Конкурси

Публичен конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

516

ОБЩИНА   ПЛЕВЕН       На основание чл. 44 ал.2 във връзка с ал.1,т.1 и т 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС,  чл.79, ал. 2, чл.76,т.2 и чл.98 от Наредба №7 на Общински съвет Плевен и Решения № 238/30.06.2016г. на Общински съвет –…

Заповед № РД 10-1035/09.08.2016г. - конкурс за отдаване под наем на ученически стол - публична общинска собственост, находящ се в ОУ "Йордан Йовков"

370

Заповед № РД 10-1035/09.08.2016г. - конкурс за отдаване под наем на ученически стол - публична общинска собственост, находящ се в ОУ "Йордан Йовков"

Заповед № РД 10-1033/09.08.2016г. - конкурс за отдаване под наем на ученически стол - публична общинска собственост, находящ се в СОУ "Иван Вазов"

333

Заповед № РД 10-1033/09.08.2016г. - конкурс за отдаване под наем на ученически стол - публична общинска собственост, находящ се в СОУ "Иван Вазов"

Заповед № РД 10-1034/09.08.2016г. - конкурс за отдаване под наем на ученически стол - публична общинска собственост, находящ се в ОУ "Св.Климент Охридски"

357

Заповед № РД 10-1034/09.08.2016г. - конкурс за отдаване под наем на ученически стол - публична общинска собственост, находящ се в ОУ "Св.Климент Охридски"

Заповед № РД – 12 - 356 за класиране на участниците в открит конкурс за „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии” за обект № 7/2016, землище с.Николаево

330

З А П О В Е Д № РД – 12 - 356 град Плевен, 29.07.2016 г.   за класиране на участниците в открит конкурс за  „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии”  за обект № 7/2016, землище с. Николаево, отдел…

Заповед № РД – 12 - 357 за класиране на участниците в открит конкурс за „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии” за обект № 6/2016, землище с. Горталово

324

З А П О В Е Д № РД – 12 - 357 град Плевен, 01.08.2016 г.   за класиране на участниците в открит конкурс за  „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии”  за обект № 6/2016, землище с. Горталово, отдел…

Конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на част от имот - публична общинска собственост

379

         На основание чл.14, ал. 7 във връзка с ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.14, ал.1, чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.98, ал.1 от Наредба №7 на Общински  съвет – Плевен, чл.44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Закона…