ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА РЗИ-ПЛЕВЕН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАНОВИЯ ПРИЕМ И ПЛАНОВА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, СЧИТАНО ОТ 21.02.2022 Г.

2981

С настоящата заповед, считано от 21.02.2022 г. /понеделник/, се възстановява провеждането на планов прием и планирана оперативна дейност в лечебните заведения за болнична медицинска помощ в област Плевен.

Пълният текст на заповедта  прочетете в прикачения файл:

 

Файлове:

zapoved-RZI-18.02_.22_.pdf zapoved-RZI-18.02_.22_.pdf
Свалете в PDF