Основният ремонт на ДФСГ „Интелект“ – Плевен, стартира с встъпителна пресконференция и официална церемония „Първа копка“

911

На 15.02.2018 г. се проведоха събития – встъпителна пресконференция и официална церемония „Първа копка“ по проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДФСГ „Интелект“ – Плевен“, по който Община Плевен е бенефициент. Проектът се осъществява по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002-0035-C01 (№ РД-02-37-299/13.12.2016г.), финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Пресконференцията оповести целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта, които са насочени към създаване на условия за модерни образователни услуги чрез подобряване на образователната инфраструктура на ДФСГ "Интелект"- Плевен. Насочените интервенции за рехабилитацията и обновяването й са фактор за устойчиво развитие на града и региона. Осигуряването на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, съобразена с настоящите и бъдещи изисквания, ще допринесе и за по-доброто качество на живот и социална интеграция.

Първата копка бе направена в присъствието на Милен Яков, заместник-кмет „Финанси и икономика” на Община Плевен; арх. Невяна Иванчева – заместник-кмет „Териториално развитие”, Павлина Станчовска, ръководител на проекта; Емил Райков – директор на ДФСГ „Интелект“, инж. Стефан Генков – представител на „Артстрой“ ООД, осъществяващ строителните дейности на обекта, както и останалите членове от екипа по проекта, гости.

Очаква се интервенцията върху ДФСГ „Интелект“ да допринесе в цялост за: предоставяне на модерни образователни услуги; осигуряване на образователни услуги в условия, съответстващи на критериите за устойчиво развитие; осигуряване на по-високо ниво на енергийната ефективност и намаляване на разходите за енергия; подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите, формиращи образователния обект; осигуряване на достъпна архитектурна среда; подкрепа на социална интеграция; намаляване дела на отпадналите от училище и подпомагане реализацията им на пазара на труда.

Общата стойност на проекта е 1 399 992,00 лева, от които европейско съфинансиране: 1 189 993,00 лв. и национално съфинансиране: 209 999,00 лв. , представляващи 100%  БФП.

Срокът за изпълнение на договора е 30 месеца.(13.12.2016 г. - 13.06.2019 г.).

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

„Синя зона” няма да работи…

понеделник, 17 декември 2018
116

Три символа на Плевен са…

понеделник, 17 декември 2018
108

Каратистката Ивет Горанова стана за…

петък, 14 декември 2018
171

Водоподаването в село Ясен ще…

понеделник, 10 декември 2018
104