Нормативни документи

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ КЛУБОВЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НАРЕДБА № 33

231

УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ, Напомняме Ви, че срокът за подаване на заявления за кандидатстване по Наредба №33 на Общински съвет - Плевен за финансово подпомагане на спортните клубове на територията…

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №46 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ,ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ НА ДЕЦА И УЧАЩИ В ИНСТИТУЦИИ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

719