Първи концерт на малчуганите по проект „Букварче, бъди ми другарче”

253

С първия от двата концерта започна дейност 2 по  Проект „Букварче, бъди ми другарче”, финансиран с Договор BG05M2OP001-3.001-0085-C02/27.07.2016 г., ОП НОИР.  В рамките на дейност 2 се предвижда  организирането на 2 съвместни концерта с български и ромски песни и танци, за деца от ромски и български произход. На концертите децата ще имат възможност да се изявят и да зарадват своите родители с прекрасни изпълнения от народното творчество на двата етноса. Важна стъпка в интеграцията им е възможността след съвместните репетиции с децата от Школа за музикално и танцово изкуство, да се явят на сцената заедно с тях.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Без ток за два часа…

четвъртък, 19 септември 2019
270

Заместник-министърът на културата Амелия Гешева…

сряда, 18 септември 2019
167

Временно се преустановява работата на…

понеделник, 16 септември 2019
498

На добър час през новата…

понеделник, 16 септември 2019
442