ
                      ФИЛКО                         ГЕОРГИЕВ                      НАЙДЕНОВ
                      ХРИСТО                        ВАЛЕРИЕВ                      ПЕНКОВ
                      ЦВЕТОСЛАВ                     ЛЮБОМИЛОВ                     ШУТОВ
                      ЮЛИЯН                         МИЛЧЕВ                        АНГЕЛОВ

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛЕВЕН, община ПЛЕВЕН
         населено място ГР.ПЛЕВЕН, кметство ..........., секция № 012
         адрес на избирателна секция Ж.К. „ДРУЖБА“ , ОУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛЕКСАНДЪР                    АНГЕЛОВ                       НЕСТОРОВ
                      АЛЕКСАНДЪР                    МИЛАДИНОВ                     ХРИСТОВ
                      АЛЬОША                        ИВАНОВ                        ГАВРИЛОВ
                      АНИ                           СТОЯНОВА                      РЬОСЕЛЕТ
                      АНКА                          ГЕОРГИЕВА                     НИКОЛОВА
                      АСЕН                          ПЕТКОВ                        ИЛИЕВ
                      АСЕН                          ФИЛЕВ                         КИРИЛОВ
                      БОРИСЛАВ                      БОРИСЛАВОВ                    ИВАНОВ
                      ВАЛЕНТИНА                     СВЕТЛИНОВА                    ЙОТОВА
                      ВАНЯ                          ИЛИЕВА                        ИЛИЕВА
                      ВАСИЛ                         РАДОСЛАВОВ                    ИВАНОВ
                      ВАСИЛ                         ЦВЕТАНОВ                      АТАНАСОВ
                      ВЕЛЕСЛАВА                     ИЛИЕВА                        БОКМАН
                      ВЕСЕЛИН                       ПЕТРОВ                        ВЕЛЧЕВ
                      ВЕСЕЛИН                       ПЕТРОВ                        ВЪТКОВ
                      ВЕСКА                         ТОДОРОВА                      ПЕТКОВА
                      ВИКТОР                        ХРИСТОВ                       КАЗАКОВ
                      ВЛАДИМИР                      ВЕЛИЗАРОВ                     ВЕЛЕВ
                      ГАЛИНА                        ХРИСТОВА                      НИКОЛОВА
                      ГАЛЯ                          ИВАНОВА                       АРНИНГ
                      ГАЛЯ                          ТАНЧЕВА                       НИКОЛОВА
                      ГЕНАДИ                        ЛАЛОВ                         ЛАЛОВ
                      ГЕОРГИ                        ВАСИЛЕВ                       ТОДОРОВ
                      ГЕОРГИ                        ПЕТРОВ                        ТОНЧЕВ
                      ГЕОРГИ                        ХРИСТОВ                       ПЕТРОВСКИ
                      ГЕОРГИ                        ХРИСТОВ                       ХИНОВ
                      ГИНКА                         АЛЕКСАНДРОВА                  ДАНОВА
                      ДАНИЛЕНА                      БОЖИДАРОВА                    ВАСИЛЕВА-ХАНСЕН
                      ДАФИНА                        ГЕОРГИЕВА                     ЦВЕТКОВА
                      ДЕСИСЛАВА                     ПАРУШЕВА                      КАРАИВАНОВА
                      ДИЛЯНА                        ЙОНЧЕВА                       ТОДОРОВА
                      ДИМИТЪР                       ИВАНОВ                        ПЪРВАНОВ
                      ДОНА                          СТЕФАНОВА                     ПЕТРОВА
                      ДРАГОМИР                      ДИМИТРОВ                      КОНСТАНТИНОВ
                      ЕВГЕНИЯ                       БОЖИНОВА                      БОТЕВА
                      ЕВЕЛИНА                       КОСТАДИНОВА                   ФИЛИПОВА
                      ЕЛИЦА                         ИЛИЯНОВА                      ИГНАТОВА
                      ЕМИЛИЯ                        ПАНАЙОТОВА                    ГЕОРГИЕВА
                      ЗДРАВКА                       БОРИСОВА                      ВЕЛЧЕВА
                      ЗДРАВКО                       РУСАНОВ                       ПЪРВАНОВ
                      ЗДРАВКО                       СИМЕОНОВ                      ФИЛИПОВ
                      ИВАН                          БОРИСОВ                       ДИМИТРОВ
                      ИВАН                          ДИМИТРОВ                      ЙОНОВСКИ
                      ИВАНКА                        ГЕОРГИЕВА                     ПЕТРОВА
                      ИВЕЛИН                        МИЛКОВ                        КОЛЕВ
                      ИВЕЛИН                        ПЛАМЕНОВ                      ИЛИЕВ
                      ИЛИЯ                          ВЕЛИЧКОВ                      ИВАНОВ
                      ИЛИЯНКА                       СТАНОВА                       КРАЧУНОВА
                      КАЛИН                         ЗДРАВКОВ                      ФИЛИПОВ
                      КИРО                          ГЕОРГИЕВ                      ПЕТКОВ
                      КРАСИМИР                      ДИМИТРОВ                      ЙОТОВ
                      КРАСИМИРА                     ВЕНЧЕСЛАВОВА                  КИРОВА
                      ЛЮСИЕН                        ИВАНОВ                        ВЕНЦИСЛАВОВ
                      МАГДАЛЕНА                     КОСТОВА                       КУНЧЕВА
                      МАРА                          ТОДОРОВА                      ДИМИТРОВА
                      МАРИЕЛА                       НЕНКОВА                       КОСТАДИНОВА
                      МАРУСЯ                        МАРИНОВА                      ВЪЛКОВА
                      МИРОЛЮБ                       БОРИСОВ                       МАРИНОВ
                      МИРОСЛАВ                      КАМЕНОВ                       ЕМИЛОВ
                      НАДЕЖДА                       БОРИСОВА                      ГЕОРГИЕВА
                      НАДКА                         ГОРАНОВА                      ДАНОВА
                      НАДКА                         ТОМОВА                        МОЧКОВА
                      НАСКО                         АНГЕЛОВ                       ГЕРГОВ
                      НИКОЛА                        ЕВЛОГИЕВ                      КРЪСТЕВ
                      НИКОЛАЙ                       РУМЕНОВ                       ГЕОРГИЕВ
                      ПЕТЪР                         ИЛИЕВ                         ПЕТРОВ
                      ПЕТЪР                         ЛЮБЕНОВ                       ПЕТРОВ
                      ПЕТЯ                          ИВАНОВА                       ТОДОРОВА-НИКОЛОВА
                      ПЛАМЕН                        ПЕНЧЕВ                        ПЕНКОВ
                      ПОЛИНА                        СВЕТЛИНОВА                    ЙОТОВА
                      РАДКА                         ДИМИТРОВА                     НИКОЛОВА
                      РАЙНА                         БОРИСОВА                      ТОДОРОВА
                      РАЛИЦА                        ИВАНОВА                       ИВАНОВА
                      РЕНИ                          НИКОЛОВА                      ЛЕМЕЙ
                      РУЖКА                         ПЪШЕВА                        ЙОНОВСКА
                      САШО                          ГЕОРГИЕВ                      ДЕКОВ
                      СВЕТЛАНА                      ВАЛЕНТИНОВА                   ИВАНОВА
                      СВИЛЕН                        ГЕОРГИЕВ                      КРАЧУНОВ
                      СИЛВИЯ                        ЛЪЧЕЗАРОВА                    ДУНКОВА
                      СИЛВИЯ                        ТОДОРОВА                      ТОДОРОВА
                      СИМА                          ИЛИЕВА                        ФИЛИПОВА
                      СОНЯ                          ПЪШЕВА                        ДУНКОВА
                      СТЕФАН                        ХРИСТОВ                       СТЕФАНОВ
                      СТРАХИЛ                       НЕДЯЛКОВ                      ОВЧАРОВ
                      ТАТЯНА                        НАКОВА                        МИТКОВА
                      ТАТЯНА                        ПАВЛОВНА                      ПАЧЕВА
                      ТОТКА                         ЦОКОВА                        БОЙКОВА
                      ФИДАНКА                       МИРЧЕВА                       ПЪРВАНОВА
                      ХРИСТИНА                      ЦВЕТКОВА                      СТОЯНОВА
                      ХУБЕН                         НЕДЯЛКОВ                      ОВЧАРОВ
                      ЦВЕТАН                        ДИМИТРОВ                      КОВАЧЕВ
                      ЦВЕТАН                        МИКОВ                         СТОЯНОВ
                      ЮЛИЯ                          ЛЮБЕНОВА                      ГЕОРГИЕВА
                      ЯНОИЛКА                       МАРИНОВА                      ХРИСТОВА
                      ЯНУША                         ГЕОРГИЕВА                     СТЕФАНОВА

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛЕВЕН, община ПЛЕВЕН
         населено място ГР.ПЛЕВЕН, кметство ..........., секция № 013
         адрес на избирателна секция Ж.К. „ДРУЖБА“ , ОУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛЕКСАНДРА                    ПЕТРОВА                       ГЕОРГИЕВА
                      АНАТОЛИЯ                      ПЕТРОВА                       ПЕЕВА
                      АНГЕЛ                         ПЛАМЕНОВ                      ДИМИТРОВ
                      АНТОАН                        КАМИЛОВ                       ХЕР
                      АНТОАН                        СНЕЖКОВ                       АТАНАСОВ
                      БИЛЯНА                        ИВАНОВА                       ССЕНАНДЖИ
                      БЛАГА                         ПЕТКОВА                       ШАХПАЗЯН
                      БОРИСЛАВ                      НИКОЛОВ                       БОРИСОВ
                      ВАЛЕНТИН                      ПЕТКОВ                        ЙОРДАНОВ
                      ВАЛЯ                          ЙОРДАНОВА                     БОРИСОВА
                      ВАНЯ                          КОСТАДИНОВА                   КРЪСТЕВА
                      ВЕНЦИСЛАВ                     ГОСПОДИНОВ                    АНГЕЛОВ
                      ВЕРОНИКА                      ГАРО                          ШАХПАЗЯН
                      ВЕСЕЛИН                       МИЛКОВ                        ВЪТКОВ
                      ВЕСЕЛИНА                      ДИМИТРОВА                     ДАНОВА
                      ВЕСЕЛИНА                      ИВАНОВА                       ГЕОРГИЕВА
                      ВИЛИАНА                       АНГЕЛОВА                      АНГЕЛОВА
                      ВЛАДИМИР                      ТОДОРОВ                       СИРАКОВ
                      ГАБРИЕЛА                      ИВАЛИНОВА                     ПЕЕВА
                      ГАЛЮШКА                       АЛЕКСАНДРОВА                  БОРИСОВА
                      ГАРО                          БОХОС                         ШАХПАЗЯН
                      ГЕОРГИ                        СИМЕОНОВ                      ГЕОРГИЕВ
                      ГЕОРГИ                        ХРИСТОВ                       ДАНОВ
                      ДИАНА                         РУМЕНОВА                      ЦВЕТКОВА
                      ДИМИТЪР                       ГЕОРГИЕВ                      ХРИСТОВ
                      ДИМИТЪР                       СТАМЕНОВ                      ПЕТРОВ
                      ЕЛЕНКА                        ЖИВКОВА                       БЕЙДОВА
                      ЗДРАВКА                       ПЕТКОВА                       ПЕТРОВА
                      ИВА                           РУМЕНОВА                      ИГЛЕСИАС БАУМАЙСТЪР
                      ИВАН                          АТАНАСОВ                      СТАМЕНОВ
                      ИВАН                          БОРИСЛАВОВ                    БОРИСОВ
                      ИВАН                          КОЛЕВ                         ИВАНОВ
                      ИВЕЛИНА                       МЛАДЕНОВА                     ИВАНОВА
                      ИЛИЯНА                        СТЕФАНОВА                     ИВАНОВА
                      КАЛИНКА                       РАШКОВА                       ЦВЕТКОВА
                      КАЛОЯН                        ПАВЛОВ                        КОДРОВ
                      КАМЕЛИЯ                       ИВАНОВА                       ИЛИЕВА
                      КРАСИМИР                      ГЕОРГИЕВ                      ПОПОВ
                      ЛАУРЕН                        ИВАНОВА                       СТОЯНОВА
                      ЛИЛИЯ                         ТОДОРОВА                      СИМЕОНОВА
                      ЛОРА                          БОЙКОВА                       ПЕТКОВА
                      ЛЪЧЕЗАР                       МАРИНОВ                       КРЪСТЕВ
                      ЛЮБКА                         СИМЕОНОВА                     АНГЕЛОВА
                      ЛЮДМИЛА                       АНГЕЛОВА                      АНГЕЛОВА
                      МАРИН                         РАДЕВ                         ПАПУКОВ
                      МАРТИН                        ИВАЛИНОВ                      ПЕЕВ
                      МАРТИН                        НИКОЛАЕВ                      МАРИНОВ
                      МАРУСЯ                        ДАМЯНОВА                      СЯРОВА
                      МИНА                          АНГЕЛОВА                      ЙОТКОВСКА
                      МЛАДЕН                        ИВАНОВ                        ИВАНОВ
                      МОМЧИЛ                        БЛАЖЕНОВ                      ГОЧЕВ
                      НАДКА                         БОЯНОВА                       ДОЙНОВА
                      НАТАЛИЯ                       ЛЮБЕНОВА                      НИКОЛОВА
                      ПЕТКО                         ТОДОРОВ                       ТОШКОВ
                      ПЕТКО                         ЦВЕТАНОВ                      ПЕТКОВ
                      ПЕТЪР                         ЙОРДАНОВ                      ЦВЕТАНОВ
                      ПЕТЯ                          АТАНАСОВА                     ИВАНОВА
                      ПЕТЯ                          БОРИСЛАВОВА                   ЦВЕТАНОВА
                      РАЙНА                         ИВАНОВА                       ВЕСЕЛИНОВА
                      РЕНЕТА                        АЛЕКСАНДРОВА                  МАНОЛОВА
                      РЕНЕТА                        МИНКОВА                       СТАМЕНОВА
                      РЕНИ                          ДИМИТРОВА                     ГЕОРГИЕВА
                      РИЛКА                         МИЛАНОВА                      ГЕОРГИЕВА
                      РОСЕН                         АНГЕЛОВ                       ЙОРДАНОВ
                      РОСИЦА                        БОРИСОВА                      ШРЬОДЕР
                      РОСИЦА                        ИВАНОВА                       НИКОЛОВА
                      РУМЕН                         ИВАНОВ                        ЦВЕТКОВ
                      РУМЯНА                        ЦВЕТАНОВА                     МАРИНОВА
                      РУМЯНКА                       НЕНОВА                        ХРИСТОВА
                      САШКА                         ДАЧЕВА                        ПЕТКОВА
                      СВЕТЛА                        СПАСОВА                       БОЦОВА
                      СНЕЖКА                        АТАНАСОВА                     ГЕОРГИЕВА
                      СТЕФАН                        БЕРОВ                         ЦАЧЕВ
                      ТАТЯНА                        НИКОЛОВА                      ЯНЕВА
                      ТЕОДОР                        КРАСИМИРОВ                    ТРИФОНОВ
                      ТЕОДОРА                       ХРИСТОВА                      ИВАНОВА
                      ТОДОР                         ДИМИТРОВ                      ХРИСТОВ
                      ТОДОР                         ИВАНОВ                        ИЛИЕВ
                      ХРИСТАНА                      ДИКОВА                        ТОШКОВА
                      ХРИСТО                        ЙОРДАНОВ                      ХРИСТОВ
                      ЦВЕТАН                        ИВАНОВ                        МАРИНОВ
                      ЦВЕТАНКА                      АТАНАСОВА                     ГЕОРГИЕВА
                      ЦЕЦКА                         САШЕВА                        ГЕОРГИЕВА
                      ЮРИ                           ТОДОРОВ                       ИЛИЕВ

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛЕВЕН, община ПЛЕВЕН
         населено място ГР.ПЛЕВЕН, кметство ..........., секция № 014
         адрес на избирателна секция Ж.К. „ДРУЖБА“ , ОУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛЕКСАНДРА                    ЛЮБОМИРОВА                    ПАНЕВА
                      АЛЕКСАНДЪР                    ХРИСТОВ                       ИЛИЕВ
                      АНГЕЛ                         ПЕТЬОВ                        АНГЕЛОВ
                      АНЕТА                         ЛЮБЧЕВА                       ДОКУЗОВА-РОБИНС
                      АННА-МАРИЯ                    ВАЛЕНТИНОВА                   МАНОВА
                      АСЯ                           СВЕТЛИНОВА                    МАРИНОВА
                      АТАНАС                        ГЕОРГИЕВ                      АТАНАСОВ
                      БИСЕРКА                       ФЕРДИНАНДОВА                  СЛАВКОВА
                      БОЯН                          СЕРГЕЕВ                       ФИЧЕВ
                      ВАЛЕНТИНА                                                   НИКОЛОВА
                      ВАСИЛ                         ГЕОРГИЕВ                      КУНЕВ
                      ВЕСКА                         СТЕФАНОВА                     ИВАНОВА
                      ВИОЛЕТА                       МИТКОВА                       ПЕТРОВА
                      ВЯРА                          ВИДЕВА                        КОЛЕВА
                      ГАЛЯ                          ИВАНОВА                       НИКОЛОВА
                      ГАЛЯ                          ЙОТОВА                        МАНОВА
                      ГЕРГАНА                       ТОДОРОВА                      ПАНЕВА
                      ГОРДАНА                       ВЛАДИМИРОВА                   ИВАНОВА
                      ДАНИЕЛА                       МИХАЙЛОВА                     АСПАРУХОВА
                      ДЕНИС                         АЛИЕВ                         КАЙМАКОВ
                      ДИМИТРИНА                     ЦВЕТАНОВА                     ТОДОРОВА
                      ДИМИТРИНКА                    СТЕФАНОВА                     МАТЕЕВСКА
                      ДИМИТЪР                       ИВАНОВ                        ИВАНОВ
                      ДИМИТЪР                       ПЕТРОВ                        ДИМИТРОВ
                      ДИМИТЪР                       РАДУЛОВ                       ПЕТРОВ
                      ДИМКА                         ПАНАЙОТОВА                    ДИМОВА
                      ДОБРОМИР                      ДИМИТРОВ                      ИВАНОВ
                      ЕЛЕНА                         ИЛИЕВА                        АМАР
                      ЕЛЕНКА                        ТОДОРОВА                      ДИМИТРОВА
                      ЕЛЕНКА                        ЦВЕТАНОВА                     РЕЗАШКА
                      ЖЕКО                          АХМЕДОВ                       ПАМУКЧИЕВ
                      ЖЕКО                          ОГНЯНОВ                       МАРИНОВ
                      ЖЕНЯ                          СЛАВЧЕВА                      АНУАТР
                      ИВАЙЛО                        ВАСИЛЕВ                       ХРИСТОВ
                      ИВАЙЛО                        СЕРГЕЕВ                       ФИЧЕВ
                      ИВАЛИНА                       АНГЕЛОВА                      ВЕЛИЧКОВА
                      ИВАН                          ДИМИТРОВ                      ИВАНОВ
                      ИВАН                          ЛАЗАРОВ                       ГЕШЕВ
                      ИВАН                          МИЛИНОВ                       ГОСПОДИНОВ
                      ИВАНКА                        НИКОЛОВА                      ГЕОРГИЕВА
                      ЙОРДАН                        ИВАНОВ                        ЙОРДАНОВ
                      ЙОРДАН                        МАРИО                         КРЪСТЕВ
                      КИРИЛ                         РАДОСЛАВОВ                    ЙОНЧЕВ
                      КРАСИМИР                      КОСТОВ                        НИКОЛАЕВ
                      КРАСИМИР                      МИХАЙЛОВ                      МИХАЙЛОВ
                      КРАСИМИР                      ХРИСТОВ                       ХРИСТОВ
                      КРЕМА                         ХРИСТОВА                      ИВАНОВА
                      ЛЮБОМИР                       САШЕВ                         ПАНЕВ
                      ЛЮДМИЛ                        ГЕОРГИЕВ                      ПЪРВАНОВ
                      ЛЮДМИЛА                       ПЕТКОВА                       КУКОВА
                      МАКСИМ                        ПЛАМЕНОВ                      НИКОЛОВ
                      МАРГАРИТА                     РУМЕНОВА                      ИВАНОВА
                      МАРИН                         ГОРАНОВ                       ТОДОРОВ
                      МАРИЯН                        СЛАВКОВ                       АНГЕЛОВ
                      МАРТИН                        НИКОЛАЕВ                      АСПАРУХОВ
                      МЕГИ                                                        БЕНАБДЕЛИЛЛАХ
                      МИЛЕНА                        ВАСИЛЕВА                      ЦВЕТКОВА
                      МИЛЕНА                        ДИМИТРОВА                     АНГЕЛОВА
                      МИЛКА                         ГЕОРГИЕВА                     РЯДКОВА
                      МИРОСЛАВ                      САШЕВ                         ПАНЕВ
                      МИРОСЛАВА                     ЦВЕТАНОВА                     ЦВЕТКОВА
                      МИТКА                         ИВАНОВА                       ЛАТОВСКА
                      МИХАИЛ                        ВЕНКОВ                        НИКОЛОВ
                      МЛАДЕН                        СТАНКОВ                       СТРУМЕНОВ
                      МОНИ                          ЮДА                           МАГРИСО
                      НЕДКА                         СЪБЕВА                        НИКОЛОВА
                      НИКОЛАЙ                       АСПАРУХОВ                     АСПАРУХОВ
                      НИКОЛАЙ                       НИКОЛОВ                       ПЕТКОВ
                      ОЛЕГ                          МОНИ                          МАГРИСО
                      ПЕТКО                         ИВАНОВ                        ВАСИЛЕВ
                      ПЕТРАНА                       ЙОРДАНОВА                     ПЕНКОВА
                      ПЕТРАНА                       КОСТАДИНОВА                   ЦВЕТАНОВА
                      ПЕТЬО                         АНГЕЛОВ                       АНГЕЛОВ
                      ПЕТЬО                         ХРИСТОВ                       КОСТАДИНОВ
                      РАДКА                         ИВАНОВА                       МЛАДЕНОВА
                      РУМЕН                         ГЕОРГИЕВ                      ПОПОВ
                      РУМЯНА                        АЛЕКСАНДРОВА                  ЙОТОВА
                      РУМЯНА                        БОРИСОВА                      ЕФТОВА
                      СВЕТЛИНА                      ГЕОРГИЕВА                     БЕШОВИШКА
                      СВЕТОМИР                      БОРИСОВ                       МАНОЛОВ
                      СЛАВИ                         НИКОЛОВ                       ГЛОЖЕНСКИ
                      СЛАВКО                        ПЕТРОВ                        АНГЕЛОВ
                      СЛАВЧО                        ИВАНОВ                        НЕДКОВ
                      СНЕЖИНКА                      ВЕЛИЧКОВА                     НИКОЛАЕВА
                      СТЕФАНИ                       ПЕТЬОВА                       АНГЕЛОВА
                      СТЕФКА                        ВЪТКОВА                       ГЕШЕВА
                      СТИЛИЯН                       ИЛКОВ                         КРУМОВ
                      ТАНЯ                          ПАВЛОВА                       АТАНАСОВА
                      ТАТЯНА                        ПЪШЕВА                        ЦУЗЕР
                      ТИХОМИР                       КИРИЛОВ                       КУКОВ
                      ТРИФОН                        МАНАСИЕВ                      ЕФТОВ
                      ХРИСТО                        ПАВЛИНОВ                      ЗЛАТАРЕВ
                      ХРИСТОМИР                     СТЕФАНОВ                      МАРИНОВ
                      ЦВЕТАН                        ВЛАДИМИРОВ                    ПЕНКОВ
                      ЦВЕТАНКА                      БАНОВА                        КРЪСТЕВА
                      ЦВЕТАНКА                      ГЕОРГИЕВА                     ГОСПОДИНОВА
                      ЦВЕТАНКА                      СИМЕОНОВА                     КИРЯКОВА
                      ЯВОР                          ПЕТКОВ                        ПАЧНИКОВ

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛЕВЕН, община ПЛЕВЕН
         населено място ГР.ПЛЕВЕН, кметство ..........., секция № 015
         адрес на избирателна секция Ж.К. „ДРУЖБА“ , ОУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛИ-ХАЛИФА                    АБДУЛЛАХИ                     МУСА
                      АЛФИЯОДЖОНИЛЕ                 АГАБА-ИДУ                     МУСА
                      АМИМИНИЛЕ-ОДЖОМИДЕДЖУ         АГАБА-ИДУ                     МУСА
                      АНГЕЛ                         ГЕОРГИЕВ                      АНГЕЛОВ
                      АНГЕЛ                         ИВАНОВ                        ДЕМОСТЕНОВ
                      АНТОАНЕТА                     ВЛАДИМИРОВА                   КОЧЕВА
                      АНТОН                         ЦВЕТАНОВ                      ИЛИЕВ
                      АСЕН                          АЛЕКСАНДРОВ                   ИЛИЕВ
                      АСЕН                          ДИМИТРОВ                      БУНОВ
                      АСЯ                           ИВАНОВА                       ДИКОВА-КИРОВА
                      ВАНЯ                          ПЕТРОВА                       ЦОНЕВА
                      ВАНЯ                          СТЕФАНОВА                     ПЕТКОВА
                      ВЕНЦИСЛАВ                     ТОМОВ                         ЛИНКОВ
                      ВЕСКА                         СИМЕОНОВА                     ПАРАШКЕВОВА
                      ВИКТОРИЯ                      ВАЛЕНТИНОВА                   ВЕЛИКОВА
                      ВИОЛЕТА                       БОРИСОВА                      БОРИСОВА
                      ВЛАДИМИР                      ЗЛАТАНОВ                      КОЧЕВ
                      ВЯРА                          ВЛАДИМИРОВА                   ПАРАШКЕВОВА
                      ГАНКА                         ПЕТРОВА                       ПЕЕВА
                      ГАНО                          ЦВЕТАНОВ                      МАРИНОВСКИ
                      ГЕОРГИ                        ЙОРДАНОВ                      ГЕОРГИЕВ
                      ГРИГОР                        АНГЕЛОВ                       СТОЯНОВ
                      ДАНИЕЛ                        ВЕСЕЛИНОВ                     КРЪСТЕВ
                      ДАНИЕЛА                       БОРИСОВА                      ИВАНОВА
                      ДАНИЕЛА                       ГЕОРГИЕВА                     МУСА
                      ДАНИЕЛА                       МАРИНОВА                      ГЕОРГИЕВА
                      ДЕТЕЛИН                       ВАСКОВ                        ПРОКОПИЕВ
                      ДИЛЯНА                        МАРИНОВА                      САКЪЗОВА
                      ДИМИТЪР                       ХРИСТОВ                       ВАСИЛЕВ
                      ДОЧИ                          ЗАХАРИЕВ                      ГЕТОВ
                      ЕЛЕНКА                        СИМЕОНОВА                     СИМЕОНОВА
                      ЕМИЛИЯ                        ТОДОРОВА                      ПОЦЕВА
                      ЗАКАРИЯ                       АБДУЛЛАХИ                     МУСА
                      ИВА                           ЛЮБЕНОВА                      ХРИСТОВА
                      ИВАН                          АТАНАСОВ                      НИКОЛОВ
                      ИВАНКА                        КОЛЕВА                        ГЕОРГИЕВА
                      ИВАНКА                        СТОИЛОВА                      КУЗМАНОВА
                      ИВЕЛИН                        СВИЛЕНОВ                      ИВАНОВ
                      ИВЕТА                         МАРИНОВА                      ИВАНОВА
                      ИЛИАН                         НИКОЛОВ                       НЕЙКОВ
                      ИЛИЯ                          КРЪСТЕВ                       ВАЦОВ
                      ИРИНА                         СТЕФАНОВА                     МИТКОВСКА
                      ИСКРА                         ВАСИЛЕВА                      КОСТАДИНОВА
                      ЙОРДАН                        ВАСИЛЕВ                       ГЕОРГИЕВ
                      КАЛИНКА                       КИРИЛОВА                      БОСЕВА
                      КИРИЛ                         ГЕОРГИЕВ                      БЛАЖЕВ
                      КИРИЛКА                       АЛЕКСАНДРОВА                  ИЛИЕВА
                      КИРИЛКА                       РУСАНОВА                      ЛИНКОВА
                      КРАСИМИР                      ДИМИТРОВ                      ДИМИТРОВ
                      ЛАКО                          ПЕТКОВ                        ЦВЕТАНОВ
                      ЛИЗА                          ГЮРОВА                        МРАВИЕВА
                      ЛИЛИ                          КОСТАДИНОВА                   БЪРЗАШКА
                      ЛЮБЕН                         ЦВЕТАНОВ                      ХРИСТОВ
                      ЛЮБОМИР                       ИВАНОВ                        ПЕТКОВ
                      ЛЮБОМИР                       МИНКОВ                        ЯНЕВ
                      ЛЮБОСЛАВ                      ПЛАМЕНОВ                      ЦЕНОВ
                      МАРИНЧО                       ИЛИЕВ                         ПАРАШКЕВОВ
                      МАРИЯ                         КЛИМЕНТОВА                    БЛАЖЕВА
                      МАРИЯ                         СПАСОВА                       ГЕРОВА
                      МАХДИ                         АБДУЛЛАХИ                     МУСА
                      МЕТОДИ                        ГЕОРГИЕВ                      КУНЧЕВ
                      МИГЛЕНА                       ТИХОМИРОВА                    ВУШЕВА
                      МИРОСЛАВ                      ДАНАИЛОВ                      ДИМИТРОВ
                      МИРОСЛАВ                      ИВАНОВ                        ДИКОВ
                      МИРОСЛАВ                      МИЛЧЕВ                        ДИМИТРОВ
                      МИТКО                         СЛАВЧЕВ                       КОСТАДИНОВ
                      НИКОЛАЙ                       МИТКОВ                        СПАСОВ
                      ПАВЛИН                        НАЧЕВ                         ГЕОРГИЕВ
                      ПАВЛИНА                       ИВАНОВА                       СТОИЛОВА
                      ПЕТЯ                          СТЕФАНОВА                     СТОИЛОВА
                      РАДКА                         БОЧЕВА                        АТАНАСОВА
                      РАДОСЛАВ                      ЛАЛЕВ                         ДОЧЕВ
                      РАЛИЦА                        ГЕТОВА                        БАКОВСКА
                      РОСЕН                         СВИЛЕНОВ                      ИВАНОВ
                      РУМЕН                         ГРИГОРОВ                      СТОЯНОВ
                      СВЕТЛА                        ЕВГЕНИЕВА                     СТАНЕВА
                      СВЕТЛАНА                      СТЕФАНОВА                     ИВАНОВА
                      СВИЛЕН                        ВИОЛИНОВ                      ИВАНОВ
                      СТЕФАН                        ПЕТРОВ                        СТОИЛОВ
                      СТЕФКА                        ГЕОРГИЕВА                     ПИКУЛЕВА
                      ТАНЯ                          АНГЕЛОВА                      ЙОРДАНОВА
                      ТАТЯНА                        ЙОТОВА                        ЦВЕТАНОВА
                      ТЕМЕНУЖКА                     ПАСКУЛЕВА                     ПАЦЕВА
                      ЦЕНКА                         ХРИСТОВА                      ПОПОВА
                      ЦЕНКО                         БОГДАНОВ                      ПОПОВ

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛЕВЕН, община ПЛЕВЕН
         населено място ГР.ПЛЕВЕН, кметство ..........., секция № 016
         адрес на избирателна секция Ж.К. „ДРУЖБА“ , ОУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНАСТАСИЯ                     МАРИНОВА                      НАЧЕВА
                      АНГЕЛ                         РАДИОНОВ                      АНГЕЛОВ
                      АНЕЛИЯ                        БОРИСЛАВОВА                   РАЙКОВА
                      АНЕЛИЯ                        ЛЮБЕНОВА                      БОДУЛОВИЧ
                      АННА                          АНТОНОВА                      ХРИСТОВА
                      АНТОАНЕТА                     ЦВЕТАНОВА                     ПЕТКОВА
                      АНТОНИЯ                       НИКОЛОВА                      ПЪРВАНОВА
                      АТАНАС                        КРЪСТЕВ                       АТАНАСОВ
                      БОЖКО                         ЦВЕТКОВ                       ЦВЕТКОВ
                      БОРИСЛАВА                     СТЕФАНОВА                     ГЕОРГИЕВА
                      ВАСИЛ                         ДИМИТРОВ                      ТОДОРОВ
                      ВЕНЦИСЛАВА                    ГЕОРГИЕВА                     ЦАЧЕВА
                      ВИЛИЯН                        ДИМИТРОВ                      МАРИНОВ
                      ВИОЛЕТА                       ИВАНОВА                       ГЕРГОВА
                      ГЕНОВЕВА                      ТИХОМИРОВА                    ИВАНОВА
                      ГЕОРГИ                        ОБРЕТЕНОВ                     ГЕРГОВ
                      ГЕОРГИ                        ТОДОРОВ                       ПЕТКОВ
                      ДАНЧО                         НАНКОВ                        АЛЕКОВ
                      ДАЯНА                         ГЕОРГИЕВА                     ПЕТКОВА
                      ДЕСИСЛАВА                     ЯНКОВА                        ГЕОРГИЕВА
                      ДИАНА                         МИЛКОВА                       ЛУКАНОВА
                      ДИЛЯНА                        АРКАДИЕВА                     ПЕТКОВА
                      ДИМИТРИНА                     ЦВЕТАНОВА                     АТАНАСОВА
                      ДИМИТЪР                       ВАСИЛЕВ                       ТОДОРОВ
                      ДИМИТЪР                       КЪНЧЕВ                        БЕШЕВИШКИ
                      ЕВГЕНИЙ                       ТРИФОНОВ                      ВЛАДИМИРОВ
                      ЕЛИЦА                         ПЛАМЕНОВА                     ДИМИТРОВА
                      ЕЛИЯ                          ЦОНЧЕВА                       АНГЕЛОВА
                      ЕЛКА                          ПЕТРОВА                       ИВАНОВА
                      ЖЕНИ                          ЮЛИЕВА                        КОСТОВА-АБДУЛ-РАХМАН
                      ИВАЙЛО                        ИГНАТОВ                       КОЛЕВ
                      ИВАЙЛО                        РАДОСЛАВОВ                    ПЕТРОВ
                      ИВАЙЛО                        СТРАХИЛОВ                     КАРАКАШЕВ
                      ИВАЛИН                        ТОДОРОВ                       ДИМИТРОВ
                      ИВАН                          МИРЧЕВ                        ВЪЛОВ
                      ИВАНКА                        ВЕНЧЕВА                       ГЕНОВА
                      ИВЕЛИН                        ТАНЧЕВ                        РАНОВ
                      ИВО                           СЛАВЕЙКОВ                     ДИМИТРОВ
                      ИЛИАНА                        ГЕОРГИЕВА                     ИЛИЕВА
                      ИРЕНА                         ИВАНОВА                       ШИПКОВСКИ
                      ЙОРДАНКА                      РАНГЕЛОВА                     ИВАНОВА
                      ЙОСИФ                         ИВАЛИНОВ                      ДИМИТРОВ
                      КЛИМЕНТИНА                    ПЕТРОВА                       ВЛАДИМИРОВА
                      КРАСИМИР                      ИЛИЕВ                         ИВАНОВ
                      ЛИЛЯНА                        ТОДОРОВА                      ВАСИЛЕВА
                      ЛЮБЧО                         БЛАГОЕВ                       АЛЕКСАНДРОВ
                      МАРГАРИТА                     ЛЮБЕНОВА                      ИЛИЕВА
                      МАРИАН                        АЛЕКСАНДРОВ                   ЦВЕТАНОВ
                      МАРИАНА                       ПЕТКОВА                       ЯНЕВА
                      МАРИЙКА                       ДИМИТРОВА                     ТРИФОНОВА
                      МАРИНА                        БОЖИДАРОВА                    ДОНОВА
                      МАЯ                           МЕТОДИЕВА                     ПЕТКОВА
                      МАЯ                           МИРОНОВА                      МАЛАДЖИКОВА
                      МИЛЯЙДИН                      АДЕМОВ                        БАЙРАМОВ
                      МОМЧИЛ                        ЛЮБОМИРОВ                     ИВАНОВ
                      НИКОЛА                        ЦВЕТОМИРОВ                    ДЕНЧЕВ
                      НИКОЛАЙ                       ИЛИЙЧЕВ                       ЯНАЧКОВ
                      НИКОЛИНА                      КОСТОВА                       МАРИНОВА
                      НИКОЛИНА                      ТОДОРОВА                      АЛИПИЕВА
                      НИНА                          ПАВЛОВА                       ГЕРГОВА
                      ПАВЛИН                        НИКОЛОВ                       ПЕТКОВ
                      ПЕТЯ                          САШЕВА                        ИЛИЕВА
                      ПЕТЯ                          ЧАВДАРОВА                     РАНОВА
                      ПЛАМЕН                        АСЕНОВ                        ПЕТКОВ
                      ПОЛИНА                        СЛАВЕЕВА                      СЛАВОВА
                      РАДОСЛАВКА                    ДРАГАНОВА                     МАРИНОВА
                      РОЗКА                         СИМЕОНОВА                     ИЛИЕВА
                      РОСЕН                         ИВАНОВ                        РАЙКОВ
                      РОСКА                         СТЕФАНОВА                     НИКОЛОВА
                      СНЕЖАНКА                      ВАСИЛЕВА                      ТОДОРОВА
                      СТАНИСЛАВА                    ТОДОРОВА                      ЦЕНИЧ
                      СТЕФАН                        ГЕОРГИЕВ                      ИЛИЕВ
                      СТЕФАНИ                       ПЛАМЕНОВА                     МИНЧЕВА
                      ТАНЧО                         ГЕРОВ                         РАНОВ
                      ТАТЯНА                        ДИМИТРОВА                     БАРБОЕВА
                      ТЕОДОР                        ИВАЛИНОВ                      ДИМИТРОВ
                      ТЕРЕЗА                        ГЕОРГИЕВА                     ПЕТКОВА
                      ТИХОМИР                       КРАСИМИРОВ                    ЦЕКОВ
                      ТОДОР                         СИМЕОНОВ                      ГЕРГУШКИ
                      ХРИСТО                        ЗДРАВКОВ                      МАРИНОВ
                      ЦВЕТАНКА                      ИВАНОВА                       ЦВЕТАНОВА
                      ЦОНА                          СТОЯНОВА                      ПАТЕВА

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛЕВЕН, община ПЛЕВЕН
         населено място ГР.ПЛЕВЕН, кметство ..........., секция № 017
         адрес на избирателна секция Ж.К. „ДРУЖБА“ , ОУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛЕКСАНДЪР                    ГЕОРГИЕВ                      АТЕВ
                      АЛЕКСАНДЪР                    ЛАЛОВ                         АЛЕКСАНДРОВ
                      АНЕЛИЯ                        ПЕТРОВА                       ДАВИДАЙТ
                      АНТОН                         ГАВРАИЛОВ                     ТЪРНЕВ
                      АТАНАС                        АЛЕКСИЕВ                      СИМЕОНОВ
                      БОНКА                         ЙОРДАНОВА                     БОГОМИЛОВА
                      БОРИС                         ИВАНОВ                        ВЛАХОВСКИ
                      БОРИСЛАВ                      БЛАГОЕВ                       КРЪСТЕВ
                      БОРИСЛАВ                      БОЖИДАРОВ                     БОЙЧИНОВ
                      БОРЯНА                        ВЛАЕВА                        МАРИНОВА
                      ВАЛЕНТИН                      МЛАДЕНОВ                      РАНГЕЛОВ
                      ВАЛЕНТИНА                     НИКОЛАЕВА                     МИТЕВА
                      ВАНЯ                          ТОНЧЕВА                       КОЛЕВА-ХРИСТОВА
                      ВЕНЕТА                        ПЕТКОВА                       ПЕТКОВА
                      ВЕРКА                         ЦАКОВА                        БОЙЧИНОВА
                      ВЕСЕЛИНА                      ВАСИЛЕВА                      АЛЕКСАНДРОВА
                      ВЕСЕЛИНА                      ДЕКОВА                        ГЕРГОВА
                      ВЕСКА                         БОЧЕВА                        ДИМИТРОВА
                      ГАЛИНА                        ВАСИЛЕВА                      МАРИНОВА
                      ДАНИЕЛА                       ДИМИТРОВА                     ДИМИТРОВА
                      ДАФИНКА                       МАТЕЕВА                       ИВАНОВА
                      ДЕСИСЛАВА                     АНТОНОВА                      ТЪРНЕВА
                      ДИМИТРИНА                     СТОЯНОВА                      ИВАНОВА
                      ДИМИТЪР                       ТОДОРОВ                       НАЧЕВ
                      ДОБРИНКА                      ДОСЕВА                        ВУТЕВА
                      ЕВГЕНИЯ                       ПЕТРОВА                       ПЕЧОВСКА
                      ЕВГЕНИЯ                       ЦВЕТАНОВА                     СИМЕОНОВА
                      ЕЛИЦА                         ВЕНЦИСЛАВОВА                  ТОТКОВА
                      ЕМИЛИЯ                        ЙОРДАНОВА                     ЦОНЕВА
                      ИВАН                          ВАСИЛЕВ                       ЯНКОВ
                      ИВАН                          КРЪСТЕВ                       КРЪСТЕВ
                      ИВАН                          ПЕТРОВ                        ИВАНОВ
                      ИЛИЯ                          БОРИСЛАВОВ                    КРЪСТЕВ
                      ЙОАНА                         ИВАНОВА                       КОСТОВА
                      ЙОРДАНКА                      КИРИЛОВА                      ДЪРМОНЕВА
                      КАЛИНКА                       СТОЙЧЕВА                      РАНГЕЛОВА
                      КАТЕРИНА                      ЦВЕТАНОВА                     ГЕРГОВА
                      КИРИЛ                         САВЧЕВ                        САВОВ
                      КЪЙМЕТ                        РУХИЕВА                       КРЕТАЛИЕВА
                      ЛИЛИЯ                         МЕТОДИЕВА                     ВАСИЛЧЕНКО
                      ЛЪЧЕЗАР                       БОГОМИЛОВ                     ХРИСТОВ
                      МАЛИНКА                       БОРИСОВА                      ЙОРДАНОВА
                      МАРГАРИТА                     ИВАНОВА                       АТАНАСОВА
                      МАРИЕЛА                       ХРИСТОВА                      ГЬОРИНГЕР
                      МАРИНЕЛА                      АСЕНОВА                       ТОТКОВА
                      МАРИЯ                         ВЕЛИКОВА                      КОСТАДИНОВА
                      МЕТОДИЙ                       МИЛКОВ                        ИВАНОВ
                      МИРОСЛАВ                      МИТКОВ                        ГЕРГОВ
                      МИТКО                         МИЧЕВ                         ДИМИТРОВ
                      НАДКА                         ГЕОРГИЕВА                     ПЪТОВА
                      НАТАЛИЯ                       ДЕКОВА                        ГЕРГОВА
                      ПАВЛИНА                       АСЕНОВА                       ГРИГОРОВА
                      ПАВЛИНА                       СТЕФАНОВА                     ТОПАЛОВА
                      ПАВЛИНА                       ТОДОРОВА                      ПЕТКОВА
                      ПЕНКА                         ПЕТРОВА                       ТЪРНЕВА
                      ПЛАМЕН                        ТИХОМИРОВ                     НИКОЛОВ
                      РАДУЕН                        БЕН ХАСЕН                     БЕН РХАЙЕМ
                      РОНИ                          СТАНЕВ                        РАДЕВ
                      РОСЕН                         БОРИСЛАВОВ                    НИКОЛОВ
                      РОСИЦА                        КОЛЕВА                        ДОБРЕВА
                      РОСИЦА                        ПАВЛИНОВА                     ИГНАТОВА
                      САШКА                         ИЛИЕВА                        КРЪСТЕВА
                      САШКА                         ЯНКОВА                        САВОВА
                      СЕРГЕЙ                        ГЕОРГИЕВ                      ОДАЖИЕВ
                      СЛАВИ                         ДАВИДОВ                       САВОВ
                      СЛАВКА                        ПАНАЙОТОВА                    ИВАНОВА
                      СЛАВКА                        ПЕТРОВА                       МИТЕВА
                      СПАСКА                        ПЕТКОВА                       НАЧЕВА
                      СТЕФАН                        ИВАНОВ                        ТОПАЛОВ
                      СТЕФАН                        МИЛКОВ                        ИВАНОВ
                      СТЕФЧО                        ВАСИЛЕВ                       ШУМОВ
                      СТОЙЧО                        НИКОЛОВ                       МИТЕВ
                      СТОЯН                         АЛЕКСАНДРОВ                   ПЪТОВ
                      ТЕОДОРА                       НИКОЛОВА                      САВОВА
                      ТОДОР                         КРАСИМИРОВ                    КРАЧУНОВ-САУДЕР
                      ХРИСТО                        БЕРОВ                         БЕРЧЕВ
                      ХРИСТОФОР                     ВЛАДИМИРОВ                    АНДРЕЕВ
                      ЦВЕТАН                        АНГЕЛОВ                       ГЕОРГИЕВ
                      ЦВЕТАН                        ПАВЛИНОВ                      ПЕТРОВ

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛЕВЕН, община ПЛЕВЕН
         населено място ГР.ПЛЕВЕН, кметство ..........., секция № 018
         адрес на избирателна секция Ж.К. „ДРУЖБА“ , ОУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛЕКСАНДРА                    БИСЕРОВА                      ОГНЯНОВА
                      АЛЕКСАНДЪР                    РАДОСЛАВОВ                    ТОДОРОВ
                      АНГЕЛ                         БОГДАНОВ                      ДОЧЕВ
                      АНГЕЛ                         ХРИСТОВ                       МИНКОВ
                      АНЕЛИЯ                        ГЕОРГИЕВА                     ИВАНОВА
                      АНЕЛИЯ                        ЦВЕТАНОВА                     ИВАНОВА
                      АННА                          ИВОВА                         ЙОТОВА
                      АНТОАНЕТА                     ЛЮДМИЛОВА                     ГЕОРГИЕВА
                      АНТОН                         ГЕОРГИЕВ                      БЕНЕВСКИ
                      АНТОН                         ИЛИЯНОВ                       ЛИЧЕВ
                      АТАНАС                        ТОДОРОВ                       МИРЧЕВ
                      БОЙКО                         ВЕНЦИСЛАВОВ                   ВАСИЛЕВ
                      БОРИСЛАВ                      ГЕНАДИЕВ                      ИВАНОВ
                      ВАЛЯ                          ТАШЕВА                        ТЕРЗИЕВА
                      ВАНЯ                          ВАНКОВА                       ХРОМАДОВА-ИЛИЕВА
                      ВАСИЛ                         ГЕОРГИЕВ                      ПРОДАНОВ
                      ВЕЛИЧКА                       ГЕОРГИЕВА                     ВЕЛЧОВСКА
                      ВЕНЦИСЛАВ                     КИРИЛОВ                       КИРОВ
                      ВЕРОНИКА                      ПЕТРОВА                       ДОРОВСКА
                      ВЕСЕЛИН                       ЕМИЛОВ                        АНГЕЛОВ
                      ВЕСЕЛИН                       ПЕТРАКИЕВ                     ПАЧЕВ
                      ВЕСЕЛКА                       ВЕСЕЛИНОВА                    ВИСОЧКОВА
                      ВЕСКО                         ЗАХАРИЕВ                      ГЕТОВ
                      ВИОЛЕТА                       ИЛИЕВА                        ПЪЛОВА
                      ВИОЛЕТА                       ИЛИЕВА                        СТОЯНОВА
                      ВЪРБИНКА                      ГЕОРГИЕВА                     ТРИФОНОВА
                      ГАЛИНА                        ВЕНЦИСЛАВОВА                  ВАСИЛЕВА
                      ГАЛЯ                          ИВАНОВА                       ИВАНОВА
                      ГАЛЯ                          ИВАНОВА                       НАЖЖАР
                      ГЕОРГИ                        ПЕЛОВ                         БОРИСОВ
                      ГРЕТА                         АТАНАСОВА                     ВОДЕНИЧАРСКА
                      ДАНИЕЛ                        ДАНИЕЛОВ                      НЕШЕВ
                      ДЕНИЦА                        ДИМИТРОВА                     МИЛАНОВА
                      ДИМИТЪР                       БОРИСЛАВОВ                    МИЛАНОВ
                      ДИМИТЪР                       СТОЯНОВ                       ИВАНОВ
                      ЕЛЕНА                         ГЕОРГИЕВА                     ГАНЧЕВА
                      ЕЛЕНА                         ПАСКОВА                       ТОЗЕВА
                      ЕЛЗА                          ПЪРВАНОВА                     ВАЙЛ
                      ЕМИЛ                          ЛЮБЕНОВ                       КОМАРЕВСКИ
                      ЕМИЛИЯ                        ДИМИТРОВА                     ФЛОРОВА
                      ЖАНЕТА                        КИРИЛОВА                      ТОДОРОВА
                      ЗАХАРИНКА                     СВЕТОСЛАВОВА                  БОГДАНОВА
                      ИВАЙЛО                        ИВАЙЛОВ                       ИВАНОВ
                      ИВАЙЛО                        СТОЯНОВ                       ЗАФИРОВ
                      ИВАН                          ЦВЕТАНОВ                      ЙОНОВ
                      ИВАНКА                        ПЕТКОВА                       РАДКОВА
                      ИВО                           АСЕНОВ                        ЙОТОВ
                      ЙОАННА                        АНГЕЛОВА                      АТАНАСОВА
                      КАЛОЯН                        ДАНАИЛОВ                      ИВАНОВ
                      КАТЕРИНА                      ИВАНОВА                       ЛАЗАРОВА
                      КИРИЛ                         ГЕОРГИЕВ                      КИРОВ
                      КРАСИМИРА                     НИКОЛОВА                      КОНОВА
                      ЛИЛИЯ                         МИХАЙЛОВА                     АТАНАСОВА
                      ЛЮДМИЛ                        ВИТАНОВ                       ЯНКОВ
                      ЛЮДМИЛА                       ПЕТРОВА                       БОЖИНОВА
                      МАДЛЕНА                       ВЕСЕЛИНОВА                    КАПАНДЖИЕВА
                      МАЛЕНКА                       ХРИСТОВА                      КУНЬОВСКА
                      МАРГАРИТА                     ИВАНОВА                       ГЕВЕЗОВСКА
                      МАРИКА                        ГЕОРГИЕВА                     ПРОДАНОВА
                      МАРИЯНА                       ДИМИТРОВА                     ПОПОВА
                      МАРТИН                        ПЛАМЕН                        ДОНОВ
                      МАРТИН                        РУМЕНОВ                       ПЕТКОВ
                      МАЯ                           ИВАНОВА                       НЕШЕВА
                      МАЯ                           ЛЮБЧОВА                       АТАНАСОВА
                      МИЛКА                         СИМЕОНОВА                     ПЕТРОВА
                      МИХАИЛ                        БОРИСОВ                       ТОДОРОВ
                      НАДЯ                          МАРГАРИТОВА                   ИЛИЕВА
                      НАТАЛИЯ                       ВЕЛИЧКОВА                     ДЖОНОВА
                      НАТАША                        ВАСИЛЕВА                      ВИТКОВА
                      НЕЛИ                          ЦВЕТАНОВА                     МИРЧЕВА
                      НИКОЛА                        ПЕТРОВ                        ДОРОВСКИ
                      НИКОЛАЙ                       СПИРОВ                        ПЕТКОВ
                      ПАВЕЛ                         СТОЯНОВ                       КОСТОВ
                      ПЕТКО                         ДИМИТРОВ                      ПЪЛОВ
                      ПЕТЪР                         НИКОЛОВ                       ДОРОВСКИ
                      ПЕТЪР                         ТОДОРОВ                       ВЕЛЧОВСКИ
                      ПЕТЯ                          ПЛАМЕНОВА                     ДЕКАСТЕЛО
                      ПЛАМЕН                        ЦВЕТАНОВ                      ЦВЕТАНОВ
                      ПОЛЯ                          ИВАНОВА                       ПЕТКОВА
                      ПОЛЯ                          ПЛАМЕН                        ДОНОВА
                      ПОЛЯ                          ХРИСТОВА                      ЙОТОВА
                      ПЪРВАН                        ТРИФОНОВ                      ВЕЛИКОВ
                      РАЛИЦА                        СТОЙКОВА                      ХРИСТОВА
                      РОСИЦА                        КРЪСТЕВА                      ТОДОРОВА
                      РУМЯНА                        КИРИЛОВА                      ЗАФИРОВА
                      РУСЛАН                        ИЛИЯНОВ                       ЛИЧЕВ
                      САРА                          БАССАМ                        НАЖЖАР
                      САРА                          ХРИСТОВА                      ЯКИМОВА
                      СЛАВКА                        ЕВГЕНИЕВА                     ИВАНОВА
                      СНЕЖАНКА                      КОЛЕВА                        МИЛАНОВА
                      СОМАР                         БАССАМ                        НАЖЖАР
                      СТАНИСЛАВА                    СТОЯНОВА                      ЗАФИРОВА
                      СТАНКА                        ВАСИЛЕВА                      МОСКОВСКА
                      СЪБКА                         НИКОЛОВА                      БЕГОВА
                      ТАРА                          ХРИСТОВА                      ЯКИМОВА
                      ТИХОМИР                       АТАНАСОВ                      МИРЧЕВ
                      ТОДОР                         ПЕТРОВ                        КИРИЛОВ
                      ТОНИ                          КРАСИМИРОВА                   МИРЧЕВА
                      ХРИСТИЯН                      ЦВЕТАНОВ                      ПАРАДЕЛОВ
                      ХРИСТО                        ДИМИТРОВ                      ТОТОВ
                      ХРИСТО                        ПЕНЧЕВ                        ЯКИМОВ
                      ХРИСТО                        СТЕФАНОВ                      МЕРДЖАНОВ
                      ЦВЕТАН                        ЛАЗАРОВ                       КОСТАДИНОВ
                      ЦВЕТЕЛИНА                     ЙОРДАНОВА                     КОСТОВА

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛЕВЕН, община ПЛЕВЕН
         населено място ГР.ПЛЕВЕН, кметство ..........., секция № 019
         адрес на избирателна секция Ж.К. „ДРУЖБА“ , ОУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛЕКСАНДРА                    АТАНАСОВА                     НАЙДЕНОВА
                      АЛЕКСАНДЪР                    МАЛИНОВ                       КИРИЛОВ
                      АЛЕКСАНДЪР                    РУМЯНОВ                       ЗЛАТКОВ
                      АНАТОЛИ                       СТОЯНОВ                       СТОЯНОВ
                      АНЕЛИЯ                        ЦВЕТАНОВА                     ДА СИЛВЕЙРА
                      АНТОАНЕТА                     СТЕФАНОВА                     АТАНАСОВА
                      АНТОНИО                       ГЕНАДИЕВ                      МИХАЙЛОВ
                      АНЯ                           ЖИВКОВА                       ТРУШЕВА
                      АСЕН                          ВЪЛЧЕВ                        ТОШКОВ
                      БОРИС                         ДИМИТРОВ                      ПЕТРОВ
                      БОРИС                         ИГНАТОВ                       МИХАЙЛОВ
                      БОРИСЛАВ                      ЙОРДАНОВ                      ДАНКОВ
                      ВАЛЕНТИНА                     АНТИМОВА                      МАРИНОВА
                      ВАЛЯ                          МАНОЛОВА                      ДРЯНОВСКА
                      ВАЛЯ                          СТЕФАНОВА                     МИРАЗЧИЙСКА
                      ВАНКО                         СТЕФАНОВ                      ЛАЗАРЧОВСКИ
                      ВАНЯ                          АНГЕЛОВА                      ИВАНОВА
                      ВАСИЛ                         ИВАНОВ                        ВАСИЛЕВ
                      ВЕНЦИСЛАВ                     ВЕСЕЛИНОВ                     ГАТЕВ
                      ВЕНЦИСЛАВ                     ИЛИЕВ                         НИКОЛОВ
                      ВЕРА                          ВАЛЕНТИНОВА                   ГРОСМАН
                      ВЕРКА                         БОРИСОВА                      ЕНЕВА
                      ВЕРКА                         РАДОСЛАВОВА                   ПЕТРОВА
                      ВЕСЕЛА                        БИСЕРОВА                      ЦВЕТАНОВА
                      ВИКТОРИЯ                      ЕВГЕНИЕВА                     МАРИНОВА
                      ВЛАДИМИР                      ГЕОРГИЕВ                      ТРЕНДАФИЛОВ
                      ВЛАДИСЛАВ                     НИНОВ                         ТОМОВ
                      ГАЛИНА                        ДИМИТРОВА                     ЛАЗАРЧОВСКА
                      ДЕЛУСИЯ                       ВИОЛИНОВА                     ИВАНОВА
                      ДИЯНКА                        ИВАНОВА                       ЦВЕТАНОВА
                      ДОБРОМИР                      ДИМИТРОВ                      КЪНЧЕВ
                      ДОНЧО                         ЦВЕТАНОВ                      ВУТОВ
                      ЕВГЕНИ                        МЕТОДИЕВ                      МАРИНОВ
                      ЕЛЕНА                         ГЕОРГИЕВА                     КЕНАРОВА
                      ЕЛЕНКА                        ЦАНОВА                        ВЪЛЧЕВА
                      ЕЛИН                          БОРИСОВ                       МИХАЙЛОВ
                      ЕЛИНА                         НИКОЛАЕВА                     СЕРАФИМОВА
                      ЕМИЛИЯ                        ДИМИТРОВА                     СТЕФАНОВА
                      ЕРДУХАН                       КЕМАЛОВ                       ВЕЛИЕВ
                      ЖИВКО                         БОЖИДАРОВ                     НИКОЛОВ
                      ЗИНА                          АЛЬОШЕВА                      КОЧЕВА
                      ЗОРНИЦА                       АНГЕЛОВА                      КИРИЛОВА
                      ИВАЙЛО                        ПЕТРОВ                        ПЕТРОВ
                      ИВАЙЛО                        СЕРЬОЖЕВ                      ЛАЗАРОВ
                      ИВАЙЛО                        ХРИСТОВ                       НЕШЕВ
                      ИВАН                          ЙОТОВ                         ГЕОРГИЕВ
                      ИВАН                          КРАСИМИРОВ                    КРЪСТЕВ
                      ИВАН                          ПЕТРОВ                        ИГНАТОВ
                      ИВАНИЧКА                      ГЕОРГИЕВА                     МИНЧЕВА
                      ИГЛИКА                        ХРИСТОВА                      ЛИКОВА-ИВАНОВА
                      ЙОАННА                        ПАНАЙОТОВА                    ПЕТКОВА
                      ЙОРДАНИЯ                      ИВАНИЧКОВА                    ЙОРДАНОВА
                      ЙОРДАНКА                      НАЙДЕНОВА                     СТОЯНОВА
                      КАТЕРИНА                      ХРИСТОВА                      НЕШЕВА
                      КАТЯ                          ПЕТРОВА                       КРЕМЕНСКА
                      КРАСИМИР                      НИКОЛОВ                       ТОДОРОВ
                      КРЕМЕНА                       ЛЮСИЕНОВА                     ИВАНОВА
                      КУНКА                         ПАВЛОВА                       ДАНАИЛОВА
                      ЛЕНКО                         ЙОРДАНОВ                      КРЪСТЕВ
                      ЛЮБЧО                         ЦВЕТАНОВ                      ЦВЕТАНОВ
                      МАРГАРИТА                     ГЕОРГИЕВА                     БАТОВСКА
                      МАРГАРИТА                     СИМЕОНОВА                     ИВАНОВА
                      МАРИАНА                       СТОЯНОВА                      МАРИНОВА
                      МАРИЯ                         ИЛИЕВА                        ЛАЗАРОВА
                      МАРИЯНА                       ТОДОРОВА                      ТОДОРОВА
                      МАРТИН                        ЦВЕТАНОВ                      ВЛАХОВ
                      МАЯ                           МИЛАДИНОВА                    ТОМОВА
                      МИЛКА                         ГЕОРГИЕВА                     ТОДОРОВА
                      МИЛКА                         ПАВЛОВА                       ПЕТРОВА
                      МИРОСЛАВ                      ВАЛЕНТИНОВ                    ДОБРЕВ
                      МИРОСЛАВ                      КРАСИМИРОВ                    СТАНЧОВСКИ
                      МИТКО                         ЕМИЛОВ                        ГЕОРГИЕВ
                      МИХАИЛ                        ГЕОРГИЕВ                      МАРКОВСКИ
                      НАДЯ                          ХРИСТОВА                      МАРИНОВА
                      НАТАЛИЯ                       МАРИНОВА                      ТЦИКЛИАС
                      НИКОЛАЙ                       ЕМИЛОВ                        ХРИСТОВ
                      НИКОЛАЙ                       РАДКОВ                        РАДНЕВ
                      НИКОЛАЙ                       СТОЯНОВ                       СТОЯНОВ
                      НИКОЛИНА                      ГЕОРГИЕВА                     САВОВА
                      ОЛГА                          ГЕНОВА                        МАРКОВСКА
                      ПАНАЙОТ                       ИВАНОВ                        ИВАНОВ
                      ПЕПО                          ЦВЕТАНОВ                      ПЕТРОВ
                      ПЕТКА                         АТАНАСОВА                     ИВАНОВА
                      ПЕТЯ                          АЛЕКСИЕВА                     СЕВЕРИНОВА
                      ПЛАМЕН                        БОРИСОВ                       ТОДОРОВ
                      ПЛАМЕН                        МАРИНОВ                       КЛАЕВ
                      ПРАВДА                        ИГНАТОВА                      АНГЕЛОВА
                      РАДКА                         РАДЕВА                        ИГНАТОВА
                      РОСИЦА                        ПАВЛОВА                       СТАНЧОВСКА
                      РУМЯНА                        ХРИСТОВА                      КРЪСТЕВА
                      СЕВДАЛИНА                     ГЕТОВА                        ПАНКОВСКА
                      СИЛВЕСТЪР                     МИНКОВ                        БАРАКОВ
                      СИЛВИЯ                        НИКОЛАЕВА                     БЕР
                      СНЕЖАНКА                      ГЕОРГИЕВА                     ТОДОРОВА
                      СТАНИМИР                      ПЕТРОВ                        МИРАЗЧИЙСКИ
                      СТЕЛА                         САШЕВА                        АЛЕКСАНДРОВА-НИКОЛОВА
                      СТЕФАН                        ИВАНОВ                        ЛАЗАРЧОВСКИ
                      СТЕФАН                        КИРИЛОВ                       КЕНАРОВ
                      СТОЯН                         АНГЕЛОВ                       СТОЯНОВ
                      ТЕОДОР                        АНГЕЛОВ                       ГЕНКОВ
                      ТОДОР                         ДЕТЕЛИНОВ                     ТОДОРОВ
                      ФЕЯ                           ЕВГЕНИЕВА                     МАРИНОВА
                      ХРИСТО                        БОРИСЛАВОВ                    ВЪЛЧИНКОВ
                      ХРИСТО                        ИЛИЕВ                         КАРАМИШЕВ
                      ЦВЕТАН                        ДИМИТРОВ                      ЦАНОВ
                      ЦВЕТЕЛИНА                     ВАСИЛЕВА                      ПЕТРОВА
                      ЦВЕТОСЛАВ                     АПОСТОЛОВ                     ПЕТРОВ
                      ЧАЙКА                         ТОДОРОВА                      МИТРЕВА
                      ЮЛИЯ                          ГЕОРГИЕВА                     ТОМОВА
                      ЯНА                           СТЕФАНОВА                     ЛАЗАРЧОВСКА

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛЕВЕН, община ПЛЕВЕН
         населено място ГР.ПЛЕВЕН, кметство ..........., секция № 020
         адрес на избирателна секция Ж.К. „ДРУЖБА“ , ОУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНЕЛИЯ                        АНГЕЛОВА                      АНГЕЛОВА
                      АНИТА                         ИВАНОВА                       МАРИНОВА
                      АНТОНИО                       ЕНЧЕВ                         ЕНЕВ
                      БЕАТРИС                       ВАЛЕНТИНОВА                   БАБИЧ
                      БИЛЯНА                        ХРИСТОВА                      ИВАНОВА
                      БОРИСЛАВ                      АНГЕЛЧОВ                      ТУНЧЕВ
                      БОРИСЛАВ                      ЦАНКОВ                        ИВАНОВ
                      БОРИСЛАВА                     АТАНАСОВА                     ПЕТКОВА
                      ВАЛЕНТИН                      БОРИСЛАВОВ                    ИВАНОВ
                      ВАЛЯ                          ИВАНОВА                       ЛИЛОВА
                      ВАЛЯ                          САШЕВА                        СТЕФАНОВА
                      ВАНЯ                          СТЕФАНОВА                     СТАНЕВА
                      ВАСИЛ                         СТОЯНОВ                       ВАСИЛЕВ
                      ВЕНЕЛИН                       ЕМИЛОВ                        СЕРАФИМОВ
                      ВЕНЕТА                        ИВАНОВА                       АППЕЛ
                      ВЕНЕТА                        ХРИСТОВА                      ПАВЛОВА
                      ВЕНЦИСЛАВ                     ДИМИТРОВ                      ДЕНЧЕВ
                      ВЕНЦИСЛАВ                     МЛАДЕНОВ                      НИКОЛОВ
                      ВЕНЦИСЛАВ                     СТОЯНОВ                       КЪЛБОВ
                      ВЕНЦИСЛАВА                    ИЛКОВА                        ДИЧЕВА
                      ВЕСЕЛКА                       КРАСИМИРОВА                   ЙОЛОВА
                      ВИОЛЕТА                       ЦВЕТАНОВА                     ИВАНОВА
                      ВЯЧЕСЛАВ                      АНГЕЛОВ                       АНДРЕЕВ
                      ГАЛИНА                        ЦВЕТАНОВА                     ЦАНОВА
                      ГЕНАДИ                        МАРИНОВ                       ИВАНОВ
                      ГЕНОВЕВА                      ПЕТКОВА                       МАРИНОВА
                      ГЕОРГИ                        ИВАНОВ                        ГЕОРГИЕВ
                      ГЕОРГИ                        ФРАНЦ                         ЯНЧИН
                      ДАЛИП                         МЕХМЕДОВ                      МЕХМЕДОВ
                      ДАНИЕЛА                       МИХАЙЛОВА                     ИВАНОВА
                      ДЕНИСЛАВ                      МАРИНОВ                       ИВАНОВ
                      ДЕСИСЛАВА                     ИЛКОВА                        ДИЧЕВА
                      ДИМИТЪР                       ИВАНОВ                        ДИМИТРОВ
                      ДИМЧО                         ПЕНКОВ                        ДЕЛИЙСКИ
                      ЕВГЕНИ                        МИРОНОВ                       МАРКОВ
                      ЕМЕЛ                          ДАЛИПОВА                      МЕХМЕДОВА
                      ЕМИЛ                          ДИМИТРОВ                      СЕРАФИМОВ
                      ИВАН                          ДИЯНОВ                        ИВАНОВ
                      ИВАН                          ПЕТРОВ                        ЛИЧЕВ
                      ИВАНЕТА                       СЕРГЕЕВА                      ТОДОРОВА
                      ИВАНКА                        СЕМОВА                        ВУТОВА
                      ИВАНЧО                        ДИМИТРОВ                      ИВАНОВ
                      ИВЕЛИН                        ВАНКОВ                        ПЕТРОВ
                      ИВО                           ГЕОРГИЕВ                      ДИМИТРОВ
                      ИЛИЯН                         ВАЛЕНТИНОВ                    ИЛИЕВ
                      ИЛИЯНА                        НИКОЛОВА                      ИГНАТОВА
                      ИЛКО                          БОЧЕВ                         ДИЧЕВ
                      ИРИНА                         ПЕТРОВА                       ИВАНОВА
                      ЙОНКА                         ХРИСТОВА                      ВЕНЕДИКТОВА
                      ЙОНЧО                         НИКОЛОВ                       ВУТОВ
                      ЙОРДАНКА                      МАРИНОВА                      КАРАИВАНОВА
                      КАЛИН                         НАСКОВ                        ХОБСТ-КЪНЧЕВ
                      КАМЕН                         ЙОРДАНОВ                      ИВАНОВ
                      КИРИЛ                         БОГДАНОВ                      МАРИНОВ
                      КИРИЛ                         СИМЕОНОВ                      ГЕОРГИЕВ
                      КРАСИМИР                      ВЪТОВ                         ГЕОРГИЕВ
                      ЛИЛКО                         РАДОСЛАВОВ                    КРЪСТЕВ
                      ЛЮБОМИР                       ПЕТРОВ                        ГЕОРГИЕВ
                      МАКАВЕЙ                       БОРИСОВ                       МАКАВЕЕВ
                      МАРИАН                        ЙОРДАНОВ                      ПАВЛОВ
                      МАРИЙКА                       БОРИСОВА                      СТАНКОВА
                      МАРИЙКА                       ВАСИЛЕВА                      ИВАНОВА
                      МАРИН                         ДИМИТРОВ                      ЖЕЛЯЗКОВ
                      МАРИЯН                        БОЖИНОВ                       МАРИНОВ
                      МАЯ                           ХРИСТОВА                      КУНЕВА
                      МИЛЕНА                        ВАСИЛЕВА                      ДОБРЕВА
                      МИРОСЛАВА                     ЙОРДАНОВА                     ЕНЕВА
                      МИТКА                         СЪБЕВА                        ГЕОРГИЕВА
                      МИТКО                         ПЛАМЕНОВ                      МИТЕВ
                      МИТО                          ЦЕНОВ                         МИТОВ
                      НАДКА                         АСПАРУХОВА                    ВЕЛЕВА
                      НАДЯ                          ЦВЕТАНОВА                     ДИЧЕВА
                      НАТАЛИЯ                       МАРИЯНОВА                     ИЛИЕВА
                      НЕДЯЛКА                       ДЕКОВА                        АНДРЕЕВА
                      НЕЛИ                          ЛЮДМИЛОВА                     ИВАНОВА
                      НИКОЛАЙ                       АНДРЕЕВ                       НИКОЛОВ
                      ПЕТЯ                          ПЛАМЕНОВА                     ТОДОРОВА
                      ПЛАМЕН                        ГОРАНОВ                       ДИКОВ
                      ПЛАМЕН                        ЗДРАВКОВ                      ЛИЧЕВ
                      ПОЛИНА                        ПЕТРОВА                       ЦЕКОВА
                      ПОЛЯ                          ДОЧЕВА                        ДОДЕВА
                      ПОЛЯ                          КИРИЛОВА                      ЛИЧЕВА
                      ПОЛЯ                          ПЛАМЕНОВА                     КОЦЕВА
                      ПОЛЯ                          ЦВЕТАНОВА                     ИВАНОВА
                      РЕМЗИ                         ДЖАВИД                        ЕНЧЕВ
                      РЕНЕТА                        ПЕТКОВА                       ДИМИТРОВА
                      РОСИЦА                        ИЛИЕВА                        ДАНКОВА
                      СВЕТЛИН                       БЕНОВ                         СИМЕОНОВ
                      СЕВЕРИНА                      РАДИЛОВА                      БАРРИОС
                      СЕРГЕЙ                        ПЕТРОВ                        ТОДОРОВ
                      СИЛВИЯ                        МИТКОВА                       ПЕТРОВА
                      СИМЕОН                        ГРИГОРОВ                      ЙОЛОВ
                      СЛАВИ                         ДИМИТРОВ                      ИВАНОВ
                      СЛАВКА                        ИГНАТОВА                      МАКАВЕЕВА
                      СТЕФАН                        ИВАНОВ                        ХРИСТОВ
                      СТЕФКА                        НИКОЛОВА                      ИВАНОВА
                      СТИЛИЯНА                      АТАНАСОВА                     ВЪЛОВА
                      СТОЯНКА                       ДИМИТРОВА                     ПАНЕВА
                      СЪБА                          ПАНОВА                        ЦВЕТКОВА
                      ТАМАРА                        ВЕСЕЛИНОВА                    ИЛИЕВА
                      ТАТЯН                         ПЕТКОВ                        ТОДОРОВ
                      ХРИСТИНА                      ГЕОРГИЕВА                     ДИНОЛОВА
                      ХРИСТО                        ПАРАШКЕВОВ                    СТЕФАНОВ
                      ЦАРИНА                        ЦАНОВА                        МАКЕВОЙ
                      ЦВЕТОЗАР                      СЕМЬОНОВ                      ЦЕНОВ
                      ЦВЕТОМИР                      ИЛИЕВ                         ГЕОРГИЕВ
                      ЮЛИЯН                         СТАНЧЕВ                       СТАНЧЕВ

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛЕВЕН, община ПЛЕВЕН
         населено място ГР.ПЛЕВЕН, кметство ..........., секция № 021
         адрес на избирателна секция Ж.К. „ДРУЖБА“ , ОУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛБЕНА                        ЛАМБЕВА                       ГЕОРГИЕВА
                      АЛЕКСАНДЪР                    ГЕОРГИЕВ                      ГЕОРГИЕВ
                      АНАТОЛИ                       ГЕОРГИЕВ                      КРАЧУНОВ
                      АНЕЛИЯ                        ЗДРАВКОВА                     ТОШКОВА
                      АНЕЛИЯ                        ИВАНОВА                       ГЕОРГИЕВА
                      АНТОН                         ИВАНЧЕВ                       АНГЕЛОВ
                      АСЕН                          АСЕНОВ                        МИЛЕНКОВ
                      АТАНАС                        ДАНЧЕВ                        ИВАНОВ
                      БАНО                          МИХАЙЛОВ                      НИКОЛОВ
                      БОГДАНА                       ВЕЛИКОВА                      ПЪРВАНОВА
                      БОРЯНА                        МАРИНОВА                      НИКОЛОВА
                      ВАЛЕНТИН                      ВЕСЕЛИНОВ                     ЙОРДАНОВ
                      ВАЛЕНТИНА                     ЦОНЕВА                        МИХАЙЛОВА
                      ВАЛЕРИЯ                       ДИМИТРОВА                     ВУТОВА
                      ВАНЯ                          ВЕНЦИСЛАВОВА                  СТАНЕВА
                      ВАСИЛКА                       КИРИЛОВА                      АНГЕЛОВА
                      ВЕРКА                         ДИМИТРОВА                     КРЕМЕНСКА
                      ВЕРОНИКА                      РУМЕНОВА                      ЗДРАВКОВА-МИНЧЕВА
                      ВЕСЕЛИН                       ВАСИЛЕВ                       ВУТОВ
                      ВЕСЕЛИН                       РАДКОВ                        ДИМИТРОВ
                      ВЕСЕЛИН                       ТОДОРОВ                       НОВАКОВ
                      ВЕСЕЛИНА                      ТОДОРОВА                      ЗОПОВА
                      ВЕСЕЛКА                       ГОРАНОВА                      ТОДОРОВА
                      ВЕСЕЛКА                       ТОДОРОВА                      ОРЕЛОВА
                      ВЕСКА                         ГЕНКОВА                       ИЛИЕВА
                      ВИЛИ                          МАРИНОВА                      АНГЕЛОВА
                      ВИОЛЕТА                       ЦВЕТАНОВА                     ХРИСТОВА
                      ГАБРИЕЛ                       ИВОВ                          ИЛИЕВ
                      ГАБРИЕЛА                      АЛЕКСАНДРОВА                  ГЕОРГИЕВА
                      ГЕОРГИ                        ДАНАИЛОВ                      ЖИВКОВИЧ
                      ГЕОРГИ                        ИЛИЕВ                         БЪРЗАШКИ
                      ГЕОРГИ                        ЛИНКОВ                        ЙОРДАНОВ
                      ГЕОРГИ                        НИКОЛАЕВ                      ГЕОРГИЕВ
                      ГЕОРГИ                        ХРИСТОВ                       ПАВЛОВ
                      ГЕОРГИ                        ЦВЕТАНОВ                      КОДРОВ
                      ГЕОРГИ                        ЦВЕТКОВ                       БАДИКОВ
                      ГЕРГАНА                       БОЯНОВА                       ГЕОРГИЕВА
                      ГЕТО                          ДАНОВ                         НИКОЛОВ
                      ГИНКА                         КРЪСТЕВА                      ФЛОРЕВА
                      ГЪЛЪБИНА                      ИЛИЕВА                        ПЕТРОВА
                      ДАНЧО                         ЦВЕТКОВ                       ХРИСТОВ
                      ДАФИНА                        ДИМИТРОВА                     ИЛИЕВА
                      ДЕТЕЛИНА                      СТАНЧЕВА                      БАРОСОВА
                      ДИМИТЪР                       ПАНКОВ                        ДИМИТРОВ
                      ЕМИЛИЯ                        МИЛКОВА                       АМБРОЗОВА
                      ИВА                           ПЕТЕВА                        ЗАМБО
                      ИВА                           ЦЕКОВА                        НИКОЛОВА
                      ИВАЛИН                        КРАСИМИРОВ                    ЙОРДАНОВ
                      ИВАН                          ИВАНОВ                        МАРИНОВ
                      ИВАН                          ПЕТРОВ                        СЛАВОВ
                      ИВО                           ДРАГАНОВ                      ИЛИЕВ
                      ИЛИЯ                          ЙОРДАНОВ                      ИЛИЕВ
                      ИННА                          МИЛЧЕВА                       ЛАЗАРОВА
                      ЙОНКА                         АНГЕЛОВА                      ИЗВОРСКА
                      ЙОРДАН                        МИЛЕВ                         ГЕРГОВ
                      КАЛИНКА                       СИЛВИЯНОВА                    ПЕТРОВА
                      КОСТА                         ЦВЕТАНОВ                      ЕРЕМИЕВ
                      КРАСИМИР                      МИРОСЛАВОВ                    ЙОРДАНОВ
                      ЛАТИНКА                       КИРИЛОВА                      ПЕТРОВА
                      ЛИДИЯ                         ИВАНОВА                       СТАНИСЛАВОВА
                      ЛИЛЯНА                        ДИМИТРОВА                     ТАСЕВА
                      ЛЪЧЕЗАР                       КОНСТАНТИНОВ                  МЛАДЕНОВ
                      ЛЮДМИЛА                       ТРЕНДАФИЛОВА                  ДИМИТРОВА
                      МАЛИНА                        НИКОЛОВА                      СТОЯНОВА
                      МАРГАРИТ                      ЧАВДАРОВ                      НИКОЛОВ
                      МАРИЙКА                       ФИЛЕВА                        ЦВЕТАНОВА
                      МАРИО                         ГЕОРГИЕВ                      КЮРЧЕВ
                      МАРИЯ                         ИВАНОВА                       ЛОВРОВА
                      МАРИЯ                         КИРИЛОВА                      НОВАКОВА
                      МИЛКА                         ИВАНОВА                       ПЕТРОВА
                      МИЛЧО                         ЧЕНКОВ                        АМБРОЗОВ
                      МИРЕЛА                        ХЕНДЕРИКЮСОВА                 СТУТС
                      МИРОСЛАВ                      СПАСОВ                        ПЕТРОВ
                      МИТКО                         НЕНКОВ                        ГРИГОРОВ
                      МОМЧИЛ                        ЛЮДМИЛОВ                      БОЖИНОВ
                      МОНИКА                        ЛИЛЯНОВА                      ГЕШЕВА
                      НАТАЛИЯ                       НИКОЛАЕВА                     ДИКОВА-ИВАНОВА
                      НЕВЕНКА                       ДИМИТРОВА                     ПЕТКОВА
                      НИКОЛА                        СПАСОВ                        СТАНИСЛАВОВ
                      НИКОЛАЙ                       ПЕТРОВ                        ВЪЛОВ
                      ПАВЛИНА                       ИВАНОВА                       ГРИГОРОВА
                      ПЕНЧО                         ХРИСТОВ                       ДЕНЕВ
                      ПЕТКО                         ДАНОВ                         ИЗВОРСКИ
                      ПЕТЯ                          ГЕТОВА                        НИКОЛОВА
                      РАДИНКА                       ЗАХАРИЕВА                     ЙОРДАНОВА
                      РОСЕН                         МОМЧИЛОВ                      НИКОЛАЕВ
                      РУМЯН                         ЦВЕТАНОВ                      МАРКОВ
                      РУМЯНА                        РАДОСЛАВОВА                   ИЛИЕВА
                      РУМЯНА                        ХРИСТОВА                      КОДРОВА
                      САШО                          ЛЮБЕНОВ                       БАРОСОВ
                      СВЕТОСЛАВ                     НЕШКОЛОВ                      ПЕРЧИНСКИ
                      СНЕЖАНА                       ДИМИТРОВА                     СПАСОВА
                      СНЕЖАНКА                      ДИМИТРОВА                     НИКОЛОВА
                      СОФКА                         НИКОЛОВА                      АНДОНОВА
                      СРЕБРА                        ПЕТКОВА                       ХРИСТОВА
                      СТЕФАНКА                      РАДЕВА                        СЛАВЕВА
                      СТЕФКА                        ЛАМБЕВА                       АМБРОЗОВА
                      СТЕФКА                        ЛЮБЕНОВА                      ИВАНОВА
                      СТОЯН                         ТАНОВ                         СТОЯНОВ
                      ТАНЯ                          МИЛКОВА                       ТОШКОВА
                      ТАНЯ                          ПЕТРОВА                       ИВАНОВА
                      ТОДОР                         ВАСИЛЕВ                       КАМАРЕВ
                      ТОДОР                         ЙОРДАНОВ                      ГОТОВ
                      ТОДОР                         ЩЕРЕВ                         ТАСЕВ
                      ТОДОРКА                       ИВАНОВА                       АТАНАСОВА
                      ТОТКА                         МАРИНОВА                      НЕДКОВА
                      ТРИФОН                        ВАСИЛЕВ                       ДИМИТРОВ
                      ХРИСТИНА                      МАРИНОВА                      ИВАНОВА
                      ХРИСТО                        КОСТОВ                        ХРИСТОВ
                      ЦВЕТОСЛАВА                    МАРТИНОВА                     ИВАНОВА
                      ЦВЕТОСЛАВА-ЙОАННА             ПЕТКОВА                       ВЛАХУ
                      ЦЕЦА                          ПЕТРОВА                       ДИМИТРОВА
                      ЮЛИЯ                          ЙОРДАНОВА                     НИКОЛОВА-МЕШВЕЛАШВИЛИ

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛЕВЕН, община ПЛЕВЕН
         населено място ГР.ПЛЕВЕН, кметство ..........., секция № 022
         адрес на избирателна секция Ж.К. „ДРУЖБА“ №310,ОУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“/сграда на  ФСГ „ИНТЕЛЕКТ“/

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛБЕНА                        ПЕТКОВА                       СТОИЛЧЕВА
                      АЛБЕНА                        ХРИСТОВА                      ПЕТРОВА
                      АЛЕКСАНДЪР                    ГЕОРГИЕВ                      МАКЕДОНСКИ
                      АЛЕКСАНДЪР                    ДИМИТРОВ                      АЛЕКСАНДРОВ
                      АНЕЛИЯ                        ИВАНОВА                       ГЕНОВА
                      АСЕН                          ФЛОРЕВ                        КРАЧУНОВ
                      АСЯ                           НАЧЕВА                        НИКОЛАЕВА
                      БИСЕР                         ИВАНОВ                        ХИНКОВ
                      БОРИС                         ЦАКОВ                         ИВАНОВ
                      БОРИСЛАВ                      ПЛАМЕНОВ                      ПЕТРОВ
                      ВАЛЕНТИН                      ГЕОРГИЕВ                      КУКЛЕВ
                      ВАЛЯ                          ГЕОРГИЕВА                     БУРТОВА
                      ВАСЯ                          ХРИСТОВА                      ИВАНОВА
                      ВЕЛИЧКО                       ЙОРДАНОВ                      ГЪДЕВ
                      ВЕСЕЛИН                       БОТЕВ                         ЛАЗАРОВ
                      ВЕСКА                         КИРИЛОВА                      ШОРИЧЕЛОВА
                      ВЕСКА                         ПЕТКОВА                       ЛАЗАРОВА
                      ВИКТОРИЯ                      ГЕОРГИЕВА                     ДАНГЕЛЦИК
                      ГЕОРГИ                        ИВАНОВ                        ТРАНКОВ
                      ГЕОРГИ                        КИРИЛОВ                       ВУЛЕВ
                      ГЕОРГИ                        КУПЧЕВ                        ФИЛИПОВ
                      ДАНИЕЛ                        ГЕОРГИЕВ                      ДИМИТРОВ
                      ДЕСИСЛАВА                     ВЛАДИСЛАВОВА                  ДИМИТРОВА
                      ДЕСИСЛАВА                     ГЕОРГИЕВА                     ГОСПОДИНОВА
                      ДИМИТРА                       КИРОВА                        ЧУКАНОВА
                      ДИМИТЪР                       АСЕНОВ                        ДИМИТРОВ
                      ЖИВКА                         НИКОЛОВА                      ТРАНКОВА
                      ИВАЙЛО                        АНГЕЛОВ                       КАЦОВ
                      ИВАЛИН                        НАЧКОВ                        ГЕОРГИЕВ
                      ИВАЛИН                        НИКОЛОВ                       ИВАНОВ
                      ЙОРДАН                        СВИЛЕНОВ                      РАШКОВ
                      ЙОТО                          ЦВЕТАНОВ                      ЙОРДАНОВ
                      КОРНЕЛИЯ                      ЦВЕТАНОВА                     ГЪДЕВА
                      КРАСИМИР                      ДИМИТРОВ                      ПИРКОВ
                      КРИСТИНА                      ГИЧЕВА                        ТРИФОНОВА
                      КРИСТИНА                      ИВАНОВА                       ГЕНОВА
                      ЛАРИСА                        ЛЮБОМИРОВА                    КОЦОВА
                      ЛИЛЯНА                        ИВАНОВА                       ТОДОРОВА
                      ЛЮДМИЛА                       ПЕТРОВНА                      СИМЕОНОВА
                      МАРГАРИТА                     МИТКОВА                       СЪБКОВА
                      МАРГАРИТА                     ПЕТКОВА                       ИВАНОВА
                      МАРИЕЛА                       АНДРЕЕВА                      ПЕТРОВА
                      МАРИЙКА                       ФЛОРОВА                       ИВАНОВА
                      МАРИН                         ГЕОРГИЕВ                      МАРИНОВ
                      МАРИЯ                         СТОЯНОВА                      АРГИРОВА
                      МАРИЯНКА                      ХРИСТОВА                      ТОДОРОВА
                      МИЛЕНА                        ГЕОРГИЕВА                     ГЕОРГИЕВА
                      МИЛКА                         ВЕНЕТОВА                      МИНОВА
                      МИРОСЛАВА                     НИКОЛАЕВА                     НИКОЛОВА
                      МИТКО                         МИТКОВ                        СЪБКОВ
                      МИТКО                         ПЕТРОВ                        АНГЕЛОВ
                      МИТКО                         СЪБКОВ                        СЪБКОВ
                      МИХАИЛ                        СПАСОВ                        СТОИЛЧЕВ
                      МЛАДЕН                        СИМЕОНОВ                      ЦВЕТАНОВ
                      НАДКА                         АСПАРУХОВА                    КРАЧУНОВА
                      НЕВЕНА                        ДИМИТРОВА                     БОЖИНОВА
                      НИКОЛА                        ТОДОРОВ                       ИВАНОВ
                      НИКОЛАЙ                       ВЕСЕЛИНОВ                     НИКОЛАЕВ
                      НИКОЛАЙ                       КОСТОВ                        ТОДОРОВ
                      НОРА                          АСЕНОВА                       ФИЧЕВА
                      ПАВЛИН                        ЛАЗАРОВ                       ГЕОРГИЕВ
                      ПАРАШКЕВИЦА                   ГЕОРГИЕВА                     МАКЕДОНСКА
                      ПЕТЪР                         ВАНЧЕВ                        ВАСИЛЕВ
                      ПЕТЪР                         ИВАНОВ                        ЧУКАНОВ
                      ПИЕР                          ПЛАМЕНОВ                      ФИЧЕВ
                      ПЛАМЕН                        БОРИСОВ                       ПЕТРОВ
                      ПЛАМЕН                        ГЕОРГИЕВ                      ФИЧЕВ
                      ПОЛЯ                          ВАНЕВА                        МАН
                      РАДКА                         ГАНОВА                        ФИЛИПОВА
                      РАДОМИР                       ЦВЕТАНОВ                      СТОЯНОВ
                      РАДОСЛАВКА                    СТОЯНОВА                      ИВАНОВА
                      РОСЕН                         АТАНАСОВ                      ИВАНОВ
                      РУМЯНА                        ХРИСТОВА                      ИЛИЕВА
                      СВЕТЛАНА                      ПЕТРОВА                       ПЕТКОВА
                      СНЕЖАНКА                      МАРИНОВА                      УНЧЕЛОВА
                      СОНЯ                          ИЛИЕВА                        ПИРКОВА
                      СТЕФАН                        ТРИФОНОВ                      ГЕОРГИЕВ
                      СТЕФКА                        ДАНЧЕВА                       ДИМИТРОВА
                      СТИЛИЯН                       ПЕТЕВ                         ИЛИЕВ
                      ТАТЯНА                        ДИМИТРОВА                     СЪБКОВА
                      ТЕОДОРА                       ДАНАИЛОВА                     ДИЧЕВА
                      ТИНКА                         НИКОЛАЕВА                     ВЕСЕЛИНОВА
                      ТИХОМИР                       СТОЯНОВ                       ДЕЛИИВАНОВ
                      ТОДОР                         ПЕТРОВ                        КОЦОВ
                      ХРИСТО                        МИТКОВ                        ХРИСТОВ
                      ХРИСТОМИР                     РОСЕНОВ                       ИВАНОВ
                      ЦВЕТАН                        ГЕОРГИЕВ                      ИЛИЕВ
                      ЦВЕТАН                        ПЕТКОВ                        ОРЕХОВЧАНСКИ
                      ЦВЕТАН                        СВИЛЕНОВ                      КОНОВ
                      ЦВЕТАНКА                      ВАСИЛЕВА                      ВУЛЕВА
                      ЦВЕТАНКА                      ИВАНОВА                       ИЛИЕВА
                      ЦВЕТЕЛИН                      ДЯКОВ                         ДИМИТРОВ
                      ЦВЕТОМИР                      ВЕЛИЧКОВ                      ГЪДЕВ
                      ЧАВДАР                        КИРИЛОВ                       УНЧЕЛОВ
                      ЮЛИЯ                          МАРИНОВА                      ИВАНОВА
                      ЯНИ                           ЛЮБЕНОВ                       ИВАНОВ

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛЕВЕН, община ПЛЕВЕН
         населено място ГР.ПЛЕВЕН, кметство ..........., секция № 023
         адрес на избирателна секция Ж.К. „ДРУЖБА“ №310,ОУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“/сграда на  ФСГ „ИНТЕЛЕКТ“/

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЙШЕ                          ЗАКИРОВА                      ПЕРЧЕМЛИЕВА
                      АЛЕКСАНДРА                    АЛЕКСАНДЪР                    ЖИРАКО
                      АЛЕКСАНДЪР                    КОНСТАНТИНОВ                  НЕДЯЛКОВ
                      АЛИ                           ШЕВКЕТ                        АЛИЕВ
                      АНА                           АНГЕЛОВА                      ИЛИЕВА
                      АНАТОЛИЙ                      МИЛЕНОВ                       ПЕТКОВ
                      АНГЕЛ                         АТАНАСОВ                      ГЕОРГИЕВ
                      АНТОН                         КРАСИМИРОВ                    ДЕНЧЕВ
                      БАРБАРА                       АЛЕКСАНДЪР                    ЖИРАКО
                      БИЛЯНА                        МИЛОСЛАВОВА                   МИТЕВА
                      ВАЛЕРИЯ                       СПИРОВА                       ПРЕДОВА
                      ВЕНЦИСЛАВ                     ВЕЛИЧКОВ                      ВЪЛЧЕВ
                      ВЕСЕЛИНА                      ЕВГЕНИЕВА                     ТОДОРОВА
                      ВЕСЕЛКА                       ТОДОРОВА                      ПЕТРОВА
                      ВИОЛЕТА                       ТОДОРОВА                      ПЕТРОВА
                      ГЕОРГИ                        БЕНОВ                         КРЪСТЕВ
                      ГЕОРГИ                        ЖОРЕВ                         ХИНКОВ
                      ГЕОРГИ                        ПЕТКОВ                        ЦВЕТКОВ
                      ГЕРГИНА                       ХРИСТОВА                      МРАВИЕВА
                      ДАЯНА                         ГЕОРГИЕВА                     ПЕТРОВА
                      ДИМИТЪР                       МАКАВЕЕВ                      ПЕТРОВ
                      ДИМИТЪР                       МАРИЯНОВ                      СЪЙКОВ
                      ДИМИТЪР                       МИРОСЛАВОВ                    МИЛИНСКИ
                      ЕВДОКИЯ                       ПЪРВАНОВА                     ХАДЖИЙСКА
                      ЕЛКА                          АНГЕЛОВА                      МЕТОДИЕВА
                      ЕЛКА                          СТЕФАНОВА                     ЖИРАКО
                      ЕМИЛ                          ГЕОРГИЕВ                      ИВАНЧЕВ
                      ЕМИЛ                          СИМЕОНОВ                      ТОДОРОВ
                      ЕМИЛИЯ                        АСЕНОВА                       НИКОЛОВА
                      ЕМИЛИЯ                        ГЕОРГИЕВА                     КРЪСТЕВА
                      ЕМИЛИЯ                        ИВАНОВА                       МОНОВА
                      ЗДРАВКО                       ИЛИЕВ                         ИВАНОВ
                      ИВА                           МЛАДЕНОВА                     МИХАЙЛОВА
                      ИВАЙЛО                        ЦВЕТАНОВ                      ПЕТКОВ
                      ИВАНКА                        НИКОЛОВА                      ПЕТРОВА
                      ИВЕТА                         АЛЕКСАНДРОВА                  КОВАЧЕВИЧ
                      ИЛИАН                         ПЕНКОВ                        ЦЕРЯНСКИ
                      ИЛИН                          ХРИСТОВ                       ЙОТОВ
                      ЙОВО                          ИЛИНОВ                        ЙОТОВ
                      КАЛИН                         ЕМИЛОВ                        ДАНОВ
                      КИРИЛ                         ГЕОРГИЕВ                      ДАМАСКИНОВ
                      КОЛИНС                        ЦВЕТАНОВ                      НИКОЛОВ
                      КОНСТАНТИН                    МИЛЧЕВ                        ТОДОРОВ
                      ЛИЛИЯ                         РАДОСЛАВОВА                   ЛАЛЕВА
                      МАРГАРИТА                     ЦВЕТАНОВА                     МАРКОВИЧ
                      МАРИЯ                         СЕРГЕЕВНА                     АРНОЛД
                      МАРТИН                        МАРТИНОВ                      МРАВИЕВ
                      МИЛЕН                         ГЕОРГИЕВ                      КРЪСТЕВ
                      МИЛЕНА                        ИВАНОВА                       ВЕЛИКОВА
                      МИЛИЯНА                       РАТКОВА                       МАРКОВИЧ
                      МИРОСЛАВ                      ДАНАИЛОВ                      МИТКОВ
                      МИТКА                         КОСТОВА                       ЦАНКОВА
                      МИХАИЛ                        ПЕТРОВ                        ПАСКУЛОВ
                      МУСТАФА                       САЛИМОВ                       РЕДЖЕБОВ
                      НАДЕЖДА                       ВАСИЛЕВА                      ЙОТОВА
                      НЕЛИ                          БУКУРИНОВА                    ВАСИЛЕВА
                      НЕЛИ                          НИКОЛАЕВА                     ПЕТРОВА
                      НЕЛИ                          ПЕТРОВА                       ИВАНОВА
                      НИКОЛАЙ                       КАРФОЛЕНОВ                    МОНОВ
                      НИКОЛАЙ                       ПЕТКОВ                        НИКОЛАЕВ
                      НИКОЛАЙ                       ПЕТРОВ                        НИКОЛОВ
                      НИКОЛИНА                      НИКОЛОВА                      МАРЧЕВА
                      НИНА                          ГЕОРГИЕВА                     ВЛАДИМИРОВА
                      ПАВЛИНА                       ГЕОРГИЕВА                     СТОЯНОВА
                      ПАВЛИНА                       ИВАНОВА                       ЦВЕТКОВА
                      ПАВЛИНКА                      СПАСОВА                       КРЪСТЕВА
                      ПАРАШКЕВИЦА                   КОЛЕВА                        ХРИСТОВА
                      ПЕНЕДИМКА                     МИНКОВА                       ЙОНКОВА
                      ПЕТЪР                         ГЕОРГИЕВ                      ИВАНОВ
                      ПЛАМЕН                        АЛЕКСИЕВ                      ВЛАДИМИРОВ
                      ПЛАМЕН                        БАЧЕВ                         ГАНЕВ
                      ПОЛЯ                          КИРИЛОВА                      ДАМАСКИНОВА
                      РАДОСЛАВ                      ВЕНЦИСЛАВОВ                   ГАТЕВ
                      РЕНИ                          ИЛИЕВА                        НИКОЛОВА
                      РОСЕН                         КОНСТАНТИНОВ                  НЕДЯЛКОВ
                      СЕВЕРИНА                      ВЕНЕЛИНОВА                    МИЛЕВА
                      СОНЯ                          НИКОЛОВА                      ГИГОВА
                      СПАС                          ПЕТРОВ                        БОЖИНОВ
                      СТЕЛА                         КИРОВА                        ИЛИЕВА
                      ТАМАРА                        ДОЧЕВА                        СТОЯНОВА
                      ТАНЯ                          АНДРЕЕВА                      НИКОЛОВА
                      ТАНЯ                          МИХАЙЛОВА                     МАРИНОВА-ПЕТКОВА
                      ТЕМЕНУЖКА                     ПЕТКОВА                       ИВАНОВА
                      ТЕОДОР                        ПЕТРОВ                        НИКОЛОВ
                      ТРИФОН                        МЕТОДИЕВ                      МЕТОДИЕВ
                      ФАНИ                          БИЛЯНОВА                      КОСТОВА
                      ХРИСТО                        СТЕФАНОВ                      ГЕОРГИЕВ
                      ЦАНКО                         ДАНОВ                         ЦАНКОВ
                      ЦВЕТАНКА                      ДИМИТРОВА                     НИКОЛАЕВА
                      ЦЕКО                          АТАНАСОВ                      МАРИНОВ
                      ШЕНГЮЛ                        АХМЕДОВА                      АЛИЕВА

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛЕВЕН, община ПЛЕВЕН
         населено място ГР.ПЛЕВЕН, кметство ..........., секция № 024
         адрес на избирателна секция Ж.К. „ДРУЖБА“ №310,ОУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“/сграда на  ФСГ „ИНТЕЛЕКТ“/

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛБЕНА                        ЦВЕТАНОВА                     ГАВРИИЛИДИС
                      АЛЕКСАНДРИНА                  ПЛАМЕНОВА                     ИВАНОВА
                      АНЕЛИЯ                        МАРИНОВА                      ТАНКОВСКА
                      АНТОН                         ВАЛЕНТИНОВ                    ПАНКОВ
                      АНТОНИЯ                       КИРИЛОВА                      ЛАЗАРОВА
                      АТАНАСКА                      КОСТАДИНОВА                   ЛИЧЕВА
                      АХМЕД                         СЮЛЕЙМАНОВ                    ЮСЕИНОВ
                      БИСЕР                         ТОШКОВ                        КИРОВ
                      БОЖАНА                        КИРИЛОВА                      ГИГОВА
                      БОРИСЛАВА                     ПЛАМЕНОВА                     ПЕТКОВА
                      ВАЛЕНТИН                      БРАТИСЛАВОВ                   ГОРАНОВ
                      ВАЛЯ                          СТЕФАНОВА                     ДИМИТРОВА
                      ВЕЛИКО                        БОГДАНОВ                      АСЕНОВ
                      ВЕЛИСЛАВ                      КРЪСТЕВ                       ВЕЛКОВ
                      ВЕЛИСЛАВА                     ВАСИЛЕВА                      ФИЛЕВА
                      ВЕЛИЧКО                       ПЕТРОВ                        ПЕТРАКИЕВ
                      ВЕНЕРА                        БОЖИНОВА                      БОЖИНОВА
                      ВЕСЕЛИН                       АНГЕЛОВ                       БОЖИНОВ
                      ВЕСЕЛКА                       ВЕСКОВА                       ИЛИЕВА
                      ВЕСЕЛКА                       ЛАМБЕВА                       ИЛИЕВА
                      ВЕСКА                         ДИМИТРОВА                     ГАЧОВСКА
                      ВИОЛЕТА                       ТОДОРОВА                      ДАЙКЕ
                      ГЕОРГИ                        АНГЕЛОВ                       ЛАЗАРОВ
                      ГЕОРГИ                        КИРИЛОВ                       СПИРИДОНОВ
                      ГЕОРГИ                        ЛЮДМИЛОВ                      ЧОЧЕВ
                      ГЕОРГИ                        МИТРЕВ                        МИТРУЦОВ
                      ГЕОРГИ                        ПЛАМЕНОВ                      ПЕТРОВ
                      ГЕОРГИ                        ЦВЕТКОВ                       ГЕОРГИЕВ
                      ДАНИЕЛ                        ИЛИЕВ                         ИЛИЕВ
                      ДАНИЕЛ                        МИРОСЛАВОВ                    НИКОЛОВ
                      ДАНИЕЛА                       КРЪСТЕВА                      МИТРУЦОВА
                      ДЕНИЦА                        ОБРЕШКОВА                     СЛАВЕВА
                      ДЕТЕЛИНА                      АНТОНОВА                      ДИНИНСКА
                      ДИАНА                         КОНСТАНТИНОВА                 МОНОВСКА
                      ДИМИТЪР                       АНЧЕВ                         ЛИЧЕВ
                      ДИМИТЪР                       ПЕТКОВ                        ПЕТКОВ
                      ДРАГОМИР                      ИЛИЯНОВ                       ДОЧКОВ
                      ЕВА                           АНТОНОВА                      ПАНКОВА
                      ЕЛЕНА                         ВАСКОВА                       МАРИНОВА
                      ЕЛЕНКА                        МАРИНОВА                      КРУМОВА
                      ЕЛИСЕЙ                        ТОДОРОВ                       МИЛАНОВ
                      ЗДРАВКА                       ВАЛЕРИЕВА                     БОРИСОВА
                      ЗОРНИЦА                       ЙОРДАНОВА                     КРЪСТЕВА
                      ИВАЙЛО                        ОГНЯНОВ                       КРУМОВ
                      ИВАН                          ДИМИТРОВ                      СТУНКИН
                      ИВАН                          КРУМОВ                        СПАСОВ
                      ИВАН                          НИКОЛОВ                       БЕЛЕВ
                      ИВАН                          НИКОЛОВ                       ЙОТОВ
                      ИВАН                          ПЕТРОВ                        ДОНЧЕВ
                      ИЛИНА                         ТОДОРОВА                      ДИМИТРОВА
                      ИЛИЯН                         ПЛАМЕНОВ                      ИВАНОВ
                      ИЛИЯН                         ЦВЕТАНОВ                      ДОЧЕВ
                      ИРИНА                         МИТКОВА                       ХРИСТОВА
                      ЙОРДАН                        КИРИЛОВ                       ХРИСТОВ
                      КАЛИНА                        ГЕОРГИЕВА                     ГАНОВА
                      КРАСИМИР                      ИВАНОВ                        ВАЧЕВ
                      КРАСИМИР                      МАРИНОВ                       ТАНКОВСКИ
                      КРАСИМИР                      РУСЕВ                         ПЕТРОВ
                      КРАСИМИРА                     КРУМОВА                       ДОЧКОВА
                      КРИСТИЯН                      КРАСИМИРОВ                    ПЕТРОВ
                      КРУМ                          ДИМИТРОВ                      КРУМОВ
                      ЛЕНА                          АНГЕЛОВА                      ХРИСТОВА
                      ЛИЛИЯ                         ИВАНОВА                       СПИРИДОНОВА
                      ЛИНА                          ТОДОРОВА                      ГЕОРГИЕВА
                      МАРА                          ВЕЛИКОВА                      АСЕНОВА
                      МАРГАРИТА                     ТОДОРОВА                      РУСАНОВА
                      МАРИАН                        ЛЮБЕНОВ                       ПАНЧЕВ
                      МАРИЯ                         ВАЧЕВА                        ЗАНКОВА
                      МАРИЯ                         ОГНЯНОВА                      АНГЕЛОВА
                      МАЯ                           ИЛИЕВА                        ИЛИЕВА
                      МАЯ                           ЙОРДАНОВА                     КРЪСТЕВА
                      НААЗИК                        ФЕРАДОВА                      ЮСЕИНОВА
                      НАДКА                         СТОЯНОВА                      ЛАЗАРОВА
                      НАЙДЕН                        ЕМИЛОВ                        ИВАНОВ
                      НЕСТОР                        ПЕТРАНОВ                      ПРЕДЕВ
                      НИКОЛАЙ                       ВЕЛИНОВ                       АНГЕЛОВ
                      НИКОЛАЙ                       ЙОРДАНОВ                      НЕДЯЛКОВ
                      НИКОЛАЙ                       ПЛАМЕНОВ                      ПЕТРОВ
                      ПАВЛИНА                       ЙОЛОВА                        МАРИНОВА
                      ПЕТЪР                         КАМЕНОВ                       ВЛАДИМИРОВ
                      ПЕТЯ                          СТЕФАНОВА                     КЕРИНСКА
                      ПЕТЯ                          ХРИСТОВА                      ПЕТРОВА
                      ПЛАМЕН                        ГЕОРГИЕВ                      ПЕТРОВ
                      ПЛАМЕН                        ИВАНОВ                        ИВАНОВ
                      ПЛАМЕН                        КИРИЛОВ                       ЯКИМОВ
                      ПЛАМЕН                        ЛЮБОМИРОВ                     СИМЕОНОВ
                      ПЛАМЕН                        ХРИСТОВ                       ДИНИНСКИ
                      ПЪРВАН                        МИРОСЛАВОВ                    ЛАЗАРОВ
                      РОЗА                          БОРИСОВА                      ПЕТРОВА
                      РУЖКА                         БОЧЕВА                        ПЕТРОВА
                      СВЕТЛА                        БОЧЕВА                        ГЕОРГИЕВА
                      СВЕТОСЛАВ                     ПЕТРОВ                        СЛАВОВ
                      СИМЕОН                        МИЛЕНОВ                       ГИГОВ
                      СЛАВИ                         ИВОВ                          НЕЙКОВ
                      СЛАВКО                        СТЕФАНОВ                      КОСТОВ
                      СПАС                          ГЕОРГИЕВ                      НЕДЯЛКОВ
                      СТЕЛИЯН                       ВЕЛИКОВ                       АСЕНОВ
                      СТЕФКА                        ПЕТРОВА                       ЙОТОВА
                      ТЕОДОР                        ЕМАНУЕЛ                       ДАЙКЕ
                      ТОТКА                         АНДРЕЕВА                      ГОСПОДИНОВА
                      ХРИСТО                        ВЕНЦИСЛАВОВ                   СЪЙКОВ
                      ХРИСТО                        ИВАНОВ                        ИВАНОВ
                      ХРИСТО                        СТЕФАНОВ                      ХРИСТОВ
                      ХРИСТО                        ЦВЕТАНОВ                      ИЛИЕВ
                      ЦВЕТАН                        ИВАНОВ                        ЦАЛОВ
                      ЦВЕТЕЛИН                      ХРИСТОВ                       ИВАНОВ
                      ЦЕНКА                         ГЕОРГИЕВА                     БЕЛЕВА
                      ЦЕНКА                         ИЛИЕВА                        ИВАНОВА
                      ЮЛИЯ                          ИВАНОВА                       ЦВЕТАНОВА

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛЕВЕН, община ПЛЕВЕН
         населено място ГР.ПЛЕВЕН, кметство ..........., секция № 025
         адрес на избирателна секция Ж.К. „ДРУЖБА“ №310,ОУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“/сграда на  ФСГ „ИНТЕЛЕКТ“/

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНГЕЛ                         ГЕОРГИЕВ                      ГЕОРГИЕВ
                      АНЕЛИЯ                        ИВАНОВА                       ЙОТОВА
                      АТАНАС                        ХРИСТОВ                       ГЕОРГИЕВ
                      БОГДАН                        АНГЕЛОВ                       ДАКОВ
                      БОЖИДАР                       ЧУДОМИРОВ                     ЛАЗАРОВ
                      БОРИСЛАВ                      СЕРГЕЕВ                       ГЪРКОВ
                      БОРИСЛАВКА                    ХАРАЛАНОВА                    ЙОРДАНОВА
                      ВАЛЕРИ                        КРАСИМИРОВ                    ЯНКОВ
                      ВАНЯ                          ВАНКОВА                       ВЕЛЧЕВА
                      ВЕСЕЛИН                       ПЪТЕВ                         ПЪШЕВ
                      ВЕСЕЛКА                       ИВАНОВА                       ШИКОВА
                      ВИКТОР                        ВАЛЕРИЕВ                      ВЕЛЧЕВ
                      ВИОЛЕТА                       ГЕОРГИЕВА                     КОСТАДИНОВА
                      ВИОЛИНА                       ВЕНЦИСЛАВОВА                  СИМЕОНОВА
                      ВЛАДИМИР                      БОРИСОВ                       ГОНЧЕВ
                      ВЛАДИМИР                      КОСТАДИНОВ                    ШИКОВ
                      ГАЛИНА                        ГЕОРГИЕВА                     ДИМИТРОВА
                      ГАЛЯ                          ТОДОРОВА                      ИГНАТОВА
                      ГЕОРГИ                        КРАСИМИРОВ                    АЛЕКСАНДРОВ
                      ДАРИН                         ИВАЙЛОВ                       АТАНАСОВ
                      ДАРИНА                        ЕВЛОГИЕВА                     МОЧЕВА
                      ДЕНИЦА                        ДАМЯНОВА                      ГОРДЪН
                      ДИАНА                         ИВАНОВА                       ГЕОРГИЕВА
                      ДИАНА                         НИКОЛАЕВА                     ДИМИТРОВА
                      ДИЛКО                         ЦАНКОВ                        ЦАНОВ
                      ИВА                           ЦВЕТАНОВА                     АЛЕКСИЕВА
                      ИВАН                          ПЕТРОВ                        ПЕТРОВ
                      ИВАНКА                        ЙОЗОВА                        АТАНАСОВА
                      ИГОР                          МАРТИНОВ                      ХРИСТОВ
                      ИЛИАН                         ИВОВ                          АПОСТОЛОВ
                      ЙОНКА                         ДЖЕНЕВА                       БАДЕВА
                      ЙОРДАН                        ХРИСТОВ                       НЕШЕВ
                      ЙОРДАНКА                      НАНКОВА                       ГЕОРГИЕВА
                      ЙОТО                          ВАЛЕНТИНОВ                    ЙОТОВ
                      КАЛИНКА                       ВЕСЕЛИНОВА                    ПЕТКОВА
                      КОНСТАНТИН                    ДИМИТРОВ                      КОСТАДИНОВ
                      КРАСИМИР                      ГЕНЧЕВ                        ИВАНОВ
                      КРАСИМИР                      ГЕОРГИЕВ                      АЛЕКСАНДРОВ
                      КРАСИМИР                      НИКОЛОВ                       ИЛИЕВ
                      ЛИЛЯНА                        КОНСТАНТИНОВА                 КАЛАДЖИЙСКА
                      МАЛИНКА                       ИВАНОВА                       ПЕТРОВА
                      МАРИЯНА                       ИВАНОВА                       НИКОВА
                      МИГЛЕНА                       ИЛИЯНОВА                      ИЛИЕВА-ДИМИТРОВА
                      МИЛКО                         ЛУКАНОВ                       ВЪЛЧЕВ
                      МИЛКО                         СПИРДОНОВ                     ИГНАТОВ
                      МИРОСЛАВ                      ЗДРАВКОВ                      ПЕТРОВ
                      МОМЧИЛ                        СИМЕОНОВ                      АЛЕКСИЕВ
                      ОГНЯН                         ТОДОРОВ                       ИГНАТОВ
                      ОГНЯН                         ТОДОРОВ                       НАНОВ
                      ПАВЕЛ                         ТОДОРОВ                       АНДРЕЕВ
                      ПАВЛИН                        КРЪСТЕВ                       ПЕТКОВ
                      ПАВЛИНКА                      ЦАНЕВА                        ИВАНОВА
                      ПЕТКО                         ИЛИЕВ                         ПЕТКОВ
                      ПЕТЪР                         ИВАНОВ                        ПЕТРОВ
                      ПЕТЯ                          ВЛАДИМИРОВА                   ШИКОВА
                      РЕНИ                          РУСЕВА                        БЕШЕВА
                      РОЗЕН                         ДИМИТРОВ                      МОЧЕВ
                      СВЕТОСЛАВ                     ГЕОРГИЕВ                      БАДЕВ
                      СВИЛЕН                        МОМЧИЛОВ                      АЛЕКСИЕВ
                      СИЛВИЯ                        ДАМЯНОВА                      ДАМЯНОВА
                      СПАСКО                        ТОДОРОВ                       ПЕТКОВ
                      СТАНКА                        ВАСИЛЕВА                      НЕШЕВА
                      СТЕФКА                        ИЛИЕВА                        ГЕШЕВА
                      СТЕФЧО                        ВЕНКОВ                        АЛЕКСИЕВ
                      ТАТЯНА                        ИВАНОВА                       БОЖИЛСКА
                      ЦВЕТА                         МЕТОДИЕВА                     ШИКОВА
                      ЦВЕТЕЛИНА                     ЦВЕТОСЛАВОВА                  ПЕТРОВА
                      ЮЛИЙ                          ЗДРАВКОВ                      ДИМИТРОВ
                      ЮЛИЯН                         ЗДРАВКОВ                      ДИМИТРОВ

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛЕВЕН, община ПЛЕВЕН
         населено място ГР.ПЛЕВЕН, кметство ..........., секция № 026
         адрес на избирателна секция Ж.К. „ДРУЖБА“ №310,ОУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“/сграда на  ФСГ „ИНТЕЛЕКТ“/

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛЕКСАНДРИНА                  БОГОМИЛОВА                    ЖЕЛЯЗКОВА
                      АЛИ                           ИСМАИЛОВ                      ШАБАНОВ
                      АНКА                          СТАНЕВА                       КАЛЕЕВА
                      АНТОАНЕТА                     ИЛИЕВА                        ГОРАНОВА
                      АНТОАНЕТА                     ПЕТРАНОВА                     РАЙКОВА
                      АНТОН                         ИВАНОВ                        АНДОНОВ
                      АСЕН                          ИВАНОВ                        ИВАНОВ
                      БИЛЯНА                        ИЛИЕВА                        КОСВАЛИЕВА
                      БОРЯНА                        ДИМИТРОВА                     ЛАЗАРОВА
                      БОРЯНА                        ИВАНОВА                       ПЕТКОВА-ОЕМАН
                      ВЕЛИНА                        ВЛАДИМИРОВА                   КИРОВА-АНГЕЛОВА
                      ВЕНЕТА                        НАЧЕВА                        ЦАНКОВА
                      ВЕСЕЛИН                       ИВАНОВ                        ЦВЕТКОВ
                      ВИКТОРИЯ                      ГЕОРГИЕВА                     ГЕОРГИЕВА
                      ГАЛИН                         КАЛИНОВ                       КУЗОВ
                      ГЕОРГИ                        ВАСИЛЕВ                       ГЕОРГИЕВ
                      ГЕОРГИ                        ВЛАДИСЛАВОВ                   БОРИСОВ
                      ГЕОРГИ                        МАРИЯНОВ                      ДИМИТРОВ
                      ГЕОРГИ                        СТОИМЕНОВ                     ГЕОРГИЕВ
                      ГИНКА                         МИЛАДИНОВА                    МИЛАДИНОВА
                      ДЕСИСЛАВА                     НИКОЛАЕВА                     ИВАНОВА
                      ДЕТЕЛИНА                      ДОНЧЕВА                       ДАСКАЛОВА
                      ДИМЧО                         КРЪСТЕВ                       ДИНКОВ
                      ДОБРОМИЛА                     ИЛКОВА                        ИЛИЕВА
                      ДРАГОМИР                      ИВАНОВ                        ИВАНОВ
                      ДРАГОМИР                      ХРИСТОВ                       НАКОВСКИ
                      ЕВГЕНИЙ                       ЮЛИЕВ                         ДОНЕВ
                      ЕВГЕНИЯ                       ХАРАЛАНОВА                    КРЪСТЕВА
                      ЕЛЕНКА                        ЛАЛЬОВА                       БЕНЧЕВА
                      ЕЛЕНКА                        ПЕНЧЕВА                       МАРИНОВА
                      ЖЕКО                          ИВАНОВ                        ЖЕКОВ
                      ЖИВКА                         НАНКОВА                       ПЕТКОВА
                      ЗИНАИДА                       АНГЕЛОВА                      МАРИНОВА
                      ЗИНКА                         МИЛЕВА                        МАСАРЕЛОС
                      ИВАЙЛО                        ГЕОРГИЕВ                      ГОНЕВ
                      ИВАН                          БОРИСОВ                       МАРИНОВ
                      ИВАН                          ВЕСЕЛИНОВ                     ЦВЕТКОВ
                      ИВАН                          КОСТАДИНОВ                    ПЕТКОВ
                      ИВАНКА                        НЕДЯЛКОВА                     НАКОВСКА
                      ИВАНКА                        ПАВЛОВА                       МАТЕЕВА
                      ИВО                           НИКОЛОВ                       ЯКИМОВ
                      ИЛИЯ                          ПЕТКОВ                        ГОРАНОВ
                      ИЛОНКА                        СТОЯНОВА                      ЯКОВА
                      ИСМАИЛ                        ШЕФКЕТОВ                      ШАБАНОВ
                      ИСХАН                         МУСА                          МОХ МАД
                      ЙОАННА                        ЕМИЛОВА                       ИВОВА
                      ЙОРДАН                        ИВАНОВ                        НИКОЛАЕВ
                      ЙОРДАНКА                      ПАВЛОВА                       ВАСИЛЕВА
                      ЙОРДАНКА                      ХРИСТОВА                      ЦВЕТКОВА
                      КАЛОЯН                        ЦОНКОВ                        КОЦЕВ
                      КАПКА                         СТОЙКОВА                      СИМЕОНОВА
                      КОСТА                         НИКОЛОВ                       ДИМИТРОВ
                      КРАСИМИР                      МИТКОВ                        СОТИРОВ
                      КРАСИМИР                      ПЕТРОВ                        НИКОЛОВ
                      КРАСИМИР                      СПАСОВ                        ЦАНКОВ
                      ЛИЛИЯ                         ДИМИТРОВА                     ДИМИТРОВА
                      ЛИЛИЯ                         ИВАНОВА                       ПАВЛОВА
                      ЛИЛЯНА                        ЛАЗАРОВА                      ГЕОРГИЕВА
                      ЛЪЧЕЗАР                       МАРИЯНОВ                      ДИМИТРОВ
                      МАРГАРИТА                     ХРИСТОВА                      ИЛИЕВА
                      МАРИО                         ИХСАН                         МУСА
                      МАРИЯН                        АСПАРУХОВ                     ОГНЯНОВ
                      МОНИКА                        ПЪРВАНОВА                     ПЕТРОВА
                      НАТАЛИЯ                       ГЕОРГИЕВА                     КРЪСТЕВА-МУСА
                      НЕВИН                         ШЕФКЕТОВА                     ШАБАНОВА
                      НЕДЯЛКО                       ГЕОРГИЕВ                      НЕДЯЛКОВ
                      НИКОЛАЙ                       НИСТОРОВ                      НИСТОРОВ
                      НИКОЛИНКА                     ПАВЛОВА                       АТАНАСОВА
                      НИНА                          МАРТИНОВА                     ТРАНКОВА
                      ПЕТКО                         ЦОНЕВ                         ПЕНЧЕВ
                      ПЕТЪР                         КЛИМЕНТОВ                     ТОШЕВ
                      ПЕТЪР                         ТОДОРОВ                       МАРИНОВ
                      ПЛАМЕН                        ДАЧКОВ                        ПЕТРОВ
                      ПЛАМЕН                        ДИКОВ                         РАДОВЕНСКИ
                      ПЪРВАН                        ГЕОРГИЕВ                      ПЕТРОВ
                      РОСЕН                         ВОЛОДИЕВ                      АНГЕЛОВ
                      РОСИЦА                        ДРАГОМИРОВА                   НАКОВСКА
                      РУМЕН                         ПЕТКОВ                        ДИМИТРОВ
                      РУМЕН                         ТОДОРОВ                       ДАСКАЛОВ
                      СВЕТОСЛАВ                     ИЛКОВ                         ИЛИЕВ
                      СНЕЖАНА                       ПЕТРОВА                       НИКОЛОВА
                      СОНЯ МАРИЯ                    ПЕТКОВА                       ОЕМАН
                      СТЕФАН                        ГЕОРГИЕВ                      ПАНЧЕВ
                      ТЕОДОРА                       МИХАЙЛОВА                     БИНОВА
                      ТИХОМИР                       АНГЕЛОВ                       ГЕОРГИЕВ
                      ХАНИ                          ИХСАН                         МУСА
                      ХРИСТИНА                      АСЕНОВА                       ГЕОРГИЕВА
                      ХРИСТИНА                      ВЕЛИЧКОВА                     ГОНЕВА
                      ХРИСТИНА                      ВЕСЕЛИНОВА                    ЦВЕТКОВА
                      ХРИСТО                        ГАВРИЛОВ                      ПЕТКОВ
                      ЦВЕТАН                        ДИМИТРОВ                      ДИМИТРОВ
                      ЦВЕТЕЛИНА                     АСЕНОВА                       АСЕНОВА
                      ЦВЕТОМИР                      ВАЛЕНТИНОВ                    ДИМЧОВСКИ
                      ЧАЙКА                         ТОДОРОВА                      ПЕТРОВА

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛЕВЕН, община ПЛЕВЕН
         населено място ГР.ПЛЕВЕН, кметство ..........., секция № 027
         адрес на избирателна секция Ж.К. „ДРУЖБА“ №310,ОУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“/сграда на  ФСГ „ИНТЕЛЕКТ“/

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЗИРА                         АЛИЕВА                        МУТИЕВА
                      АЙШЕГЮЛ                       АЛИЕВА                        ИБРАХИМОВА
                      АЛБЕНА                        АНГЕЛОВА                      ГЕОРГИЕВА
                      АЛЕКСАНДРА                    ПЕТРОВА                       ДИМИТРОВА
                      АЛИЛ                          МЕХМЕДОВ                      ИБРАХИМОВ
                      АНГЕЛ                         ГЕОРГИЕВ                      АНГЕЛОВ
                      АНЕЛИЯ                        АНГЕЛОВА                      КУРТЕВА
                      АСЯ                           СЛАВОВА                       ДИМИТРОВА
                      ВАЛЕРИЯ                       ИВАНОВА                       БУРДЖИЕВА
                      ВАСИЛ                         ХРИСТОВ                       ИВАНОВ
                      ВЕСЕЛИН                       ПАСКОВ                        ГЕОРГИЕВ
                      ВИКТОР                        ВИОЛИНОВ                      БОЖИНОВ
                      ВИОЛИН                        ВОЛОДИЕВ                      БОЖИНОВ
                      ВОЛОДЯ                        КИРИЛОВ                       БОЖИНОВ
                      ГАБРИЕЛ                       ИВОВ                          ГОЧЕВ
                      ДАНИЕЛА                       ХРИСТОВА                      ПЕТКОВА
                      ДЕСИСЛАВА                     РОМАНОВА                      ХАЙДЪРСКА
                      ДЕЯН                          КОСТОВ                        ГРАМАТИКОВ
                      ДОБРОМИР                      ЦВЕТАНОВ                      ИГНАТОВ
                      ЕЛЕНА                         РЕЧКОВА                       АНГЕЛОВА
                      ЕЛИЗ                          ЕМИЛОВА                       ТРИФОНОВА
                      ИВАЙЛО                        БОРИСОВ                       ЦВЕТАНОВ
                      ИВАЙЛО                        ПЕТРОВ                        ДИМИТРОВ
                      ИВАН                          ПЛАМЕНОВ                      ТОНЧЕВ
                      ИВАНКА                        НАЙДЕНОВА                     ВАСИЛЕВА
                      ЙОРДАН                        ХРИСТОВ                       МАЧУГАНСКИ
                      КРАСИМИР                      ВАСИЛЕВ                       ЖЕЛЯЗКОВ
                      МАГДАЛЕНА                     БОГДАНОВА                     ДИМИТРОВА
                      МАРИО                         МАРИЕВ                        НИКОЛОВ
                      МАРИО                         ПЛАМЕНОВ                      ГОЧЕВ
                      МАРИЯ                         НИКОЛОВА                      НИКОЛОВА
                      МАРИЯ                         ЧАВДАРОВА                     ЦВЕТКОВА
                      МИЛЕНА                        ВЕЛИЧКОВА                     ЕВГЕНИЕВА
                      НАДКА                         ГЕОРГИЕВА                     ИВАНОВА
                      НАДЯ                          ПАЛЧЕВА                       ГОЧЕВА
                      НЕБАХАТ                       РАШИДОВА                      РАШИДОВА
                      НЕВЕНА                        ПЕТРОВА                       КОЛЕВА
                      НЕДЕЛИНА                      СЕРГЕЕВА                      ГОРТЕР
                      НЕЛИ                          ТРИФОНОВА                     МИНКОВА
                      НИКОЛАЙ                       ДЕТЕЛИНОВ                     МЛАДЕНОВ
                      ПАВЕЛ                         ВАНКОВ                        ИВАНОВ
                      ПЕТЪР                         ДИМИТРОВ                      ДИМИТРОВ
                      ПЕТЪР                         ДИМИТРОВ                      РАДНЕВ
                      ПЕТЪР                         МИХАЙЛОВ                      ПЕТРОВ
                      ПЛАМЕН                        СТАНЧЕВ                       ЕВГЕНИЕВ
                      ПЛАМЕН                        ЦВЕТКОВ                       ЦВЕТКОВ
                      РОСИ                          ЦВЕТАНОВА                     ЦОКОВА
                      РОСИЦА                        ХРИСТОВА                      ИГНАТОВА
                      СИБЕЛ                         ЕМИЛОВА                       ТРИФОНОВА
                      СТАНКА                        ПЕТКОВА                       ВАТЕВА
                      СТЕФАНИ                       ЯРОСЛАВОВА                    ГЕОРГИЕВА
                      СТЕФКА                        ТОДОРОВА                      ЦВЕТАНОВА
                      СТЕФКО                        ИЛИЕВ                         ВАТЕВ
                      ТАТЯНА                        ДАМЯНОВА                      ИГНАТОВА
                      ТРИФОН                        ДИМИТРОВ                      ЙОРДАНОВ
                      ЦАНКА                         ПЪШЕВА                        БОЖИНОВА
                      ЦВЕТАН                        ПЕТРОВ                        ЦВЕТАНОВ
                      ЦВЕТАНА                       ЕФТИМОВА                      МИРЧЕВА
                      ЦВЕТАНКА                      НИКОЛОВА                      ИВАНОВА
                      ЦОНКА                         ТРИФОНОВА                     ИВАНОВА
                      ШЕНГЮЛ                        САЛИЕВА                       ОСМАНОВА
                      ЮЗВЕНТ                        ШЕРХАН                        НУРИДИН
                      ЮЛИЯ                          САШЕВА                        МИХАЙЛОВА
                      ЮРИЙ                          ГЕОРГИЕВ                      КОСТАДИНОВ
                      ЯРОСЛАВ                       МАРИНОВ                       ГЕОРГИЕВ

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛЕВЕН, община ПЛЕВЕН
         населено място ГР.ПЛЕВЕН, кметство ..........., секция № 028
         адрес на избирателна секция Ж.К. „ДРУЖБА“ №310,ОУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“/сграда на  ФСГ „ИНТЕЛЕКТ“/

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНГЕЛИНА                      МЛАДЕНОВА                     ДИМИТРОВА
                      АНТОАН                        ХРИСТОВ                       ТОДОРОВ
                      АНТОАНЕТА                     ЦВЕТАНОВА                     ВЕТЕВА
                      БЕЛОСЛАВА                     ПЕТРОВА                       ПЕТРОВА
                      БИСЕР                         КОЛЕВ                         КОЛЕВ
                      БЛАГОВЕСТ                     БОГОМИЛОВ                     МЕДИНГ
                      БОРИС                         КОСТАДИНОВ                    БОРИСОВ
                      БОЯНКА                        ИЛИЕВА                        ПЕТКОВА
                      ВАЛЕНТИН                      АНГЕЛОВ                       НЕДЯЛКОВ
                      ВАЛЕНТИН                      ДИМИТРОВ                      ХАДЖИЕВ
                      ВАЛЕНТИНА                     СПАСОВА                       ТРИФОНОВА
                      ВАЛЯ                          ЛИЧЕВА                        РУМПОЛОВА
                      ВЕЛИСЛАВ                      ЛЮБОМИРОВ                     ВЕЛИЧКОВ
                      ВИНКА                         ЦВЕТАНОВА                     ДИМИТРОВА
                      ВИОЛИН                        ИЛИЕВ                         ИВАНОВ
                      ВЛАДИМИР                      ИВАНОВ                        РУМПОЛОВ
                      ГАЛЯ                          БОРИСОВА                      ИЛИЕВА
                      ГАЛЯ                          ЛЮБОМИРОВА                    МИНЧЕВА
                      ГЕОРГИ                        ЗЛАТКОВ                       КОПАЛИЕВ
                      ГЕОРГИ                        ИЛИЕВ                         СИМЕОНОВ
                      ГЕОРГИ                        ПЕТКОВ                        КОСТАДИНОВ
                      ГЕОРГИ                        ЦВЕТАНОВ                      УЗУНОВ
                      ГЕРГАНА                       ДИМИТРОВА                     ЛАЗАРОВА
                      ГИНА                          ХРИСТОВА                      КОСТАДИНОВА
                      ДЕСИСЛАВА                     КИРИЛОВА                      ГОРАНОВА
                      ДЕСИСЛАВА                     ЯКИМОВА                       КАРАПЧАНСКА
                      ДЕТЕЛИНА                      ГЕОРГИЕВА                     СЛАВЧЕВА
                      ДИАНА                         ПЕТРОВА                       ГУРМАНСКА
                      ДИЛКА                         СТАНЧЕВА                      ВАСИЛКОВА
                      ДИМИТЪР                       БОРИСОВ                       ДИМИТРОВ
                      ЕВГЕНИЯ                       ТОДОРОВА                      ДОНЧЕВА-ДЕ ЛУМБРЕРАС
                      ЕВГЕНИЯ                       ЦВЕТКОВА                      КРУМОВА
                      ЕЛЕОНОРА                      МИЛКОВА                       ДУЦОВА
                      ЕЛИАС ТОМАС                   ЛУМБРЕРАС                     ДОНЧЕВ
                      ЕЛКА                          ИВАНОВА                       МИШОВСКА
                      ЗДРАВКО                       АНГЕЛОВ                       АТАНАСОВ
                      ЗЛАТИНА                       НАЙДЕНОВА                     НАЙДЕНОВА
                      ИВАНКА                        ПЕТРОВА                       ГЛОГОВСКА
                      ИЛИЙКА                        ТОДОРОВА                      ДИМИТРОВА
                      ИЛИЯН                         ТИХОМИРОВ                     ПЪРВАНОВ
                      ИЛИЯНКА                       ГЕОРГИЕВА                     СИМЕОНОВА
                      КАЛОЯН                        КАЛУШКОВ                      ГЕОРГИЕВ
                      ЛЕНИН                         ПЕТРОВ                        ДИМИТРОВ
                      ЛИДИЯ                         ЛЮБЕНОВА                      КАРАПЧАНСКА
                      ЛИЛЯН                         АНТОНОВ                       СИМЕОНОВ
                      ЛЮБЕН                         ПЕКОВ                         МИШЕВ
                      ЛЮБОМИР                       АНГЕЛОВ                       ДОНЧЕВ
                      ЛЮДМИЛА                       ПЕТРОВА                       КРАМОЛИНСКА
                      МАРИНЕЛА                      ПЕТРОВА                       СИМЕОНОВА
                      МАРИЯ                         КРУМОВА                       КРУМОВА
                      МИЛЕНА                        АНГЕЛОВА                      ГЕОРГИЕВА
                      МИЛЕНА РОСАРИО                ЛУМБРЕРАС                     ДОНЧЕВА
                      МИЛКО                         ЕМИЛОВ                        ДУЦОВ
                      МИРЕЛА                        БИСЕРОВА                      КОЛЕВА
                      МИТКО                         КОСТАДИНОВ                    СИМЕОНОВ
                      МИТКО                         ТОДОРОВ                       ГУРМАНСКИ
                      НАТАЛИЯ                       ВЕСЕЛИНОВА                    ЛЕНГАН
                      НАТАША                        ЦВЕТАНОВА                     ГЕОРГИЕВА
                      НИКОЛАЙ                       АСЕНОВ                        ВЕТЕВ
                      НИНА                          ТИХОМИРОВА                    СОЛАЦО
                      ОГНЯН                         ПЕТРОВ                        НИКОЛОВ
                      ПАВЕЛ                         ХРИСТОВ                       ДИМИТРОВ
                      ПЕНКА                         АНГЕЛОВА                      ЯНКОВА
                      ПЕНКА                         ТОДОРОВА                      ДАМЯНОВА
                      ПЕТЬО                         ПЛАМЕНОВ                      ИЛИЕВ
                      ПЛАМЕН                        ГЕОРГИЕВ                      БЕБЕНОВ
                      ПЛАМЕН                        ЙОРДАНОВ                      МИНЧЕВ
                      ПЛАМЕН                        МИТКОВ                        ГУРМАНСКИ
                      РАДОСТИНА                     МИЛКОВА                       СТОЯНОВА
                      РОСИЦА                        МАНОЛОВА                      ХАДЖИЕВА
                      РУМЕН                         ПЕТРОВ                        ТОНЧЕВ
                      САШО                          РАДЕВ                         САВОВ
                      СВЕТЛАНА                      ДИМИТРОВА                     БЕБЕНОВА
                      СЕРГЕЙ                        ВЕЛИЧКОВ                      ГЕОРГИЕВ
                      СЕРГЕЙ                        СТЕФАНОВ                      МИЛАДИНОВ
                      СИЛВО                         ТОДОРОВ                       ПАВЛОВ
                      СЛАВИ                         ИВАНОВ                        ПЕТРОВ
                      СПАСИМИР                      ВАЛЕНТИНОВ                    ТРИФОНОВ
                      ТИХОМИР                       ВЕСЕЛИНОВ                     НИНОВ
                      ТУРКШЕН                       НЕДЖМИЕВА                     ИЛМИЕВА
                      ХРИСТИНКА                     ВЛАДИМИРОВА                   КОМИТСКА
                      ХРИСТО                        БОРИСОВ                       СИМЕОНОВ
                      ХРИСТО                        МИНКОВ                        ГЛОГОВСКИ
                      ЦВЕТОЗАР                      НИКОЛАЕВ                      ВЕТЕВ
                      ЦВЕТОМИР                      КРУМОВ                        КРУМОВ
                      ЦВЕТОМИРА                     ЯКИМОВА                       КАРАПЧАНСКА
                      ЦЕЦО                          ХРИСТОВ                       ЦВЕТАНОВ

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛЕВЕН, община ПЛЕВЕН
         населено място ГР.ПЛЕВЕН, кметство ..........., секция № 029
         адрес на избирателна секция Ж.К. „ДРУЖБА“ №310,ОУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“/сграда на  ФСГ „ИНТЕЛЕКТ“/

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНГЕЛ                         ПЛАМЕНОВ                      СТОЯНОВ
                      АНЕЛИЯ                        ГЕОРГИЕВА                     ТОНОВА
                      АСЕН                          ДОЧЕВ                         СПАСОВ
                      АТАНАС                        ВАСИЛЕВ                       МАНИКАТОВ
                      БОРИСЛАВ                      НАЧЕВ                         ПЕТРОВ
                      БОРИСЛАВА                     МИЛАДИНОВА                    НАДЖИ
                      БОРЯНА                        ВАСИЛЕВА                      ДАНОВА
                      БОЯНА                         МИЛЧЕВА                       КУЗОВА
                      ВАЛЕНТИНА                     НИКОЛОВА                      ДИЧЕВА
                      ВАЛЯ                          ЦАНКОВА                       ГРИГОРОВА-ДАНЧЕВА
                      ВЕЛКО                         ПЕТКОВ                        ВЕЛЧЕВ
                      ВЕНЦИСЛАВ                     НИКОЛОВ                       ТОТКОВ
                      ВЕСЕЛИН                       АЛЕКСАНДРОВ                   ПЕНЧЕВ
                      ВЕСЕЛИН                       ИВАНОВ                        ДАМЯНОВ
                      ВЕСЕЛИН                       ПЕТРОВ                        СТАНИШЕВ
                      ВЕСЕЛКА                       ИЛИЯНОВА                      ДАНОВА
                      ВЕСКО                         ЗАРКОВ                        ПАВЛОВ
                      ВИКТОР                        АНДРЕЕВ                       НИКОЛОВ
                      ВИОЛЕТА                       НИКОЛОВА                      МИРОВА
                      ГАЛЯ                          ГЕОРГИЕВА                     МАЧЕВА
                      ГАЛЯ                          ЛЮБОМИРОВА                    ЙЕСЕФАН
                      ГЕО                           СТОЯНОВ                       ДЕРИМАНОВ
                      ГЕОРГИ                        КОСТАДИНОВ                    АНГЕЛОВ
                      ГЕОРГИ                        РОМАНОВ                       ПЕТРОВ
                      ГИНКА                         ПЕТРОВА                       ПЕНЧЕВА
                      ДАЯНА                         АНАТОЛИЕВА                    АНГЕЛОВА
                      ДЕНИЦА                        ВАЛЕНТИНОВА                   ШНАЙДЕР
                      ДЕСИСЛАВА                     СТЕФАНОВА                     ХРИСТОВА
                      ДИЛКО                         КОСТОВ                        ПЕТКОВ
                      ДИЛЯНА                        ВАЛЕНТИНОВА                   ЦЕКОВА
                      ДИМИТРИНКА                    ПЕТРОВА                       АТАНАСОВА
                      ДОНКА                         КУНЧЕВА                       НАЧЕВА
                      ДОРКА                         КАЛЧЕВА                       ЦВЕТКОВА
                      ДРАГОМИР                      ХРИСТОВ                       МИХАЙЛОВ
                      ЕВДОКИЯ                       ПЕТРОВА                       ГРЕНИНГ
                      ЕЛИЦА                         ВЛАДИМИРОВА                   ЙОРДАНОВА
                      ЕЛИЯ                          ВЕНЦИСЛАВОВА                  ТОДОРОВА-НАЙДЕНОВА
                      ЕМИЛ                          ЙОРДАНОВ                      ИВАНОВ
                      ЕМИЛИЯН                       ВАЛЕНТИНОВ                    ДАНЧЕВ
                      ЖАКЛИНА                       КРАСИМИРОВА                   ГЕНОВА
                      ИВАН                          ВАСИЛЕВ                       ДАМЯНОВ
                      ИВАНЧО                        ЙОРДАНОВ                      ЛИЧЕВ
                      ИВАНЧО                        ТРИФОНОВ                      НЕШЕВ
                      ИЛИЯН                         МИХАЙЛОВ                      ГЕОРГИЕВ
                      ИЛИЯН                         ТОДОРОВ                       ДАНОВ
                      ИЛЮ                           ИВАНОВ                        МИРОВ
                      ЙОНКА                         ДИМИТРОВА                     ПЕТРОВА
                      ЙОРДАНКА                      АТАНАСОВА                     СТОЕВА
                      ЙОРДАНКА                      КИРИЛОВА                      ИВАНОВА
                      ЙОРДАНКА                      МИНЧЕВА                       ГРИГОРОВА
                      КОЛЬО                         ГЕОРГИЕВ                      ТРИФОНОВ
                      КРАСИМИР                      ИВАНОВ                        МАЧЕВ
                      ЛИЛЯНА                        МАРИНОВА                      ТЕМЕЛКОВА
                      ЛЮБОМИР                       ИВАНОВ                        НАЙДЕНОВ
                      ЛЮБОМИР                       ХАМИС                         ЙЕСЕФАН
                      ЛЮБОМИРА                      ПЕТРОВА                       ИВАНОВА
                      ЛЮБЧО                         ДИМИТРОВ                      ЦАНОВ
                      МАНУШ                         ИВАНОВ                        НИКИФОРОВ
                      МАРИЯ                         ДИМИТРОВА                     ДИМОВА
                      МАРУСЯ                        ИЛИЕВА                        СРЕДКОВА
                      МЕЛЕКБЕР                      ЯШАРОВА                       САЛИЕВА
                      МИЛЕНА                        НИНОВА                        ВАСИЛЕВ
                      МИЛЕНА                        ОГНЯНОВА                      КЪТЕВА
                      МОМЧИЛ                        РУМЕНОВ                       НАЙДЕНОВ
                      МОНИР                         КАМИС                         ИСАЕФАН
                      НАТАЛИЯ                       ИВАЙЛОВА                      ПЕТРОВА
                      НАТАЛИЯ                       ИВАНОВА                       АЛЕКСАНДРОВА
                      НИКОЛА                        ГЕНОВ                         ПЕТКОВ
                      НИКОЛИНА                      КОЦОВА                        ПЕТРОВА
                      НИКОЛИНКА                     ДИМИТРОВА                     СТАНИШЕВА
                      НИНО                          ЛОЗАНОВ                       НИНОВ
                      ПАВЛИН                        ЙОВКОВ                        БАНКОВ
                      ПЕТКО                         БОТЕВ                         ХРИСТОВ
                      ПЕТЪР                         БОРИСЛАВОВ                    НИКОЛОВ
                      ПЕТЪР                         ТОДОРОВ                       ЯНЧЕВ
                      ПЕТЪР                         ЦВЕТАНОВ                      ПЕТРОВ
                      ПЕТЯ                          ВЕСЕЛИНОВА                    ВАСИЛЕВА
                      ПЛАМЕН                        РУМЕНОВ                       НАЙДЕНОВ
                      ПЛАМЕН                        СТЕФЧОВ                       КЪТЕВ
                      ПОЛИНА                        ЦАНКОВА                       ЦВЕТАНОВА-КЪРК
                      ПРЕСЛАВ                       КРАСИМИРОВ                    НЕДКОВ
                      РАДОСЛАВ                      МИЛЧЕВ                        ГАНОВ
                      РАЛИЦА                        АТАНАСОВА                     ЛАЛОВА
                      РАЯ                           ИЛЕВА                         МИРОВА
                      РОСЕН                         ПЕТКОВ                        БОЯНОВ
                      РУМЯНА                        ТОДОРОВА                      ХРИСТОВА
                      САШО                          ЮРИЕВ                         ЗАХАРИЕВ
                      СВЕТЛА                        АНГЕЛОВА                      ИВАНОВА
                      СВЕТЛАНА                      КИРИЛОВА                      ГЕОРГИЕВА
                      СВЕТЛАНА                      МИТКОВА                       НЕШЕВА
                      СИЛВИЯ                        СИМЕОНОВА                     ПЕТРОВА
                      СЛАВИ                         ХРИСТОВ                       СТОЕВ
                      СТЕФАН                        ВАНЬОВ                        ХРИСТОВ
                      ТИНКА                         АСЕНОВА                       МАНИКАТОВА
                      ТОДОР                         МАРИНОВ                       ДОБРЕВ
                      ТОНИ                          ЦВЕТАНОВ                      ТОДОРОВ
                      ХРИСТО                        ГЕОРГИЕВ                      ОПРИШАНОВ
                      ЦАНКА                         ЯНЕВА                         ПАВЛОВА
                      ЦВЕТЕЛИН                      ПЕТРОВ                        ПЕТРОВ
                      ЦВЕТКО                        ПЕТРОВ                        ЦВЕТКОВ
                      ЦЕЦА                          ТОДОРОВА                      СТАНЧЕВА
                      ЦЕЦКА                         ГЕОРГИЕВА                     ДОБРЕВА
                      ЮЛИАНА                        СТЕФАНОВА                     НАЙДЕНОВА
                      ЮЛИЯ                          БОРИСОВА                      ГЕЛОВА
                      ЯНЕ                           ВЛАДИМИРОВ                    ЙОРДАНОВ
                      ЯНИЦА                         АТАНАСОВА                     СКАВО
                      ЯНИЦА                         ТОДОРОВА                      ЯНЧЕВА

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛЕВЕН, община ПЛЕВЕН
         населено място ГР.ПЛЕВЕН, кметство ..........., секция № 030
         адрес на избирателна секция Ж.К. „ДРУЖБА“ №310,ОУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“/сграда на  ФСГ „ИНТЕЛЕКТ“/

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛЕКСАНДРА                    ДАНАИЛОВА                     ВЕЛЕВА
                      АЛЕКСАНДЪР                    ЙОТКОВ                        ЦЕКОВ
                      АНАСТАСИЯ                     ПЕТКОВА                       ИВАНОВА
                      АНТОН                         ТИХОМИРОВ                     ПЕЧЕНЯКОВ
                      АСЯ                           ФИЛКОВА                       ФИЛИПОВА
                      БОРИС                         СИМЕОНОВ                      ЕВСТАТИЕВ
                      ВАЛЕНТИН                      ВАСИЛЕВ                       ВЕЛИКОВ
                      ВАЛЕНТИНА                     ДИМИТРОВА                     ОБРЕТЕНОВА
                      ВАЛЕНТИНА                     СТАНКОВА                      ЯКИМОВА
                      ВЕЛИЗАР                       ЗАХАРИЕВ                      АНГЕЛОВ
                      ВЕНКО                         ГЕОРГИЕВ                      ИЛИЕВ
                      ВЕНЦИСЛАВ                     ДИМИТРОВ                      КОСТОВ
                      ВЕНЦИСЛАВ                     ДОНОВ                         ТОДОРОВ
                      ВЕРКА                         ПЕТКОВА                       КРЪСТЕВА
                      ВЕСЕЛА                        ИЛИЯНОВА                      ВЕЛИКОВА
                      ВЕСЕЛИН                       ИВАНОВ                        СТАНИШЕВ
                      ВЕСЕЛИН                       ПЕТКОВ                        КРЪСТЕВ
                      ВЕСКА                         ВЕЛИЧКОВА                     ПЪРВАНОВА
                      ГАЛЯ                          ДАНАИЛОВА                     ВИРЦ
                      ГЕОРГИ                        ФЛОРОВ                        ГЕОРГИЕВ
                      ГОШО                          ДОНЧЕВ                        ИВАНОВ
                      ДАРИНА                        ГЕОРГИЕВА                     СЕРАФИМОВА
                      ДЕНИС                         КРАСИМИРОВ                    ЙОРДАНОВ
                      ДЕСИСЛАВА                     ИВАНОВА                       СЕРАФИМОВА
                      ДЕТЕЛИН                       ЗДРАВКОВ                      КУШЕВ
                      ДЕТЕЛИНА                      ДОЧЕВА                        ГЕНОВА
                      ДИМИТЪР                       КОСТАДИНОВ                    БОТЕВ
                      ДИМИТЪР                       КОСТАДИНОВ                    КОСТОВ
                      ДИЯН                          ВИКТОРОВ                      ЦАКОВ
                      ЕДУАРД                        ЦВЕТОМИРОВ                    ГЕТОВ
                      ЕЛЕНКА                        ДИМИТРОВА                     ИВАНОВА
                      ЕЛЕОНОРА                      ПЛАМЕНОВА                     ВЛАДИМИРОВА
                      ЕМИЛ                          АНГЕЛОВ                       БОЖИНОВ
                      ЕМИЛ                          ХРИСТОВ                       АНТОНОВ
                      ИВАЛИНА                       ПЕТРОВА                       ФИСКУЧЕВА
                      ИВАН                          АЛЕКСАНДРОВ                   СЕРАФИМОВ
                      ИВАН                          ДРАГОМИРОВ                    ДИЧЕВ
                      ИЛИЯ                          КРЪСТЕВ                       МОТОВСКИ
                      ИЛИЯНА                        АПОСТОЛОВА                    КОЕВА
                      ИСКРА                         ДИМИТРОВА                     МУТАФОВА
                      ЙОАННА                        ИВАНОВА                       КИРОВА
                      ЙОРДАН                        МИЛКОВ                        ПАЧЕВ
                      ЙОРДАНКА                      ПЕТРОВА                       САВЕВА
                      КАМЕЛИЯ                       ВЛАДИМИРОВА                   СТЕФАНОВА
                      КРАСИМИР                      СИМЕОНОВ                      СИМЕОНОВ
                      КРАСИМИРА                     ХРИСТОВА                      ГАТЕВА
                      КРАСЮ                         СТОЯНОВ                       МИЛАНОВ
                      КРИСТИАН                      ИЛИЕВ                         МОТОВСКИ
                      КРИСТИАН                      ПЕТЕВ                         ИВАНОВ
                      ЛАТИНКА                       СИМЕОНОВА                     ВЕЛЕВА
                      ЛИЛИ                          ИВАНОВА                       ПЕЛОВА
                      ЛЮБИМКА                       ВЕЛИЧКОВА                     ЦВЕТАНОВА
                      МАЛИНКА                       КОЛЕВА                        САВКОВА
                      МАРИАНА                       ВИЛХЕМОВА                     КОСТОВА
                      МАРИЙКА                       САНДЕВА                       ГЕОРГИЕВА
                      МАРТИН                        ТИХОМИРОВ                     ХИНКОВ
                      МИЛЕН                         КОНДОВ                        ПЕТКОВ
                      МИЛЕНА                        ПЕТРОВА                       ПИРОЕВА
                      НАДЕЖДА                       ИЛИЕВА                        МАРИНОВА
                      НАДЯ                          ИВАНОВА                       СЕРАФИМОВА
                      НИКОЛИНА                      ПЪРВАНОВА                     ПЪРВАНОВА-ГАНЕВА
                      ОЛЕСЯ                         ЛЮБЕНОВА                      МАРИНОВА
                      ПАУНКА                        ДИМАНОВА                      МОТОВСКА
                      ПЕПА                          ДИМИТРОВА                     МАРИНОВА
                      ПЕТЪР                         ГЕОРГИЕВ                      МАРКОВСКИ
                      ПЕТЬО                         КРЪСТЕВ                       ИВАНОВ
                      ПЕТЯ                          АНДРЕЕВА                      АНГЕЛОВА
                      ПЕТЯ                          ВЕСЕЛИНОВА                    ГЕОРГИЕВА
                      ПЛАМЕН                        ВАСИЛЕВ                       НЕДЕЛЧЕВ
                      ПЛАМЕН                        ЦВЕТАНОВ                      НИНОВ
                      РАЛИЦА                        НИКОЛОВА                      ТОДОРОВА
                      РОСИЦА                        АНГЕЛОВА                      ЙОТОВА
                      РУМЯНА                        ЦВЕТАНОВА                     МИКИНСКА
                      САШО                          ДИМИТРОВ                      ЙОТОВ
                      СВЕТЛА                        ГЕНЧЕВА                       ДРАГАНОВА
                      СВЕТОСЛАВ                     ПЕТЕВ                         ГАНЕВ
                      СЕБАЙДИН                      ГАРИБОВ                       ГАРИБОВ
                      СИЛВИЯ                        ВЕЛИЧКОВА                     ЦВЕТАНОВА
                      СИЛВИЯ                        ГЕОРГИЕВА                     ИВАНОВА
                      СЛАВОМИР                      ТОДОРОВ                       САВКОВ
                      СТЕФАН                        ЙОРДАНОВ                      СТЕФАНОВ
                      СТЕФАНА                       ЙОРДАНОВА                     СТЕФАНОВА
                      СТЕФЧО                        ВЕЛИКОВ                       СТЕФАНОВ
                      СТЕФЧО                        ИВАНОВ                        МИКИНСКИ
                      СТОЯН                         ПЕТРОВ                        КОЕВ
                      СУНАЙ                         МИЛКОВ                        ПАЧЕВ
                      ТАТЯНА                        СТЕФАНОВА                     МОТОВСКА
                      ТЕОДОРА                       СТЕФАНОВА                     ТЕРЗИЙСКА
                      ХРИСТИНКА                     АНГЕЛОВА                      РОМАНОВА
                      ХРИСТО                        АНГЕЛОВ                       ТОДОРОВ
                      ЦВЕТАН                        СТЕФЧЕВ                       МИКИНСКИ
                      ЦВЕТЕЛИН                      ГЕОРГИЕВ                      ИВАНОВ
                      ЦЕЦА                          ВАСИЛЕВА                      СИМЕОНОВА

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛЕВЕН, община ПЛЕВЕН
         населено място ГР.ПЛЕВЕН, кметство ..........., секция № 031
         адрес на избирателна секция Ж.К. „ДРУЖБА“ №310,ОУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“/сграда на  ФСГ „ИНТЕЛЕКТ“/

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛЕКСАНДЪР                    ПЪРВАНОВ                      АЛЕКСАНДРОВ
                      БОГДАН                        ЦВЕТАНОВ                      САВОВ
                      ВАЛЕНТИНА                     ИЛИЕВА                        КИЧУКОВА
                      ВАЛЕНТИНА                     ЙОРДАНОВА                     ИСАЕВА
                      ВАНЬО                         ЖИВКОВ                        НИКОЛОВ
                      ВЕНЕТА                        КРАСИМИРОВА                   МИШЕВА
                      ВИЦА                          ЦВЕТАНОВА                     МАРИНЧЕВА
                      ГАЛЯ                          КРАСИМИРОВА                   ЙОРДАНОВА
                      ГОСПОДИН                      ПЪРВАНОВ                      ГОСПОДИНОВ
                      ДАНИЕЛ                        МИЛЧЕВ                        ПЕТКОВ
                      ДЕСИСЛАВА                     АТАНАСОВА                     АТАНАСОВА-НИКОЛОВА
                      ДЕТЕЛИНА                      ГЕОРГИЕВА                     АНГЕЛОВА
                      ДИЛЯН                         ПЕТРОВ                        КИЧУКОВ
                      ДИМИТЪР                       ГЕОРГИЕВ                      ПОПОВ
                      ДОБРИНКА                      АСЕНОВА                       ГЕОРГИЕВА
                      ДОНКА                         МИХАЙЛОВА                     РАДОЕВА
                      ЕЛЕНА                         КРАЧУНОВА                     КЮЧУКОВА
                      ЕМИЛИЯ                        АЛЕКСАНДРОВА                  СПИРОПУЛО
                      ЖИВКО                         МИЛКОВ                        ИСАЕВ
                      ЗДРАВКО                       АНТОНОВ                       МАРКОВ
                      ИВАН                          БОРИСОВ                       ИВАНОВ
                      ИВАН                          ВАСИЛЕВ                       ДИМИТРОВ
                      ИВАН                          КРУМОВ                        ИВАНОВ
                      ИВАН                          МИХАЙЛОВ                      ГЕОРГИЕВ
                      ИЛКО                          КОСТАДИНОВ                    ИЛЧЕВ
                      ЙОАНА                         КРАСИМИРОВА                   ГЕОРГИЕВА
                      КАЛИНКА                       ПЕТКОВА                       ЙОРДАНОВА
                      КАТЯ                          АНТОНОВА                      АСЕНОВА
                      КАТЯ                          ИЛИЕВА                        ПОПОВА
                      КРАСИМИР                      ВАСИЛЕВ                       КРЪСТЕВ
                      КРАСИМИР                      ПЕТРОВ                        ЩЪРБАНОВ
                      ЛИЛЯНА                        КОНСТАНТИНОВА                 ПОЛЕНДАКОВА
                      ЛЮБЕН                         ПЕТРАНОВ                      АЛЕКСАНДРОВ
                      ЛЮБКА                         ИЛИЕВА                        АЛЕКСАНДРОВА
                      ЛЮБОМИР                       ФЕРДИНАНДОВ                   ПЕТРОВ
                      ЛЮДМИЛ                        МИХАЙЛОВ                      ЦВЕТКОВ
                      МАРИАН                        СВИЛЕНОВ                      ИВАНОВ
                      МАРИН                         ХРИСТОВ                       ГЕОРГИЕВ
                      МАРИЯНА                       МИХАЙЛОВА                     ГЕОРГИЕВА
                      МИРОСЛАВ                      МИЛЧОВ                        ПЕТКОВ
                      МОНИКА                        РОМАНОВА                      РАДОЕВА
                      НАДЕЖДА                       ХРИСТОВА                      НИКОЛОВА
                      НАДКА                         МАРИНОВА                      САВОВА
                      НАДКА                         ХРИСТОВА                      МАРИНОВА
                      НЕЛИ                          СТЕФАНОВА                     ПЕТРОВА
                      НЕЛИ                          ЦЕКОВА                        ТОДОРОВА
                      НИКОЛАЙ                       ГЕОРГИЕВ                      ГЕОРГИЕВ
                      НИКОЛАЙ                       ПЕТРОВ                        БОЙНОВСКИ
                      НИКОЛАЙ                       РОМАНОВ                       РАДОЕВ
                      ПЕТРИНА                       ЦВЕТАНОВА                     МАРКОВА
                      ПЕТЪР                         ДИМИТРОВ                      КЮЧУКОВ
                      ПЛАМЕН                        ТОДОРОВ                       ГОЧЕВ
                      ПОЛЯ                          НАКОВА                        КАЗАКОВА
                      ПОЛЯНА                        ВАСИЛЕВА                      ГОЧЕВА
                      РЕНИ                          ЙОРДАНОВА                     ЙОРДАНОВА
                      РОМАН                         НИКОЛОВ                       РАДОЕВ
                      РОСИЦА                        АСЕНОВА                       ИВАНОВА
                      РОСИЦА                        ГЕОРГИЕВА                     ИВАНОВА
                      РУМЕН                         ГЕОРГИЕВ                      КАЗАКОВ
                      СВЕТЛА                        СВЕТОСЛАВОВА                  ПЕТКОВА
                      СВЕТЛОЗАРА                    ИВАЙЛОВА                      БЕЛЬОВСКА
                      СВИЛЕН                        ИВАНОВ                        ПЪРЛЕВ
                      СИЛВИЯ                        БЛАГОВЕСТОВА                  ГЕТОВА
                      СИМОНА                        ЛЮДМИЛОВА                     ЦВЕТКОВА
                      СТЕЛА                         ПЕТРОВА                       МАРКОВА
                      ХРИСТО                        МАЧОВ                         МОЙНОВ
                      ЦВЕТАН                        СТЕФЧОВ                       НИКОЛОВ

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛЕВЕН, община ПЛЕВЕН
         населено място ГР.ПЛЕВЕН, кметство ..........., секция № 032
         адрес на избирателна секция Ж.К. „ДРУЖБА“ №310,ОУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“/сграда на  ФСГ „ИНТЕЛЕКТ“/

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛЕКСАНДЪР                    АЛЕКСАНДРОВ                   СТОЯНОВ
                      АЛЕКСАНДЪР                    ВЕСЕЛИНОВ                     ПАЧЕВ
                      АНДРЕЯНА                      ГЕОРГИЕВА                     АБРАМОВИЧ
                      АНТОН                         ТРИФОНОВ                      ГОРАНОВ
                      АСЕН                          ПЕНЧЕВ                        АНГЕЛОВ
                      АСЕНКА                        ВИЛХЕМОВА                     ЦОЛОВА
                      БЕРНАРДО                      ЕДУАРД                        АВРАМОВ
                      БИЛЯНА                        НАСКОВА                       МАРИНОВА
                      БОРИС                         РОМАНОВ                       СТАМЕНОВ
                      БОРИСЛАВ                      ДИМИТРОВ                      СИМЕОНОВ
                      БОРИСЛАВ                      ДИМИТРОВ                      ЦОЛОВ
                      ВАЛЕНТИН                      БОРИСЛАВОВ                    ЦОЛОВ
                      ВАЛЕНТИН                      ХРИСТОВ                       ВЪТЕВ
                      ВАНЯ                          ИЛИЕВА                        ЦВЕТАНОВА
                      ВЕЛИЧКА                       ЦВЕТАНОВА                     ДЕКОВА
                      ВЕСЕЛИНЧО                     ГЕОРГИЕВ                      ВЪЛОВ
                      ВЕСЕЛКА                       ВЕНЦИСЛАВОВА                  ГАБЪРСКА
                      ВЕСКО                         ИЛИЕВ                         ОРЛОВ
                      ВИОЛЕТА                       ТОДОРОВА                      ПЕТКОВА
                      ВЛАДИМИР                                                    БЛАЖЕВСКИ
                      ВЛАДИМИР                      ЙОРДАНОВ                      ЛАЗАРОВ
                      ВЛАДИМИР                      ТРИФОНОВ                      ТРИФОНОВ
                      ВЪРБИНКА                      ХРИСТОВА                      КЬОСОВСКА
                      ГЕОРГИ                        КРАЛЕВ                        ГЕНЕВ
                      ГЕОРГИ                        СТАНКУЛОВ                     ДЕКОВ
                      ДАНАИЛ                        ЕВГЕНИЕВ                      КУТУЛЕВ
                      ДАНАИЛ                        ХРИСТОВ                       ХИНКОВ
                      ДАНИЕЛА                       ВЕСЕЛИНОВА                    ТОДОРОВА
                      ДЕНИСЛАВ                      АВРАМОВ                       МИШЕВ
                      ДЕНИЦА                        ГЕОРГИЕВА                     ГЕНОВА
                      ДЕСИСЛАВ                      ПЛАМЕНОВ                      ИВАНОВ
                      ДИМИТЪР                       АРСЕНИЕВ                      БЛАЖЕВ
                      ЕЛЕОНОРА                      ВИТАНОВА                      ТОДОРОВА
                      ЕЛИНА                         ПЛАМЕНОВА                     ИВАНОВА
                      ЗИНКА                         ВЕНЕТОВА                      НЕДЕВА
                      ИВАНКА                        ПЕТРОВА                       РОСЕВА
                      ИЛЯ                           ВАСИЛЕВ                       СТАНЧЕВ
                      ЙОРДАН                        ИВАНОВ                        ДАНАИЛОВ
                      ЙОРДАН                        ЦВЕТАНОВ                      БОГДАНОВ
                      КАМЕН                         БОРИСЛАВОВ                    БОРИСОВ
                      КАТЯ                          АНДРЕЯНОВА                    АТАНАСОВА
                      КОСТАДИН                      РУМЕНОВ                       ЛАЛЧЕВ
                      ЛАЗАР                         ГЕРГОВ                        ПЕТРОВ
                      ЛАМБИ                         ВЕСКОВ                        ГЕТОВ
                      ЛЮДМИЛ                        СВЕТОСЛАВОВ                   МИНЕВ
                      МАГДАЛЕНА                     ДУШКОВА                       ИВАНОВА
                      МАЛИНА                        БОРИСЛАВОВА                   ТОДОРОВА
                      МАЛИНКА                       АНТОНОВА                      ЕВСТАТИЕВА
                      МАРА                          МАРИНЧЕВА                     ТОМОВА
                      МАРГАРИТ                      ЙОТОВ                         ПАКОВ
                      МАРГАРИТА                     ВАНКОВА                       ПЕТКОВА
                      МАРИЯНА                       ДИМИТРОВА                     СТЕФАНОВА
                      МАРТИН                        САШЕВ                         МИХАЙЛОВ
                      МИЛЕН                         ТОДОРОВ                       МАКАВЕЕВ
                      МИЛЧО                         СТЕФАНОВ                      ИЛИЕВ
                      МИНКА                         ПЕТРОВА                       КЪНЧЕВА
                      МИХАЛ                         ГЕОРГИЕВ                      АТАНАСОВ
                      МОНИКА                        НЕДЕВА                        НАХТИГАЛ
                      НАДЯ                          ИЛИЕВА                        ТОДОРОВА
                      НАЙДЕН                        ПЕТРОВ                        НАЙДЕНОВ
                      НАСКО                         ДОБРЕВ                        МАРИНОВ
                      НАТАЛИЯ                       ЦВЕТАНОВА                     ИВАНОВА
                      НЕНКО                         ДИМОВ                         КОЛЕВ
                      НИКОЛАЙ                       СТЕФАНОВ                      ПЕТКОВ
                      ОЛГА                          ЦВЕТАНОВА                     ЛАЛОВА
                      ПАНАЙОТ                       НЕДЕВ                         НЕДЕВ
                      ПЕНКА                         ПАРАШКЕВОВА                   ТРИФОНОВА
                      ПЕТЯ                          АСЕНОВА                       ЛАЛОВА
                      ПЛАМЕН                        СИМЕОНОВ                      ИВАНОВ
                      РЕНИ                          ИГНАТОВА                      ХИНКОВА
                      СНЕЖАНА                       АСПАРУХОВА                    МАРКОВА-КУТУЛЕВА
                      СНЕЖАНКА                      СТОЯНОВА                      СТОЯНОВА
                      СТАНИМИР                      ЕВГЕНИЕВ                      КИРОВ
                      СТЕЛА                         ЕМИЛОВА                       ВЛАДИМИРОВА
                      СТЕФАН                        АСЕНОВ                        НЕДЕЛЧЕВ
                      СТЕФКА                        ЛАЗАРОВА                      ДИМИТРОВА
                      ТЕОДОРА                       ПЕТКОВА                       СТОЯНОВА
                      ТОШКО                         СТОЕВ                         ТОДОРОВ
                      ФИЛИП                         САШЕВ                         АЛЕКСАНДРОВ
                      ЦВЕТАН                        ВАЛЕНТИНОВ                    САЧАНСКИ
                      ЦВЕТАН                        ВАСИЛЕВ                       РОСЕВ
                      ЦВЕТАН                        ИЛИОНОВ                       ДЕЙЧЕВ
                      ЦВЕТЕЛИН                      МИЛЕНОВ                       МАКАВЕЕВ
                      ЦВЕТЕЛИНА                     ПЛАМЕНОВА                     ИВАНОВА
                      ЦВЕТОМИРА                     ГЕОРГИЕВА                     ДЕКОВА
                      ЦВЕТОСЛАВ                     АСЕНОВ                        ЛАЛОВ
                      ЦОНКА                         ИЛИЕВА                        ДАНАИЛОВА
                      ЧАВДАР                        ЦВЕТАНОВ                      ИВАНОВ
                      ЮЛИАНА                        ГЕОРГИЕВА                     МАРИНОВА
                      ЮЛИЯ                          ИВАЙЛОВА                      СЕРЕН
                      ЮЛИЯНА                        ЕЛЕНОВА                       ИВАНОВА

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛЕВЕН, община ПЛЕВЕН
         населено място ГР.ПЛЕВЕН, кметство ..........., секция № 033
         адрес на избирателна секция Ж.К. „ДРУЖБА“ №310,ОУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“/сграда на  ФСГ „ИНТЕЛЕКТ“/

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНГЕЛ                         КИРИЛОВ                       КИРИЗИЕВ
                      АНЕЛИЯ                        БЕШОВА                        ГАЧЕВСКА
                      АСЕН                          ПЕТКОВ                        ГОСПОДИНОВ
                      БОГДАНА                       ВАСИЛЕВА                      ХРИСТОВА
                      БОРИСЛАВ                      БОЯНОВ                        ТОДОРОВ
                      ВАЛЯ                          ТОДОРОВА                      ЦВЕТКОВА
                      ВЕНЕТА                        ДИМИТРОВА                     САЗДОВА
                      ВЕНЦИСЛАВ                     ДИНКОВ                        ГАЧЕВСКИ
                      ВЕСКА                         ПЕТРОВА                       МАРИНОВА
                      ВИОЛЕТА                       ИЛИЕВА                        ПЕТКОВА
                      ВИТКА                         ВУТОВА                        ЦАКОВСКА
                      ГАБРИЕЛА                      ГЕНАДИЕВА                     ГЕШЕВА
                      ГАЛЯ                          ИВАНОВА                       ДЕНЕВА
                      ГЕНАДИ                        ПЕТРОВ                        ВЕЛИКОВ
                      ГЕНАДИЙ                       ГЕШЕВ                         ПЪШЕВ
                      ДАНАИЛ                        ГЕОРГИЕВ                      ДАЧОВСКИ
                      ДЕСИСЛАВ                      АТАНАСОВ                      САЗДОВ
                      ДЕТЕЛИН                       БОРИСЛАВОВ                    ВЪЛЧЕВ
                      ДЕТЕЛИНА                      МИЛКОВА                       НАЙДЕНОВА
                      ДИЛЯНА                        СПИРОВА                       ПЕРНИЧЕВА
                      ДИЯН                          НИКОЛАЕВ                      СТОЯНОВ
                      ДИЯНА                         ВЕЛИЧКОВА                     ВАЧЕВА
                      ДОРИНА                        ГЕОРГИЕВА                     КАЛЦИ
                      ИВА                           КАМЕНОВА                      ГЕОРГИЕВА
                      ИВАН                          КИРИЛОВ                       ДИМИТРОВ
                      ИВАН                          ТОДОРОВ                       ИВАНОВ
                      ИЛИЯ                          НЕДЯЛКОВ                      ИЛИЕВ
                      ИЛИЯН                         БОЖИДАРОВ                     ЦАНОВ
                      ИЛИЯНКА                       КИРИЛОВА                      ВАЦОВА
                      ЙОРДАН                        ИЛИЯНОВ                       КРЪСТЕВ
                      ЙОРДАНКА                      НИКОЛАЕВА                     ВАЦОВА
                      КАТЯ                          ИВАНОВА                       ДАЧОВСКА
                      КОСТАДИН                      НИКОЛОВ                       КОСТОВ
                      КРИСТИЯН                      ДАНАИЛОВ                      ДАЧОВСКИ
                      ЛИЛЯНА                        ВАСКОВА                       ИВАНОВА
                      ЛИЛЯНА                        ДАНКОВА                       МАНЧЕВА
                      ЛЮДМИЛА                       ХРИСТОВА                      НИКОЛОВА
                      МАРИАН                        СТОЯНОВ                       ХРИСТОВ
                      МАРИАНКА                      ТОДОРОВА                      ИВАНОВА
                      МАРИНЕЛА                      МИЛЕВА                        ИВАНОВА-ПЪШЕВА
                      МАРУШКА                       ЛАВЧЕВА                       АТАНАСОВА
                      МИЛКО                         НАЙДЕНОВ                      НИКОЛОВ
                      МИРОСЛАВ                      ПЕТКОВ                        БРАТКОВ
                      МИРОСЛАВА                     БОЖИДАРОВА                    ВЕЛИКОВА
                      МИРОСЛАВА                     СТЕФАНОВА                     ГОРАНОВА
                      МИТКО                         БЕНЧЕВ                        МИТЕВ
                      МИТКО                         ЕМОВ                          КУКОВ
                      НИКОЛАЙ                       ВАЛЕРИЕВ                      ПЕТКОВ
                      НИКОЛАЙ                       ЙОРДАНОВ                      ВАЦОВ
                      НИКОЛИНКА                     ХРИСТОВА                      КОСТОВА
                      НОРА                          КАМЕНОВА                      КРУМОВА
                      ОГНЯН                         НИКОЛОВ                       МАНЧЕВ
                      ПАВЛИН                        ИГНАТОВ                       ПЕТКОВ
                      ПЕТРА                         ПЕТРОВА                       МИТЕВА
                      ПЕТЪР                         РУМЕНОВ                       ИВАНОВ
                      ПЕТЪР                         СИМОВ                         ПЕТРОВ
                      ПЛАМЕН                        БОЯНОВ                        ТОДОРОВ
                      ПЛАМЕН                        СИМЕОНОВ                      ДЕНЕВ
                      РАДОСЛАВА                     ЕВЛОГИЕВА                     ЖРЕБИЕЦ
                      РАДОСТИНА                     ДИМИТРОВА                     ВЪЛЧЕВА
                      РОСИЦА                        ЯНЧЕВА                        АРБОВА
                      РУМЕН                         КРАСИМИРОВ                    ЦВЕТКОВ
                      РУМЕН                         ЦВЕТАНОВ                      ЦВЕТКОВ
                      САШКА                         ДИМИТРОВА                     ДЕНЕВА
                      СВЕТЛА                        СИМЕОНОВА                     МЕТОДИЕВА
                      СВЕТЛИН                       АТАНАСОВ                      ВЕЛЕВ
                      СВЕТОСЛАВА                    НИКОЛАЕВА                     ТУШЕВА
                      СНЕЖАНА                       БОГОМИЛОВА                    ЯНКУЛОВА
                      СНЕЖИНА                       МИХАЙЛОВА                     НАЙДЕНОВА
                      СТЕФЧО                        ГЕОРГИЕВ                      МИХАЙЛОВ
                      ТОДОР                         ПЕТРОВ                        ТОДОРОВ
                      ХРИСТО                        ИВАНОВ                        ХРИСТОВ
                      ХРИСТО                        ЛАЗАРИНОВ                     ВАЧЕВ
                      ЦВЕТАН                        РУМЕНОВ                       ЦВЕТКОВ
                      ЦВЕТАН                        ТОДОРОВ                       ДИМИТРОВ
                      ЦВЕТЕЛИНА                     КИРИЛОВА                      КИРИЗИЕВА
                      ЦВЕТЕЛИНА                     ЦВЕТАНОВА                     ДОКОВСКА
                      ЧАВДАР                        ИВАНЧЕВ                       КАРАДЖОВ
                      ЧАВДАР                        ЦВЕТАНОВ                      ТОДОРОВ

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛЕВЕН, община ПЛЕВЕН
         населено място ГР.ПЛЕВЕН, кметство ..........., секция № 034
         адрес на избирателна секция УЛ. „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ №2, ОУ „ПЕТЪР БЕРОН“

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛЕКС                         ВАЛЕНТИН                      МИЛАНОВ
                      АЛЕКСАНДЪР                    МАВРОДИЕВ                     АЛЕКСАНДРОВ
                      АНЕТА                         БОРИСОВА                      ХЬОФЛИХ
                      АНТОАНЕТА                     МИЛЕНОВА                      КАНДЖОВА
                      АНТОНИЯ                       НИКОЛАЕВА                     АНТОНОВА
                      БОРИСЛАВ                      ГЕОРГИЕВ                      ГЕОРГИЕВ
                      БОРИСЛАВ                      МИТКОВ                        ХРИСТОВ
                      БОРИСЛАВ                      СИМЕОНОВ                      БОЖИНОВ
                      ВАЛЕНТИН                      МАНОЛОВ                       ПЪРВАНОВ
                      ВАЛЕНТИН                      МИЛЕНОВ                       КАНДЖОВ
                      ВАЛЕНТИНА                     МИЛКОВА                       ГОРАНОВА
                      ВАЛЕРИ                        ГЕОРГИЕВ                      СТОЯНОВ
                      ВАНЯ                          ДИМИТРОВА                     АЛЕКСАНДРОВА
                      ВАСИЛ                         ЦОНКОВ                        ВАСИЛЕВ
                      ВЕСЕЛА                        ОЛЕГОВА                       ПЕТРАКИЕВА
                      ВИЛМА                         КОЛЕВА                        МАРИНОВА
                      ВИНИЯ                         ПЕТРОВА                       МАРКОВА
                      ГАБРИЕЛА                      ПЕТКОВА                       СТОЯНОВА
                      ГАЛЯ                          ВАСИЛЕВА                      МИХОВА
                      ГЕОРГИ                        ДИМИТРОВ                      КОСТОВ
                      ГЕОРГИ                        ОГНЯНОВ                       ПЕТКОВ
                      ДАНАИЛ                        ГЕОРГИЕВ                      ГЕОРГИЕВ
                      ДАФИНА                        КИТАНОВА                      МАРИНОВА
                      ДИМИТЪР                       АЛЕКСАНДРОВ                   АЛЕКСАНДРОВ
                      ДИМИТЪР                       ЦВЕТКОВ                       СУРДЖИЙСКИ
                      ДИЯНА                         ДИЯНОВА                       ИДОВА
                      ДОЧКА                         ГЕНЧЕВА                       ДЕНЧЕВА
                      ЖОРО                          ВЕНЦИСЛАВОВ                   ГЕОРГИЕВ
                      ЗАРИФ                         ИЗЕТ                          ЮСНИ
                      ЗДРАВКО                       БОРИСЛАВОВ                    ГОСПОДИНОВ
                      ИВАЛИНА                       ЦВЕТАНОВА                     СТОЙКОВА
                      ИВАН                          БОРИСОВ                       ДИМИТРОВ
                      ИЛИЯ                          НЕШКОВ                        НЕШКОВ
                      ИЛИЯН                         КОСТАДИНОВ                    ПЪРВАНОВ
                      ЙОНКА                         ДИМИТРОВА                     КРЪСТЕВА
                      КАМЕЛИЯ                       ГЕОРГИЕВА                     ПЕТКОВА
                      ЛЕНКА                         ИВАНОВА                       КАНДЖОВА
                      ЛОРА                          ПЕТРОВА                       ЙОЧЕВА
                      ЛЮБОВ                         ЖОРОВА                        ГЕОРГИЕВА
                      ЛЮБОМИР                       ИЛИЕВ                         АВРАМОВ
                      ЛЮДМИЛ                        ХРИСТОВ                       ВАНЧЕВ
                      МИЛЕН                         ПЕНЧЕВ                        МИХОВ
                      МИРОСЛАВА                     АЛЕКСАНДРОВА                  ВЕНЕВА
                      МИХАЕЛА                       ХРИСТОВА                      ИГНАТОВА
                      МИХАИЛ                        МАГДАЛЕНОВ                    ИГНАТОВ
                      НИКОЛА                        ГЕОРГИЕВ                      ГЕОРГИЕВ
                      НИКОЛАЙ                       АНДРЕЕВ                       ДИНЕВ
                      НИКОЛАЙ                       ВАСИЛЕВ                       КРЪСТЕВ
                      НИКОЛАЙ                       ПЛАМЕНОВ                      АНГЕЛОВ
                      ОГНЯН                         МАРИНОВ                       ПЕТКОВ
                      ПАВЛИНКА                      ВАСИЛЕВА                      МИТЕВА
                      ПЕТЯ                          ГРИШЕВА                       ЗЕХИРОВА
                      ПЛАМЕН                        ЛЮДМИЛОВ                      ПЪРВАНОВ
                      РАЙНА                         ГЕОРГИЕВА                     БЕРКОВА
                      СВЕТЛА                        СИМЕОНОВА                     ДИМИТРОВА
                      СИМЕОН                        ТРАЙКОВ                       ЯНЕВ
                      СТЕФАН                        СЕРАФИМОВ                     ТОДОРОВ
                      СТОЙКА                        ВАСИЛЕВА                      ВАСИЛЕВА
                      ТАТЯНА                        ТИНЧЕВА                       КАНДЖОВА
                      ТЕМЕНУЖКА                     ДИМИТРОВА                     ГЕОРГИЕВА
                      ТЕОДОРА                       ОГНЯНОВА                      ПЕТКОВА
                      ТИХОМИР                       ПАВЛИНОВ                      СИМЕОНОВ
                      ХРИСТО                        МИХАЙЛОВ                      ИГНАТОВ
                      ЦВЕТЕЛИНКА                    МИТКОВА                       МИТЕВА
                      ЦВЕТКО                        ДИМИТРОВ                      СУРДЖИЙСКИ

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛЕВЕН, община ПЛЕВЕН
         населено място ГР.ПЛЕВЕН, кметство ..........., секция № 035
         адрес на избирателна секция УЛ. „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ №2, ОУ „ПЕТЪР БЕРОН“

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АКСИНИЯ                       АНГЕЛОВА                      ХРИСТОВА
                      АЛЕКСИ                        СВЕТОСЛАВОВ                   АСЕНОВ
                      АНА                           СВЕТОСЛАВОВА                  АЛЕКСИЕВА
                      АНАСТАСИЯ                     ВЪЛЧЕВА                       ДАНЕВА
                      АНТОН                         СВЕТОСЛАВОВ                   КАЧАМАКОВ
                      АТАНАС                        МАРИЯНОВ                      АТАНАСОВ
                      БОГОМИЛ                       МИТКОВ                        КРЪСТЕВ
                      БОРИС                         АСПАРУХОВ                     ГЕНОВ
                      БОРИС                         ГЕОРГИЕВ                      ЦОЛОВ
                      БОРКО                         ДИМИТРОВ                      ПЕТКОВ
                      ВАЛЕРИ                        ТИХОМИРОВ                     ДАНЕВ
                      ВАЛЕРИЯ                       ТОШКОВА                       ПАРАШКЕВОВА
                      ВЕЛИЧКО                       МАРИНОВ                       МЕЧЕНСКИ
                      ВЕНЕЛИН                       ПЕТКОВ                        ДИМИТРОВ
                      ВЕНЕЛИНА                      МАРГАРИТОВА                   АНГЕЛОВА
                      ВЕНЕТКА                       ВЕЛИКОВА                      КРЪСТЕВА
                      ВЕНЦИСЛАВ                     ВЕЛИЧКОВ                      ГАНЕВ
                      ВЕНЦИСЛАВ                     НИКОЛОВ                       НЕНКИНОВ
                      ВЕНЦИСЛАВ                     РУМЕНОВ                       МАКАВЕЕВ
                      ВЕРОНИКА                      ИВАНЧОВА                      АНОВА
                      ВЕСЕЛИН                       ТОДОРОВ                       АНГЕЛОВ
                      ВИОЛЕТА                       ЮРИЕВА                        МАРИНОВА
                      ВИОЛИНА                       ДИЯНОВА                       ГОРАНОВА
                      ВЛАДИМИР                      МАРГАРИТОВ                    АНГЕЛОВ
                      ВЪЛКО                         ВАСИЛЕВ                       МИРЧЕВ
                      ГАЛЯ                          ИВАНЧЕВА                      БОРИСОВА
                      ГЕОРГИ                        ВЕСКОВ                        ГЕРГОВ
                      ГЕОРГИ                        ТОДОРОВ                       ИВАНОВ
                      ГЕОРГИЦА                      КИРОВА                        СИМЕОНОВА
                      ДАРИНКА                       КРЪСТЕВА                      ПЕТКОВА
                      ДИМИТРИНКА                    ВЕЛИКОВА                      СТЕФАНОВА
                      ДИЯН                          ИВАНОВ                        ИВАНОВ
                      ДОРОТЕЯ                       НИКОЛОВА                      НИКОЛОВА
                      ЗОРНИЦА                       ДИМИТРОВА                     ТАЛЕВА
                      ИВАН                          БОРИСЛАВОВ                    ИВАНОВ
                      ИВАН                          ПЕТРОВ                        ИВАНОВ
                      ИЛКА                          ГЕОРГИЕВА                     НИКОЛОВА
                      ИСАБЕЛ                        ФРАНСИСКО                     ГОНСАЛЕС
                      ИСКРА                         БАРТОЛОВА                     КОЛЕВА
                      ЙОВКО                         ГЕТОВ                         СТЕФАНОВ
                      ЙОРДАН                        ЦВЕТАНОВ                      КУЛЧЕВ
                      КЛАЕН                         АСПАРУХОВ                     ЗАЙКОВ
                      КРАСИМИР                      МАРИНОВ                       ТОДОРОВ
                      КРАСИНА                       ГЕОРГИЕВА                     СТОЯНОВА
                      ЛАРИСА                        ХРИСТОВА                      ШАФХАУЗЕР
                      МАРИЯ                         ВЕНЦИСЛАВОВА                  ГАНЕВА
                      МАРИЯ                         НИКОЛОВА                      НИКОЛОВА
                      МАРИЯ                         СТЕФАНОВА                     ИВАНОВА
                      МАРИЯН                        ГЕОРГИЕВ                      ПЕТКОВ
                      МАРИЯН                        ПЕТКОВ                        ПАНЧЕВ
                      МАРТИН                        ПЕТРОВ                        ПАНОВ
                      МЕРИАНА                       ВАСКОВА                       РАДЕВА
                      МИРОСЛАВ                      ВЕСКОВ                        ГЕРГОВ
                      МИРОСЛАВ                      НЕШЕВ                         МИХАЙЛОВ
                      НАДЕЖДА                       ДОЙЧИНОВА                     ХААСЕ
                      НАДЯ                          РАДОСЛАВОВА                   ТОШЕВА
                      НИКОЛАЙ                       БАНОВ                         МАРИНОВ
                      НИКОЛАЙ                       ГЕОРГИЕВ                      ТОДОРОВ
                      НИКОЛАЙ                       КЛАЕНОВ                       ЗАЙКОВ
                      НИКОЛАЙ                       ЦЕКОВ                         НАЙДЕНОВ
                      НИНА                          НЕНЧЕВА                       ПРЕДОВА
                      ПЕТЬО                         ВЕНЕЛИНОВ                     ТОШКОВ
                      ПЛАМЕН                        ВЛАДИСЛАВОВ                   МАРИНОВ
                      ПЛАМЕН                        ДАНАИЛОВ                      ПРЕДОВ
                      ПОЛЯ                          ДАМЯНОВА                      ГАНЕВА
                      РАДИ                          ПАСКАЛЕВ                      РАДЕВ
                      РЕНИ                          СИМЕОНОВА                     ГЕРГОВА
                      РОСА                          ГОСПОДИНОВА                   НИНОВА
                      РУМЯНА                        ИВАНОВА                       СТАНКУЛОВА
                      РУМЯНА                        СПАСОВА                       СПАСОВА
                      СВЕТЛИН                       ХРИСТОВ                       ТОМОВ
                      СТЕФАН                        МАРИНОВ                       КИРОВ
                      СТЕФАН                        ТИХОМИРОВ                     ДАНЕВ
                      СТЕФКА                        ЙОНЧЕВА                       СТОЯНОВА
                      ТЕОДОРА                       ВЕСЕЛИНОВА                    ТОДОРОВА
                      ТОШО                          НИКОЛОВ                       ГЕОРГИЕВ
                      ТРИФОН                        ЦВЕТАНОВ                      НИКОЛОВ
                      ФРОСИНЯ                       РАЛИЕВА                       АРСОВА
                      ЦВЕТАН                        ЙОРДАНОВ                      КУЛЧЕВ
                      ЦВЕТЕЛИНА                     ВАСКОВА                       МАРИНОВА

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛЕВЕН, община ПЛЕВЕН
         населено място ГР.ПЛЕВЕН, кметство ..........., секция № 036
         адрес на избирателна секция УЛ. „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ №2, ОУ „ПЕТЪР БЕРОН“

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛЕКСАНДРИНА                  АЛЕКСАНДРОВА                  АНАТОЛИЕВА
                      АНЕЛИЯ                        КРЪСТАНОВА                    НИКОЛОВА
                      АНЕТА                         ДИМИТРОВА                     ВЪЛЧЕВА
                      АННА                          НИКОЛАЕВА                     МЕЧКОВА
                      БАНО                          ДИМИТРОВ                      ПАНОВ
                      БИСЕРКА                       ЦВЕТАНОВА                     КИЛЯВСКА
                      БОЖИДАР                       СВИЛЕНОВ                      НЕШКОВ
                      ВАЛЕНТИН                      НИКОЛАЕВ                      АНГЕЛОВ
                      ВАЛЕНТИН                      СИМЕОНОВ                      ГЕШЕВ
                      ВАЛЕНТИНА                     ДИМИТРОВА                     АНГЕЛОВА
                      ВАНКО                         ЛИЛЯНОВ                       ВЪРБАНОВ
                      ВАНЯ                          СТЕФАНОВА                     ДАМЯНОВА
                      ВАСИЛЕНА                      МИРОСЛАВОВА                   МОНКОВА
                      ВЕЛИСЛАВА                     ЦВЕТАНОВА                     ИЛИЕВА
                      ВЕЛИЧКА                       ЯНКОВА                        ДАМЯНОВА
                      ВЕНЕТКА                       ПЕТРОВА                       СЪЛЕВА
                      ВЕРА                          БАНОВА                        ПАНОВА
                      ВИОЛЕТА                       ДИМИТРОВА                     ПЕШЕВА
                      ВИОЛЕТА                       ИВАНОВА                       ИВАНОВА
                      ВИОЛЕТА                       МАРИНОВА                      ДИМИТРОВА
                      ВЛАДИМИР                      ПЕТРОВ                        ПЕТКОВ
                      ВОЛОДЯ                        ХРИСТОВ                       КИЛЯВСКИ
                      ГАЛИП                         СЕБАЙДИНОВ                    ГАРИБОВ
                      ГЕОРГИ                        ВАСИЛЕВ                       ДИЛОВ
                      ГЕОРГИ                        КОЛЕВ                         МАРИНОВ
                      ГЕОРГИ                        ПАВЛИНОВ                      ЦАКОВ
                      ГОРАН                         ДИМИТРОВ                      ПАНОВ
                      ГРИША                         СИМЕОНОВ                      ЦЕНОВ
                      ДАНАИЛ                        ГЕОРГИЕВ                      ВЪЛЧЕВ
                      ДАНАИЛ                        ДЕТЕЛИНОВ                     ДУХЛИНСКИ
                      ДАНАИЛ                        ИВАНОВ                        НИНЧЕВ
                      ДАНИЕЛ                        ПЕТРОВ                        ВЪЛЧЕВ
                      ДАНИЕЛА                       РУСЕВА                        ПЕТРОВА
                      ДАНИЕЛА                       ХРИСТОВА                      ИВАНОВА
                      ДЕТЕЛИНКА                     МИЛКОВА                       ИВАНОВА
                      ДИНА                          СТАЙКОВА                      ЛУКАНОВА
                      ЕЛИСАВЕТА                     ВЕСЕЛИНОВА                    ПЕТРОВА
                      ЕФТИМ                         АНТОНОВ                       ВЕКОВ
                      ЖАНЕТА                        КРУМОВА                       ЙОНЕВА
                      ЗОЯ                           БОРИСОВА                      ДИКОВА
                      ИВАЙЛО                        КИРИЛОВ                       КУЧЕВ
                      ИВАН                          ДИМИТРОВ                      ЕЛЕНЧЕВ
                      ИВЕЛИН                        КАЛИНОВ                       ГЕНОВ
                      ИВОНА                         БОЖИДАРОВА                    НИКОЛОВА
                      ЙОАН                          КРАСИМИРОВ                    НИНОВ
                      ЙОРДАНКА                      ГЕОРГИЕВА                     ДУХЛИНСКА
                      ЙОРДАНКА                      СПАСОВА                       РАКОВА
                      КАЛИН                         ИВАНОВ                        ГЕНОВ
                      КАТИНКА                       ИЛИЕВА                        КЮРЧЕВА
                      КИРИЛ                         ИВАЙЛОВ                       КИРИЛОВ
                      КОЛЬО                         КОЕВ                          КОЛЕВ
                      КРАСИМИР                      ГРИГОРОВ                      НИКОЛОВ
                      КРАСИМИР                      СТЕФАНОВ                      КОЖУХАРОВ
                      ЛИЛА                          МИТЕВА                        ВЪЛКОВА
                      ЛИЛИЯ                         ИВАНОВА                       ИЛИЕВА
                      МАДЛЕН                        ИЛИЕВА                        МЕЧКОВА
                      МАЛИНКА                       НИКОЛОВА                      ЛИЧЕВА
                      МАРИЯ                         ИВАНОВА                       ВАНКОВА
                      МАЯ                           ЙОРДАНОВА                     ВЪТОВА
                      МИЛКА                         ГРОЗДАНОВА                    АНГЕЛОВА
                      МИЛКА                         ПЕТКОВА                       СПИРДОНОВА
                      НАТАЛИЯ                       ИВАНОВА                       БУЛОВА
                      НЕЛИ                          БЛАЖЕВА                       БЛАЖЕВА
                      НЕНО                          НИКОЛОВ                       НЕНОВ
                      НИКОЛАЙ                       ВЕЛКОВ                        АНГЕЛОВ
                      НИКОЛАЙ                       ПЪРВАНОВ                      МЛАДЕНОВ
                      НИЯ                           ДИМЧЕВА                       АСЕНОВА
                      ПЕРУНИКА                      БОЯНОВА                       ПЕТРОВА-КОЖУХАРОВА
                      ПЕТЪР                         БОЯНОВ                        СПИРДОНОВ
                      ПЕТЪР                         ГЕОРГИЕВ                      ПЕТРОВ
                      ПЕТЪР                         ДИМИТРОВ                      ВЪТКОВ
                      ПЕТЪР                         СИМЕОНОВ                      ЛЮБЕНОВ
                      ПЕТЬО                         МЛАДЕНОВ                      ПЪРВАНОВ
                      ПЕТЬО                         ХРИСТОВ                       ХРИСТОВ
                      ПЕТЯ                          ДИМИТРОВА                     ВЪЛЧЕВА
                      ПЕТЯ                          МАРКОВА                       ВЕКОВА
                      ПРЕСИЯН                       ГЕОРГИЕВ                      ЦВЕТАНОВ
                      РАДОЙ                         НИКОЛОВ                       ПЛУГОВ
                      СВИЛЕН                        ПЕТРОВ                        НЕШКОВ
                      СИМЕОН                        МАРИНОВ                       РАКОВ
                      СНЕЖАНА                       СВИЛЕНОВА                     НЕШКОВА
                      СТАНИМИР                      ДОЧЕВ                         СТАНЧЕВ
                      СТЕЛИЯН                       МАРКОВ                        МАРКОВ
                      СТЕФАН                        ТОДОРОВ                       ДАМЯНОВ
                      ТОДОР                         БОРИСОВ                       ТОДОРОВ
                      ТОШКО                         ДИМИТРОВ                      ТОМОВ
                      ХРИСТО                        ВОЛОДИЕВ                      КИЛЯВСКИ
                      ХРИСТО                        ИВАНОВ                        ПЕТРОВ
                      ХРИСТО                        ХРИСТОВ                       ИВАНОВ
                      ЦВЕТАЛИН                      ГЕОРГИЕВ                      ГЕШЕВ
                      ЦВЕТАНКА                      ИВАНОВА                       ВЪТКОВА
                      ЦВЕТЕЛИНА                     ВЕСЕЛИНОВА                    ЛИЧЕВА

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛЕВЕН, община ПЛЕВЕН
         населено място ГР.ПЛЕВЕН, кметство ..........., секция № 037
         адрес на избирателна секция УЛ. „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ №2, ОУ „ПЕТЪР БЕРОН“

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛЕКСАНДРА                    ЛЮБЧЕВА                       АНЧЕВА
                      АНЕТА                         АСЕНОВА                       МИЛКОВА
                      АСЯ                           ИВАНОВА                       ИЛИСОЙ
                      АТАНАС                        АНГЕЛОВ                       ЦВЕТАНОВ
                      АТАНАСКА                      КОСТАДИНОВА                   МОЦОВА
                      БОРИСЛАВ                      КРАСИМИРОВ                    БОЖИНОВ
                      БОЯН                          ДИМИТРОВ                      ПАТОВСКИ
                      ВАЛЕНТИН                      ДИМИТРОВ                      МИТЕВ
                      ВАЛЕНТИН                      ПЕТКОВ                        ОЙНАРСКИ
                      ВАЛЯ                          АЛЕКСАНДРОВА                  АНЧЕВА
                      ВАНГЕЛИЯ                      ТРИФОНОВА                     НИКОЛОВСКА
                      ВАЦКА                         ГЕОРГИЕВА                     ПАТОВСКА
                      ВЕЛИЗАР                       МИЛЧЕВ                        ГЕЧЕВ
                      ВЕСА                          АНДРЕЕВА                      СПАСОВА
                      ВЕСА                          СПИРИДОНОВА                   ДИМИТРОВА
                      ВЕСКА                         ВЛАДИМИРОВА                   ГОРАНОВА
                      ВЛАДИНА                       ВЕЛЧЕВА                       ТОДОРОВА
                      ГАЛИНКА                       СЕРАФИМОВА                    БОНЕВА
                      ГЕОРГИ                        ИВАНОВ                        ГЕОРГИЕВ
                      ГЕОРГИ                        МЛАДЕНОВ                      ЦВЕТКОВ
                      ГЕОРГИ                        СТОЯНОВ                       МАНУШЕВ
                      ДАМЯН                         ВАСИЛЕВ                       ПЕТРОВ
                      ДАНАИЛ                        ЛАЗАРОВ                       ГЕРГУШКИ
                      ДИМИТРИНА                     РАДОСЛАВОВА                   ИВАНОВА
                      ДИМИТЪР                       ЕМАНУИЛОВ                     МАНОЙЛОВ
                      ДИМИТЪР                       ИЛИЕВ                         ДИМИТРОВ
                      ЕВГЕНИ                        ИЛИЯНОВ                       ГЕНЧЕВ
                      ЕВГЕНИЙ                       НЕДЕЛЧЕВ                      ТАРЕНГОВ
                      ЕКРЕМ                         ХАЙСИЙЕТОВ                    МЕХМЕДОВ
                      ЖЕНЯ                          ИВАНОВА                       ЩРАУС
                      ЖЕНЯ                          СВИЛЕНОВА                     ГАРВАНОВА
                      ИВАЙЛО                        ИЛЧЕВ                         ДИКОВ
                      ИВАН                          АНГЕЛОВ                       ПЕТКОВ
                      ИВАН                          КОЛЕВ                         ГАРВАНОВ
                      ИВАН                          ЛЮДМИЛОВ                      СТОЯНОВ
                      ИВАН                          НИКОЛАЕВ                      КОНОВ
                      ИВАН                          ПЕТРОВ                        МОЦОВ
                      ИВАНКА                        ДИМИТРОВА                     ХРИСТОВА
                      ИВАНКА                        КРЪСТЕВА                      ЦВЕТАНОВА
                      ИВАНКА                        ПАВЛОВА                       ПОПОВА
                      ИЛИЯ                          ДАЧКОВ                        ГЕОРГИЕВ
                      ИЛИЯН                         ГЕНЧЕВ                        ГЕНЧЕВ
                      ИРИНА                         ГЕОРГИЕВА                     ПЕТРОВА
                      ИСКЪР                         ПЕТКОВ                        ИВАНОВ
                      ЙОРДАН                        ЦОЛОВ                         НЕНИЙСКИ
                      ЙОРДАНКА                      ПЕТРОВА                       ПАВЛОВА
                      КАЙМЕТ                        МЕХМЕДОВА                     МЕХМЕДОВА
                      КАЛИН                         ДАНЧЕВ                        КОСТОВ
                      КРАСИМИРА                     КОЛЕВА                        СПЕК
                      ЛИЛИЯ                         ТОДОРОВА                      МИТЕВА
                      ЛУИЗА                         ИСАЙ                          ХОПАЯН
                      ЛЮБЧО                         МИЛЧЕВ                        АНЧЕВ
                      МАДЛЕН                        ИСАЙ                          ХОПАЯН
                      МАРГАРИТА                     АНГЕЛОВА                      ИВАНОВА
                      МАРГАРИТА                     ЙОРДАНОВА                     ТОДОРОВА
                      МАРИЯ                                                       ЩЮДЕМАН
                      МЕХМЕД                        ХАЙСИЙЕТОВ                    МЕХМЕДОВ
                      МИЛКА                         ЯНЧЕВА                        ГЕОРГИЕВА
                      МИЛКО                         ЙОЧЕВ                         ЦАНКОВ
                      МИЛЧО                         ДЯКОВ                         ГЕЧЕВ
                      НАДКА                         ВАСИЛЕВА                      ГЕЧЕВА
                      НИКОЛА                        ИВАНОВ                        НИКОЛОВ
                      НИКОЛАЙ                       ГЕОРГИЕВ                      ИВАНОВ
                      НИКОЛАЙ                       ЕВГЕНИЕВ                      ТАРЕНГОВ
                      НИКОЛИНКА                     ЦАНЕВА                        ПЕТКОВА
                      ПЕНА                          ЙОРДАНОВА                     МИХАЙЛОВА
                      ПЕТЪР                         ИВАНОВ                        ШОПОВ
                      ПЛАМЕН                        ИВАНОВ                        ВАСИЛЕВ
                      ПЛАМЕН                        ЦВЕТОСЛАВОВ                   ПЕТРОВ
                      РАДКА                         АНГЕЛОВА                      ЯНКОВА
                      РЕНЕТА                        МИРЧЕВА                       АНГЕЛОВА
                      РОСИЦА                        РАДОСЛАВОВА                   ТОДОРАКОВА
                      СТАНИМИР                      ВЛАДИМИРОВ                    ГЪРМЕНОВ
                      СТЕФАН                        ДИМИТРОВ                      СПАСОВ
                      СТЕФАН                        ЦОНЧЕВ                        ВЕЛИКОВ
                      СТЕФКА                        ГЕОРГИЕВА                     НИКОЛОВА
                      СТЕФКА                        НИКИФОРОВА                    НИКОЛОВА
                      СТЕФКА                        НИКОЛАЕВА                     НЕЙКОВА
                      СТОЯН                         ПЕТРОВ                        ДИШКОВ
                      СТОЯН                         ЦАКОВ                         ДИМИТРОВ
                      ТАНЯ                          ЕВГЕНИЕВА                     ГЕРГОВА
                      ТАНЯ                          КОСТАДИНОВА                   СТЕФАНОВА
                      ТАТЯНА                        ТОДОРОВА                      ТАРЕНГОВА
                      ТЕОДОРА                       ПЕТКОВА                       ИВАНОВА
                      ТОДОР                         ЙОРДАНОВ                      ТОДОРОВ
                      ТОДОРКА                       МИХАЙЛОВА                     ДИШКОВА
                      ТОШКО                         БОЖКОВ                        ТОДОРОВ
                      ХАЙСИЙЕТ                      МЕХМЕДОВ                      МЕХМЕДОВ
                      ХРИСТО                        АНГЕЛОВ                       АНГЕЛОВ
                      ХРИСТО                        СТОЯНОВ                       НИКОЛОВСКИ
                      ЦВЕТЕЛИН                      ГЕОРГИЕВ                      ПЕТРОВ
                      ЯНА                           АТАНАСОВА                     ПЕТКОВА

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛЕВЕН, община ПЛЕВЕН
         населено място ГР.ПЛЕВЕН, кметство ..........., секция № 038
         адрес на избирателна секция УЛ. „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ №2, ОУ „ПЕТЪР БЕРОН“

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНГЕЛ                         БОЙКОВ                        РУСАНОВ
                      АНГЕЛ                         ПЛАМЕНОВ                      ИЛИЕВ
                      АНЕЛИЯ                        ИЛИЕВА                        ЦВЕТКОВА
                      АНЖЕЛА                        РУСЕВА                        ПЕТРОВА
                      АНТОНИС                       ЯНИС                          ГЕОРГИУ
                      АНТОНИЯ                       ВЕНЦИСЛАВОВА                  АСПАРУХОВА
                      БИСЕР                         ВАСИЛЕВ                       ПЕТРОВ
                      БИСТРА                        НИКОЛОВА                      БОНЧЕВА
                      БОРИСЛАВ                      ГЕОРГИЕВ                      НИКОЛОВ
                      ВАЛЕНТИН                      ДОЧЕВ                         МЕРДЖАНОВ
                      ВАЛЕНТИНА                     ИВАНОВА                       ХРИСТОВА
                      ВАЛЕНТИНА                     МИХАЙЛОВА                     БАЧЕВА
                      ВАЛЕНТИНА                     СТОЯНОВА                      ВЪЛЧАНОВА
                      ВАНЕЛИЯ                       АНГЕЛОВА                      СТОЯНОВА
                      ВАСИЛ                         ГЕОРГИЕВ                      ПЕТРОВ
                      ВЕЛИСЛАВА                     РУСЕНОВА                      ДИЛОВА
                      ВЕЛИЧКА                       РУСЕНОВА                      ДИМИТРОВА
                      ВЕНЦЕСЛАВ                     АНТОНОВ                       АСПАРУХОВ
                      ВЕНЦИСЛАВ                     ПЕТРОВ                        НИКОЛОВ
                      ВЕРГИЛ                        АЛЕКСАНДРОВ                   АЛЕКСИЕВ
                      ВЕРКА                         ГЕРГОВА                       ГЕНЧЕВА
                      ВИКТОР                        РОСЕНОВ                       ГЕОРГИЕВ
                      ГАЛИНА                        ГЕРГОВА                       ПЕТРОВА
                      ГАЛЯ                          ВЪРБАНОВА                     МАТЕЕВА
                      ГАЛЯ                          ИВАНОВА                       СТОЯНОВА
                      ГАЛЯ                          МИРЧЕВА                       АСЕНОВА
                      ГЕОРГИ                        ВЕСЕЛИНОВ                     ИЛИЕВ
                      ГЕОРГИ                        НАНОВ                         ИЛИЕВ
                      ГЕОРГИ                        ЦВЕТАНОВ                      ХРИСТОВ
                      ДЕЧКО                         КОСТАДИНОВ                    ХУБЕНОВ
                      ДИМИТРИНА                     ДАМЯНОВА                      ЛАЧЕВА
                      ДИМИТЪР                       МАРИНОВ                       ДИМИТРОВ
                      ДИЯНА                         НИКОЛОВА                      РУСАНОВА
                      ДОРИКА                        ТРИФОНОВА                     ТИМНЕВСКА
                      ДРАГОМИР                      РУСЕВ                         ПЕТРОВ
                      ЕВГЕНИ                        СТЕФАНОВ                      АСЕНОВ
                      ЕМИЛ                          АЛЕКСАНДРОВ                   ИВАНОВ
                      ИВАЙЛО                        ИВАНОВ                        МИНКОВСКИ
                      ИВАН                          МИХАЙЛОВ                      МАРКОВ
                      ИВАН                          ЦВЕТАНОВ                      ВЪГЛЕВ
                      ИЛИЯ                          ПЕТКОВ                        ВЪЛЧАНОВ
                      ИРЕНА                         ИВАНОВА                       МАРКОВА
                      ИРИНА                         ВИКТОРОВНА                    АНГЕЛОВА-АДАМ
                      ЙОНКО                         ПАВЛОВ                        НИКОЛОВ
                      ЙОРДАН                        ИВАНОВ                        ГЕНЧЕВ
                      ЙОРДАНКА                      АНГЕЛОВА                      МАРКОВА
                      КАЛИНКА                       ИВАНОВА                       АСЕНОВА
                      КАТЯ                          ГЕОРГИЕВА                     ЦВЕТАНОВА
                      КРАСИМИР                      ДАМЯНОВ                       ЛАЧЕВ
                      КРАСИМИР                      ХРИСТОВ                       ПАСКУЛЕВ
                      КРИСТОФЪР                     КРАСИМИРОВ                    ИЛИЕВ
                      КРУМ                          ИВАНОВ                        КРУМОВ
                      КРУМ                          ИВАНОВ                        ПАВЛОВ
                      КУНКА                         НЕДЯЛКОВА                     ЦАНОВА
                      ЛАЗАР                         НИКОЛОВ                       СТОЯНОВ
                      ЛЮДМИЛ                        ДИМИТРОВ                      ЛЮБЕНОВ
                      ЛЮСЯ                          НИКОЛОВА                      НЕДЯЛКОВА
                      МАНУЕЛА                       НАСКОВА                       ЯНЕВА
                      МАРГАРИТ                      МИЛКОВ                        ИВАНОВ
                      МАРГАРИТА                     ПЕТКОВА                       ИЛИЕВА
                      МАРИАН                        ГЕОРГИЕВ                      ИЛИЕВ
                      МАРИАНА                       АНГЕЛОВА                      ПЕТКОВА
                      МАРИАНА                       ПЕТКОВА                       ВАСИЛЕВА
                      МАРИН                         МАРИНОВ                       ГЕОРГИЕВ
                      МАРИЯ                         ПАВЛОВА                       ГЕОРГИУ
                      МАРИЯ                         САШЕВА                        ПЕТРОВА
                      МАРИЯН                        НИКОЛОВ                       ПФАЙФЕР
                      МАРТА                         ТОДОРОВА                      ХРИСТОВА
                      МАЯ                           НИКОЛОВА                      ДИМОВА
                      МАЯ                           ХРИСТОВА                      ИЛИЕВА
                      МИЛЕНА                        ВАЛЕРИЕВА                     ПЕТРОВА
                      МИЛЧО                         ХРИСТОВ                       ТОНЧЕВ
                      МИРОСЛАВ                      АНДРЕЕВ                       ХРИСТОВ
                      МИРОСЛАВ                      ТОДОРОВ                       ДАНЧЕВ
                      НАДЕЖДА                       АНДРЕЕВА                      ПЕТРОВА
                      ПАВЕЛ                         ВЛАДИМИРОВ                    НИКОЛОВ
                      ПАВЛИНА                       ДИМИТРОВА                     ВАСИЛЕВА
                      ПАТРИСИЯ                      ДЕНИСОВА                      ГЕРДЖИКОВА
                      ПЕНКА                         ЙОРДАНОВА                     ЧОВИКОВА
                      ПЕТКО                         ЦВЕТАНОВ                      ХРИСТОВ
                      ПЕТЪР                         ГЕОРГИЕВ                      НИКОЛОВ
                      ПЕТЪР                         МАВРОДИЕВ                     АЛЕКСАНДРОВ
                      ПЕТЯ                          АНГЕЛОВА                      ПЕТРОВА
                      ПЛАМЕН                        ГЕОРГИЕВ                      ЦВЕТАНОВ
                      ПОЛИНА-ГЕРГАНА                ГЕОРГИЕВА                     ГЕОРГИЕВА
                      ПЪРВОЛЕТА                     БОГОМИЛОВА                    ДАНАИЛОВА
                      РАДКО                         ИВАНОВ                        ЧОБАНОВ
                      СВИЛЕН                        БОГОМИЛОВ                     ИВАНОВ
                      СИМЕОНКА                      НИКОЛОВА                      ДАНАИЛОВА
                      СПАСКО                        ЦАНКОВ                        ЦАНКОВ
                      СТЕЛА                         ИВАНОВА                       ПЪРВАНОВА-ДЕ-СОУЗА-И-БРИТО
                      СТЕН-ЕАРЛ                     ЕМИЛОВ                        АЛЕКСАНДРОВ
                      СТЕФКА                        МИЛЧЕВА                       АНГЕЛОВА
                      ТЕМЕНУЖКА                     СИМЕОНОВА                     ЦОКОВА
                      ТЕОДОР                        ИВАНОВ                        ВАСИЛЕВ
                      ТЕОДОРА                       КРАСИМИРОВА                   ИЛИЕВА
                      ТОДОРКА                       ХРИСТОВА                      ЦАНКОВА
                      ХАРИТОН                       БОРИСОВ                       БОРИСОВ
                      ЦАРИНА                        САШЕВА                        ЛАЗАРОВА
                      ЦВЕТА                         НАЙДЕНОВА                     АЛЕКСИЕВА
                      ЦВЕТАН                        ЮЛИЯНОВ                       ДЕШКОВ
                      ЦВЕТАНА                       ФЛОРЕВА                       ЧОБАНОВА
                      ЦОНКА                         СТЕФАНОВА                     ТОНЧЕВА
                      ЮЛИЯН                         ИВАНОВ                        ЧОВИКОВ
                      ЯНКА                          ВЕНЦИСЛАВОВА                  НИКОЛОВА

 

 


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПЛЕВЕН, община ПЛЕВЕН
         населено място ГР.ПЛЕВЕН, кметство ..........., секция № 039
         адрес на избирателна секция Ж.К. „СТОРГОЗИЯ“ №85, СУ „СТОЯН ЗАИМОВ“

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНДРЕА                        АНАТОЛИЕВА                    ДИМИТРОВА
                      АНДРИЯН                       ТОДОРОВ                       ШОПОВ
                      АНЕЛИЯ                        СТЕФАНОВА                     КЕХАГЯС
                      АНЕТА                         АНТОНОВА                      АМЛИНГ
                      АНКА                          БОРИСОВА                      КРЪСТЕВА
                      АНТОАНЕТА                     ТОШКОВА                       ТОШЕВА
                      АНТОН-МАТЕЙ                   НИКОЛОВ                       ВАСИЛЧИН
                      АНТОНЕЛА                      АНТОНОВА                      ВАСИЛЧИНА
                      БОЙКО                         МИНЧЕВ                        БОРИСОВ
                      БОРЯНА                        ХРИСТОВА                      ЛУНГАРОВА
                      БОЯНКА                        СИМЕОНОВА                     МИТОВА
                      ВАЛЕНТИН                      ТОДОРОВ                       ЦАНОВ
                      ВЕРА                          БОЙКОВА                       БОЯНОВА
                      ВЕСЕЛИН                       ГЕНЧЕВ                        ЯКОВ
                      ВЕСЕЛИН                       ДИМЧЕВ                        ТОДОРОВ
                      ВЕСЕЛИН                       ПЛАМЕНОВ                      ЛАЧЕВ
                      ВИКТОРИЯ                      САШЕВА                        ТОШЕВА
                      ВИРГИНИЯ                      РУМЕНОВА                      ПРОКОПОВА
                      ВЛАДИМИР                      НИНУШЕВ                       ИВАНОВ
                      ВРЪБКА                        ПЕТРОВА                       ДИНЧОВСКА
                      ГЕОРГИ                        БАТКОВ                        БАТКОВ
                      ГЕОРГИ                        ИВАЙЛОВ                       ГЕРГОВ
                      ГЕОРГИ                        ИВАНОВ                        АТАНАСОВ
                      ГЕОРГИ                        ИГНАТОВ                       ГЕРГОВ
                      ГЕОРГИ                        МИХАЙЛОВ                      ТРАНКОВ
                      ГЕОРГИ                        ХРИСТОВ                       ЙОРДАНОВ
                      ДАКО                          МАРИНОВ                       ДАКОВ
                      ДАНА                          АНТОНОВА                      ВАСИЛЧИНА
                      ДАНИЕЛА                       ЛИЛЯНОВА                      ИЛИЕВА
                      ДЕНИСЛАВ                      МАРИЯНОВ                      ПРОКОПОВ
                      ДИАН                          ИЛИЕВ                         ИЛИЕВ
                      ДИМИТЪР                       АНКОВ                         МАДЖАРОВ
                      ДИМИТЪР                       ГЕОРГИЕВ                      ДИНЧОВСКИ
                      ДОБРОМИР                      ДИМИТРОВ                      ТОДОРОВ
                      ДОНКА                         КОСТОВА                       ДИМИТРОВА
                      ЕЛЗА                          ТОДОРОВА                      ЦОНЕВА
                      ЕМИЛИЯ                        ВЕЛЬОВА                       ГЕОРГИЕВА
                      ЖИВКО                         ЕФТИМОВ                       ЛУКАНОВ
                      ЗДРАВКО                       ЦАКОВ                         ЦОНЕВ
                      ЗЛАТКА                        ДИМИТРОВА                     ВЕЛИКОВА
                      ИВА                           ГЕОРГИЕВА                    &nbs