Местни данъци и такси

Телефони за контакт:

064 889 464

064 889 488

064 889 475

064 889 468

064 889 481

Адрес: гр.Плевен, ул."П.Р.Славейков" №21, първи етаж
e-mail: mdt@pleven.bg

Работно време:
в работни дни от 8:30ч. до 16:30ч.


Действащи ставки

Актуално

Съобщения по ДОПК

Проверка и плащане на данъци

Формуляри