Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за функция "образование"

861

Файлове:

формули 2019.PDF формули 2019.PDF