Приемно време

Всеки първи и трети вторник на месеца от 14:00 до 16:00 часа.

За контакти:

Електронна поща: mayor@pleven.bg