Протокол от заседание на комисия с предмет „Изграждане на Православен параклис „св. вмчк Георги Победоносец” в УПИ X, стр. кв. 53, с. Ясен

2600

Файлове:

Protokol.pdf Protokol.pdf