Култура

Правилник за организацията и дейността на съвета по култура към Община Плевен

Културни институти

Творчески организации

Фестивали и биеналета

Ежегодни награди

Конкурси


културни събития

2667

  КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ 26 - 30 МАРТ     ВЕЛИКДЕНСКИ КОНЦЕРТ НА ОБЩИНСКИ ХОР "ГЕНА ДИМИТРОВА" 28 МАРТ - 19.00 ч. - ЗАЛА "КАТЯ ПОПОВА" вход свободен