Клубове на хората с увреждания и пенсионери

На територията на Община Плевен са разкрити 33 клуба на хората с увреждания и пенсионера, от които 10 бр. гр.Плевен и 23 в останалите населени места.

КХУП в гр.Плевен:

 1. КХУП ул."Гюмюрджина" № 1
  тел. 064/ 801 308
  организатор - Мая Добрева
   
 2. КХУП ул."Сан Стефано" № 40
  тел. 064/ 804 519
  организатор - Диана Вълчиновска
   
 3. КХУП ул."Георги Кочев" № 39 бл. "Росица"
  тел. 064/ 826 520
  организатор - Пенка Маринова
   
 4. КХУП бул."Данаил Попов" № 2
  тел. 064/ 826 421
  организатор - Маргарита Метова
   
 5. КХУП ул."Руй" № 2
  тел. 064/ 822 730
  организатор - Галина Тончева
   
 6. КХУП бул."Скобелев" № 20
  тел. 064/ 815 292
  организатор - Анелия Миковска
 7. КХУП ж.к."Дружба" (с/у блок 113 вх. А)
  тел. 064/ 871 439
  организатор - Искра Костандева
   
 8. КХУП ул. "Гренадирска" № 30
  тел. 064 830 558
  организатор - Малинка Табакова
   
 9. КХУП ж.к. "Сторгозия" (до блок № 26)
  тел. 064/ 682 013
  органзатор - Анита Митева