Кметовете на кметства и кметски наместници на населени места от община Плевен 2019 г. – 2023 г.

С П И С Ъ К

на Кметовете на Кметства от състава на Община Плевен

мандат 2019 – 2023 г.


Профил на купувача на Кметствата от Община Плевен
 

 

Населено място Кмет Електронна поща служебен телефон
1. БЕГЛЕЖ Георги Христов Данов beglezh@pleven.bg 06509/3482; 06509/3468
0887/700 027
2. БОХОТ

Бойка Любенова Пъшева

bohot@pleven.bg

063575/221 0884/573305

3. БРЕСТОВЕЦ Радослав Петров Иванов brestovets@pleven.bg 063571/365
4. БРЪШЛЯНИЦА Цветан Първанов Господинов brashlyanitsa@pleven.bg 06509/3901;06509/3899
0885/338 022
5. БУКОВЛЪК Георги Колев Божинов bukovlak@pleven.bg 0885/557292
6. ВЪРБИЦА Красимир Йорданов Маринов varbitsa@pleven.bg

0882/480407; 0884/693530

7. ГРИВИЦА Петър Асенов Георгиев grivitsa@pleven.bg 063561/400
8. ДИСЕВИЦА Пламен Симеонов Бешков disevitsa@pleven.bg 063573/267
9. КОИЛОВЦИ Мирослав Володиев Илиев koilovtsi@pleven.bg 06529/22-22
0889/106111
10. МЕЧКА Кирил Антимов Кирилов mechka@pleven.bg 063565/222
11. НИКОЛАЕВО ВрИД Ванелия Ангелова Стоянова nikolaevo@pleven.bg 06520/2271
12. ОПАНЕЦ Тихомир Маринов Георгиев opanets@pleven.bg 0885/266230
13. ПЕЛИШАТ Петър Лачев Йочев pelishat@pleven.bg 065098/579
065098/619
14. ПЛЕВЕН Георг Леонидов Спартански mayor@pleven.bg 064/881206
15. РАДИШЕВО Поля Миткова Петкова radishevo@pleven.bg 063560/222
16. СЛАВЯНОВО Румен Савев Моцев slavyanovo@pleven.bg 06515 /2008
17. ТЪРНЕНЕ Венко Симеонов Найденов tarnene@pleven.bg 063573/336
18. ЯСЕН Мариана Димитрова Иванова yasen@pleven.bg 0884/388780
06357/2014


С П И С Ъ К

на Кметските наместници от състава на Община Плевен

 

1. ГОРТАЛОВО Пламен Красимиров Петков gortalovo@pleven.bg 063579/272
2. КЪРТОЖАБЕНЕ  Веселин Димитров Цанов kartozhabene@pleven.bg

063573/577

0877/ 778941

3. КЪШИН Пламен Дачев Петков kashin@pleven.bg 063571/729
4. ЛАСКАР Валя Русанова Донева laskar@pleven.bg 0879/911 304
5. РАЛЕВО Асен Георгиев Гетов ralevo@pleven.bg 063579/228
6. ТОДОРОВО Янчо Петков Итов todorovo@pleven.bg 06357/4234
7. ТУЧЕНИЦА Наталия Кръстева Тодорова tuchenitsa@pleven.bg 063576/222
0879/911193