ПРОЕКТЪТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЗА 2018 ГОДИНА ЩЕ БЪДЕ ОБСЪДЕН ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

832

Първата за тази година редовна сесия на Общинския съвет ще се проведе на 25 януари (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Кметът Георг Спартански внася за обсъждане окончателния проект за Бюджет на Община Плевен за 2018 година.Точката е седма от общо 26 в дневния ред. Съветниците ще обсъдят и предложения за промени в няколко общински наредби. Първа точка в предварителния дневен ред касае изменение и допълнение на Наредба за управление на общинските пътища и Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен. За обсъждане влизат още предложение за изменение и допълнение на Наредба № 33 за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Плевен, както и предложение за изменение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на община Плевен. Ще бъде гласувана Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, за 2018 година. Ще бъде обсъдено и предложение за приемане на Общински план за противодействие на тероризма.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

С множество призове, отличия и…

вторник, 15 януари 2019
310

Плевен ще има своя географска…

вторник, 15 януари 2019
131

Започна работа Центърът за видеонаблюдение…

вторник, 15 януари 2019
122

Спиране на водоподаването в Ясен…

понеделник, 14 януари 2019
77