Продължава изпълнението на проект „Грижа в дома в община Плевен“

254

Продължава изпълнението на проект „Грижа в дома в община Плевен“

Проект BG05SFPR002-2.001-0165-C02 „Грижа в дома в Община Плевен“ по Процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 се изпълнява от 01.04.2023 г. След подписано допълнително споразумение за продължение на проекта до 31.12.2024 г., общата стойност на Договора за безвъзмездна финансова помощ е в размер на 3 931 980.00 лв.

Проектните дейности по предоставяне на услугата „Грижа в дома“ от Община Плевен стартираха през 2023 г. и продължават до края на тази година. През този период е осигурена грижа в домашна среда на над 600 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания. Услугите се предоставят в 24 населени места на територията на общината.

Основната цел на проект "Грижа в дома в община Плевен" е да продължи осигуряването на подкрепа в домашна среда за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението. Изпълнението на дейностите разширява възможностите за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на евентуални пандемични ситуации. Чрез тях се цели да се достигне до най-уязвимите групи от населението, които да получат навременна и професионална подкрепа в зависимост от техните индивидуални потребности, чрез предоставяне на богат спектър от услуги в домашна среда, като:

  • Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания;
  • Доставка на лекарства, предписани от специалист, храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите);
  • Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социалнозначими заболявания, включително консултации със специалисти при необходимост.

За осъществяване на заложените дейности е назначен екип от специалисти в т.ч. координатор, социални работници, психолог, медицински сестри, домашни санитари, доставчици и шофьори. В изпълнение на проектните дейности ще бъдат осигурени и супервизии и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Центърът за управление на услугата е на адрес: гр. Плевен бул. „Русе“№1, ет. 1, офис 2. Телефон за информация: 064-600-260 и 064-800-402.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Плевен беше домакин на семинар за здравословния начин на живот

Плевен беше домакин на семинар…

понеделник, 24 юни 2024
61

Ученици сплетоха венец от билки на Еньовден в Плевен

Ученици сплетоха венец от билки…

понеделник, 24 юни 2024
88

УЛИЦИ В РАЙОНИТЕ НА АВТОГАРАТА И „КАЙЛЪКА“ ЩЕ БЪДАТ ИЗМИТИ НА 25 ЮНИ

УЛИЦИ В РАЙОНИТЕ НА АВТОГАРАТА…

понеделник, 24 юни 2024
52

От началото на годината: За 88 новородени Община Плевен е отпуснала еднократна помощ при раждане

От началото на годината: За…

понеделник, 24 юни 2024
108