Кметът на Плевен д-р Христов поиска пълна финансова проверка в Общината за последните 8 години

2938

Кметът на Плевен д-р Христов поиска пълна финансова проверка в Общината за последните 8 години

       С писмо до Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/ кметът на община Плевен д-р Валентин Христов поиска да се извърши пълна финансова инспекция на Община Плевен за периода 2015 г. – 10.11. 2023 г. Копие от писмото е изпратено и до Сметната палата. Д-р Христов информира за изпратеното искане на провелото се днес първо оперативно заседание с ръководния състав на местната управа, в присъствието и на представителите на медиите.

       „Вече започнахме ревизията на Общината, която обещах, и едновременно формирам работните групи по ресори и задачи. С екипа ми започваме да работим по задачите, които очертахме по време на кампанията, защото хората очакват от нас да си свършим работата както трябва. Плевенчани трябва бързо да усетят новия стил на управление и да видят реално развитие към по-добро“, заяви по повод изпратеното искане д-р Христов. В писмото си до АДФИ и Сметната плата той посочва:

       „Отправям молба за назначаване на финансова инспекция, предвид обстоятелството, че кметът носи отговорност по контрола и законосъобразното изпълнение на всички дейности и програми, реализирани от Общината. Моля да назначите извършването на финансова проверка за периода от 2015 г. до 10.11.2023 г. на цялостното финансово състояние на Община Плевен с особен фокус върху законосъобразността по спазване на нормативните актове, които уреждат бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност, включително по реда на ЗОП и Правилника за прилагането му, в това число и разходването на средствата, отпуснати на Община Плевен във връзка с реализирането на проекти по международни договори или програми на Европейския съюз.“

Свалете в PDF