Кметовете на кметства и кметски наместници на населени места от община Плевен 2015 г. – 2019 г.

С П И С Ъ К
на кметовете на кметства и кметски наместници на населени места от община Плевен
2015 г. – 2019 г.

Профил на купувача на Кметствата от Община Плевен
 

Кметство Кмет Сл. тел. E-mail
БЕГЛЕЖ
5872
Георги Христов Данов 06519/234
0887700027
beglej@pleven.bg
БОХОТ
5891
Цветан Георгиев Кънев  063575/221 bohot@pleven.bg
БРЕСТОВЕЦ
5884
Радослав Петров Иванов  063571/365
 
 brestovec@pleven.bg
БРЪШЛЯНИЦА
5844
Цветан Първанов Господинов 063566/368
0885 338 022
 braslianica@pleven.bg
БУКОВЛЪК
5839
Росен Георгиев Русанов 063568/222  bukovlak@pleven.bg 
ВЪРБИЦА
5845
Леонид Христов Балинов 06526/566
 
varbica@pleven.bg
ГОРТАЛОВО 
5888
Пламен Красимиров Петков 063579/272 gortalovo@pleven.bg
ГРИВИЦА
5841
Любомир Маринчев Ламбев 063561/400 grivica@pleven.bg
ДИСЕВИЦА
5825
Пламен Симеонов Бешков  063573/267 disevica@pleven.bg
КОИЛОВЦИ
5842
Румен Милков Габров 06529/22-22
0889106111
koilovci@pleven.bg
КЪШИН
5885
Пламен Дачев Петков 063571/729 kasin@pleven.bg
МЕЧКА
5843
Пламен Христов Петров 063565/222  mechka@pleven.bg
НИКОЛАЕВО
5874
Ваня Петрова Орозова 06520/2271 nikolaevo@pleven.bg
ОПАНЕЦ
5851
Тихомир Маринов Георгиев  063578/232 opanec@pleven.bg
ПЕЛИШАТ
5895
Петър Лачев Йочев 065098/579
065098/619
 pelisat@pleven.bg
РАДИШЕВО
5838
Найден Ангелов Христов 063560/222 radisevo@pleven.bg
РАЛЕВО
5875
Асен Георгиев Гетов 063579/228 ralevo@pleven.bg
СЛАВЯНОВО
5840
Христо Тодоров Таренгов 06515 /2008 slavianovo@pleven.bg
ТУЧЕНИЦА
5892
Наталия Кръстева Тодорова 063576/222
0879911193
tuchenica@pleven.bg
ТЪРНЕНЕ
5882
Преслав Емилов Панов 063573/336 tarnene@pleven.bg
ЯСЕН
5850
Йото Димитров Добрев 06357/21-14  iasen@pleven.bg  

 

 

Кметство Кметски наместници Сл. тел. E-mail

 КЪРТОЖАБЕНЕ  

5883

Лени Димитров Димитров 0879/911 263 kartojabene@pleven.bg

  ЛАСКАР

5876

Крайчо Марчев Марчев  0879/911 304 laskar@pleven.bg

ТОДОРОВО

5887

Янчо Петков Итов 63574234 todorovo@pleven.bg