Община Плевен ще осигурява превод на жестов език при предоставяне на административни услуги

1435

Община Плевен ще осигурява превод на жестов език при предоставяне на административни услуги

   Община Плевен ще осигурява превод на български жестов език при предоставяне на административни услуги в изпълнение на изискванията на Закона за българския жестов език. За целта Общинският съвет даде зелена светлина да бъде подписано споразумение за сътрудничество със Столична община, която разполага със съответния капацитет, за изпълнение на споделена услуга "Превод на български жестов език при административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица от общинската администрация". Преводът ще се осъществява чрез онлайн връзка при цена 33 стотинки на минута, или 20 лева на час. Услугата ще е достъпна в Центъра за административно обслужване на гражданите /до зала „Катя Попова”/, в Дирекцията „Приходи от местни данъци и такси” и Дирекция „Гражданска администрация”, където  трябва да се заяви предварително.

Свалете в PDF