Календар младежки дейности

Съобщение относно Календар за младежки дейности 2020 г.

360

СЪОБЩЕНИЕ   В срок до 31.12.19г. очакваме предложения от младежки организации и сдружения за младежки прояви, които  да бъдат включени в   “Календар за младежки дейности” на Община Плевен за  2020г. Предложенията…