МАРГАРИТА БАХНЕВА

МАРГАРИТА БАХНЕВА

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ „ФИНАНСИ И ИКОНОМИКА“

 

Образование: Магистър по икономика - Стопанската академия „Димитър Ценов“, гр. Свищов.

 

Професионална реализация: Периодът март 1998 год. - декември 2005 год. е началник сектор „Регистрация и обслужване на данъкоплатците“ в Националната агенция за приходите, гр. Плевен.

От 2006 год. до ноември 2023 год. е директор Дирекция „Приходи от местни данъци и такси“.