Покана за публично обсъждане за поемането на дългосрочен общински дълг от "Регионален фонд за градско развитие" - АД

1803

Покана за публично обсъждане за поемането на дългосрочен общински дълг от

П О К А Н А

за публично обсъждане за поемането на дългосрочен общински дълг от Община Плевен под формата на /заем/ кредит от „Регионален фонд за градско развитие” АД – Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България” /ФГР Север/, част от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020

       На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг и чл. 6 от Наредба № 21 за условията и реда за провеждане на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез поемане на дългосрочен общински дълг от Община Плевен, кметът на Община Плевен кани местната общност на обществено обсъждане във връзка с поемане на дългосрочен общински дълг под формата на кредит от „Регионален фонд за градско развитие” АД  („Фонда”).

1. Предназначение - финансиране на инвестиционни намерения за следните обекти: Основен ремонт на площад „Свобода” и пешеходната улица „Васил Левски” от площад „Свобода” до площад „Стефан Стамболов”; Основен ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност, достъпна среда и нова навесна конструкция на Автогара Плевен – УПИ I-653.2, кв. 219 по плана на гр. Плевен;

2. Стойност – 5 219 870 лв.;

3. Начин на финансиране - дългосрочен общински дълг в размер на 5 219 870 лв. и краткосрочен оборотен кредит в размер на 400 000 лв.;

4. Начин на обезпечаване - залог върху собствени приходи на Община Плевен;

5. Място и дата на провеждане на обсъждането – 27 януари 2020 г., понеделник, от 17.30 часа в зала „Гена Димитрова” в сградата на РБ „Христо Смирненски”

       Материалите за обсъждането са на разположение в сградата на Община Плевен на пл. „Възраждане” 2, стаи № № 87, 98 и 71.

Свалете в PDF