Община Плевен проведе публично обсъждане за поемане на дълг за мащабния проект „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия

568

Община Плевен  проведе  публично обсъждане по повод  поемане на дългосрочен общински дълг под формата на кредит от ФЛАГ ЕАД за осигуряване на мостово финансиране и собствено участие по проект  „Интегриран воден цикъл Плевен- Долна Митрополия". Проектът е финансиран по Приоритетна ос 1 „ Води" на ОП  „Околна  среда 2014-2020  г.", който  се  осъществява  с финансовата  подкрепа  на Оперативна програма „Околна среда" 2014-2020, съфинансирана от Европейски съюз чрез Кохезионния фонд. Предвижда се размерът на кредита  да е  в две направления -  до 8 000 000 лева за мостово финансиране, и до 6 000 000 лева за осигуряване на собствен принос. Мостовото финансиране от фонд „ФЛАГ" ЕАД ще даде възможност на Община Плевен  да осигури регулярни междинни плащания с изпълнителите по проекта в съответствие с графика за реализацията му, а съфинансирането е процент от общия обем на проекта, което  също  се  разплаща  пропорционално  при  изпълнението  на  СМР. Извършените  плащания с кредитния ресурс ще бъдат своевременно представяни за възстановяване пред  Договарящия орган - Министерството на околната среда и водите, и респективно възстановявани регулярно на фонд ФЛАГ съгласно погасителния план.

  Кметът Спартански представи  данни, от които стана ясно, че Община Плевен съвместно с Община Долна Митрополия вече изпълнява мащабния  инвестиционен проект, чиято реализация ще допринесе за изграждане на битова канализация и осигуряване на екологосъобразното отвеждане, заустване и пречистване на битовите отпадъчни води от двете населени места в съответствие с изискванията на Европейския съюз. Реализацията на такъв мащабен инвестиционен проект е отговорна задача, която изисква значителен финансов ресурс за оборотно (мостово) финансиране на разходите преди тяхното възстановяване/верифициране от ОП „Околна среда 2014-2020 г." и осигуряване на частта за собствено участие на Община Плевен. ФЛАГ ЕАД (Фонд за органите на местното самоуправление ) е икономически най-изгодният вариант за осигуряване на ресурс за оборотно финансиране на разходите и средства за собствено участие.

 Бюджетът на Община Плевен  може да си позволи плащане по тези  кредити, увери кметът . Той  съобщи, че предстои да предложи за обсъждане и изтеглянето на нов инвестиционен кредит от общо 6 милиона лева за четири важни обекта. Това са реконструкцията на площад „Свободата” и  част от старата главна улица, основен ремонт на автогарата, за да може тя да получи лиценз според новите изисквания, финансиране на постоянен приют за безстопанствени кучета и изграждането на  скейтпарк в района на  чешма Балаклия. В бъдещите планове  на общинското ръководство е и идеята  за модернизиране на уличното осветление в Плевен.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Постоянната комисия по култура ще…

петък, 15 февруари 2019
474

Започва кампанията за заплащане на…

петък, 15 февруари 2019
179

Много приятели посрещна за празника…

четвъртък, 14 февруари 2019
182

Почитаме Апостола с паметен ритуал

четвъртък, 14 февруари 2019
178