Местни данъци и такси

Адрес: гр.Плевен, ул. "П.Р.Славейков" №21, първи етаж
e-mail: mdt@pleven.bg

Телефони за контакт:

064 889 488 - Директор
064 889 464 - Ръководител "Салон за обслужване на клиенти"
064 889 474 - Ръководител "Ревизии, проверки и събиране"
064 889 468 - Деловодство

Работно време:
в работни дни от от 8,30ч. до 16,30ч.

ежедневна дезинфекция в 12 до 13ч

 

Действащи ставки

Банкова сметка

Съобщения по ДОПК

Проверка и плащане на данъци

Данъчни декларации