Приеха Бюджет`2018 на Община Плевен

593

   С гласовете на 37 от съветниците Общински съвет – Плевен, прие днес Бюджета на Община Плевен за 2018 година. Един местен депутат гласува „против” и един – „въздържал се”. Общият размер на Бюджета на Община Плевен за 2018 година е 87 704 433 лв. Приходите за делегирани от държавата дейности са 52 804 443 лв., а приходите за местни дейности и държавни дейности, дофинансирани с местни приходи, са 34 899 990 лв. Най-голям относителен дял от данъчните приходи има данъкът върху недвижимите имоти, следван от данъка върху превозните средства и данъка при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин. Планираните неданъчни приходи са в размер на 13 796 300 лева. Разходите за делегирани от държавата дейности за 2018 година са в размер на 52 804 443 лв. Най-големи традиционно са за функция „Образование”, следвана от „Здравеопазване”, за събития в сферата на културата, за социални грижи.

   Съветниците гласуваха и някои промени в разпределението на средствата. Те завишиха от 20 хил. на 30 хил. лв. годишните средства за футболния клуб „Вихър” – Славяново, а парите за Баскетболен клуб „Спартак” – Плевен, вече са не 50 хил., а 60 хил. лв.

   Промени имаше и в Културния календар. С по 5 хил. лв. Община Плевен ще подпомогне Плевенската филхармония за две оперни постановки в града през м. юни – „Набуко” и „Аида”. Други 10 хил. лв. гласуваха за провеждането на IV Международен музикален фестивал по китара. С 5 хил. лв. бяха намалени средствата за провеждане на Коледни и Новогодишни празници, от 17 хил. на 15 хил. лв. бяха намалени финансите за Фестивала на куклените театри „Шарено петле”, който ще е през м. юни. Средствата в Раздел III на Културния календар, с които се финансират съвместни проекти на Община Плевен с културни институти и различни обществени и творчески организации на проектен принцип, бяха намалени от съветниците от 52 хил. лв. на 46 хил. лв.

   Още 7 хил. лв. бяха отпуснати на Кметство Дисевица за ремонт на спалното помещение в детската градина в селото, а 30 хил. лв. ще се насочат към ремонт на подпорна стена до детската градина в с. Буковлък.

Със средства в размер до 5 хил. лв. ще се издават безплатни карти за почетните и заслужилите граждани на Плевен от „Тролейбусен транспорт” ЕООД.

   Корекция с цел детайлно уточнение беше направена и в критериите за обявяване на първото родено в Община Плевен бебе. Записано беше и изискването поне един от двамата родители да има постоянна адресна регистрация на територията на общината. Завишена беше и сумата – от 500 на 600 лв.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Георг Спартански: Ремонтът за милиони…

понеделник, 19 февруари 2018
202

Плевен се поклони пред паметта…

понеделник, 19 февруари 2018
311

По стара традиция поискахме прошка

понеделник, 19 февруари 2018
69

Паметта за Апостола ни събира…

петък, 16 февруари 2018
273