Изменение на Инвестиционната програма ще обсъдят съветниците на редовно заседание

261

Изменение на Инвестиционната програма ще обсъдят съветниците на редовно заседание

       Редовната сесия на Общински съвет ще се проведе на 28 октомври (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова” при предварителен дневен ред от 20 точки. Заседанието ще започне с информация относно изпълнението на бюджета на Община Плевен, сметките от средства от Европейския съюз и основните показатели към 30.06.2021 г. Кметът Георг Спартански внася предложение за одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2022-2024 година за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на Община Плевен, както и индикативен разчет на средствата от Европейския съюз за същия период. Съветниците ще обсъдят предложение за изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2021 година. Общинският съвет ще гласува и извършване на промяна в разчета за капиталовите разходи на Община Плевен за 2021 година за обект „Основен ремонт на Автогара Плевен“, изпълняван по проект, финансиран със средства от „Регионален фонд за градско развитие“ АД, „Банка ДСК“ АД и собствено участие на Община Плевен. Ще бъде обсъдено предложение относно сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския дълг за изпълнение на проект „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен“.

 

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ  ЗА 2022 ГОДИНА

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ТАКСА…

четвъртък, 02 декември 2021
81

За седмица засадиха първите 71 нови фиданки по плевенските улици

За седмица засадиха първите 71…

понеделник, 29 ноември 2021
710

Плевен грейва празнично на 1 декември

Плевен грейва празнично на 1…

петък, 26 ноември 2021
1371

Посланикът на Словакия в Плевен: Свързват ни не само общите корени

Посланикът на Словакия в Плевен:…

четвъртък, 25 ноември 2021
463