Конкурси

КОНКУРС с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен на имот публична общинска собственост - „Летен театър”,

1295

На основание чл.14, ал. 7 във връзка с ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.14, ал.1, чл.76, т.2, чл.79, ал.1, ал.2 и чл.98, ал.1 от Наредба №7 на Общински  съвет – Плевен, чл.44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Закона за местното…