Открит конкурс за възлагане на дейностите "Почвоподготовка, попълване и отглеждане на горска култура", Обект № ЛКД-1/2024, землище гр. Плевен

232