Отложиха точките за обявяване на конкурси за управители на няколко общински дружества

309

       Общинският съвет – Плевен, отложи отново обявяването на конкурси за избор на управители на шест общински фирми. По предложение на Постоянната комисия по „Стопанска политика и транспорт” и Постоянната комисия по „Здравеопазване и социална политика” от дневния ред на днешната сесия отпаднаха точките за провеждане на конкурс за избор на управител на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, за избор на членове на съвета на директорите на „Тибор“ ЕАД, за избор на управители на „Инжстрой“ ЕООД, на „Паркстрой“ ЕООД, на „Диагностично-консултативен център  II – Плевен“ ЕООД и на „Диагностично-консултативен център IIІ – Плевен“ ЕООД.

       Причината е внесеният на централно ниво на 22.04.2021 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните предприятия, който касае провеждането на конкурси. В предложението към чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия е записано към края на второто изречение да се добави, че „конкурсът за назначаване не може да се обявява и провежда в рамките на 6 месеца преди датата на редовни парламентарни избори“.

Свалете в PDF
ЦГМ
i love Bulgaria
EU Funds
Интегриран план за градско възстановяване и развитие
Регистър на общинската собственост
Оперативна програма околна среда 2014-2020
Защита на личните данни