Общинският съвет предостави имоти за ползване на БТА, Плевенската филхармония и Клуба на дейците на културата

519

   Общинският съвет реши на днешното си заседание да предостави безвъзмездно за управление и ползване недвижими нежилищни имоти - общинска собственост, на три институции в града за срок от 5 години. Имот с площ 115 кв. м, находящ се на приземния етаж в сградата на ул. „Д. Константинов” № 23, се предоставя на Българска телеграфна агенция за нуждите на Национален пресклуб - Плевен. Разходите за консумативи, свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота, такса битови отпадъци и данък сгради за имота са за сметка на БТА. С друго решение залата за обществени прояви „Катя Попова” беше  предоставена за управление на Плевенската филхармония. Такса битови отпадъци за имота ще се заплаща от Плевенската филхармония,  консумативните разходи, сързани с текущото обслужване и поддръжка на имота, ще се заплащат също от Плевенската филхармония, но по изготвена методика от комисия, назначена от кмета на Община Плевен. Сдружение „Клуб на дейците на културата” получава безвъзмездно право на ползване върху част от партерния етаж на жилищен блок на ул. „Вардар” № 9, решиха още общинските съветници. Разходите, свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота, както и данък сгради и такса битови отпадъци, са за сметка на Сдружение „Клуб на дейците на културата”.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

За първи път Плевен посреща…

сряда, 19 септември 2018
317

„ИНЖСТРОЙ” ПРОДЪЛЖАВА ТЕКУЩИТЕ РЕМОНТИ В…

понеделник, 17 септември 2018
92

НА РАБОТНА СРЕЩА КМЕТОВЕТЕ НА…

сряда, 12 септември 2018
398

Стартира изграждането на канализационна и…

сряда, 12 септември 2018
602