Открит конкурс за възлагане на дейността "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии" за Обект №18/2023, землищa с. Коиловци и гр. Плевен

306

Файлове:

zapoved otkrivane.pdf zapoved otkrivane.pdf