Първи концерт на малчуганите по проект „Букварче, бъди ми другарче”

359

С първия от двата концерта започна дейност 2 по  Проект „Букварче, бъди ми другарче”, финансиран с Договор BG05M2OP001-3.001-0085-C02/27.07.2016 г., ОП НОИР.  В рамките на дейност 2 се предвижда  организирането на 2 съвместни концерта с български и ромски песни и танци, за деца от ромски и български произход. На концертите децата ще имат възможност да се изявят и да зарадват своите родители с прекрасни изпълнения от народното творчество на двата етноса. Важна стъпка в интеграцията им е възможността след съвместните репетиции с децата от Школа за музикално и танцово изкуство, да се явят на сцената заедно с тях.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

С паметен ритуал почитаме Апостола

вторник, 18 февруари 2020
124

Да подкрепим плевенска сграда в…

понеделник, 17 февруари 2020
451

С официална церемония беше открита…

понеделник, 17 февруари 2020
130

Жителите на плевенското кметство Буковлък…

понеделник, 17 февруари 2020
108