Концесии

Предизвестие за прекратяване изх.№ ДИР-164/12.07.2016 г. до концесионера *„ *Актис 10 ” ООД

1442

Предизвестие за прекратяване изх.№ ДИР-164/12.07.2016 г. до концесионера *„ *Актис 10 ” ООД,  със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр.Плевен 5800, Община Плевен, ул. ”Алеко Константинов” №5, ет.1, ап.2, представлявано…