Заповед №79 от 30.08.2017 г. на Директора на ОП УОЗГ за прекратяване на процедура за обект №18/2017

441