Кметът Георг Спартански покани екоминистъра Емил Димитров да обсъдят на среща стопанисването на парк „Кайлъка”

297

       Кметът на Община Плевен Георг Спартански изпрати писмо до Министъра на околната среда и водите Емил Димитров, с което го кани в удобно за него време да посети Плевен, за да обсъдят варианти относно решаване на проблема със състоянието и поддръжката на парк „Кайлъка”. В писмото кметът посочва, че е налице неотложна необходимост от вземане на решение за финансиране на дейностите в Защитена местност „Кайлъка” и подчертава, че в момента паркът е в нелицеприятно състояние, което предизвиква критиките и гнева на жителите на града. 

       Георг  Спартански предлага три варианта за финансиране на дейностите в парка:

       1.Да се създаде държавно предприятие, което да извършва дейностите по поддържането и възстановяването на Защитена местност „Кайлъка” със средства от държавния бюджет;

       2.Да бъдат предоставяни целеви средства от държавния бюджет на Областния управител за стопанисването на Парка;

       3.Да се предостави паркът за стопанисване на Община Плевен, която да извършва дейностите по поддържането и възстановяването чрез „Паркстрой” ЕООД – търговско дружество със 100 % общинска собственост, и осигурен финансов ресурс от държавния бюджет.

       Писмото до Министъра на околната среда и водите Емил Димитров може да прочетете в прикачения файл. 

Файлове:

pismo MOSVCCI19052020.pdf pismo MOSVCCI19052020.pdf
Свалете в PDF