Промени в Инвестиционната програма на Община Плевен приеха съветниците

824

Промени в Инвестиционната програма на Община Плевен приеха съветниците

       Общинският съвет прие промени в Инвестиционната програма на Община Плевен за текущата 2022 година. Решението е във връзка с реализирана икономия на финансови средства, предвидени за ремонт на две улици в града.

       Обемът на Инвестиционната програма е 14 716 247 лева, от които преходният остатък от целеви трансфери и субсидии е 5 932 051 лв., целева субсидия за капиталови разходи - 2 099 500 лв., и собствени бюджетни средства (в т.ч. инвестиционни кредити, др. преходни остатъци) - 6 684 696 лв. Със средства от целевата субсидия за капиталови разходи беше предвидено извършване на основен ремонт на ул. „Бургас“ за 175 670 лв., ул. „Родопи“ - 120 000 лв., и ул. „Кара Колю“ - 1 352 215 лв. Ремонтът на първите две улици е завършен и изпълнението е, както следва: ул. „Бургас“ - 173 105 лв., и ул. „Родопи“ - 107 425 лв. Реализираната икономия от 15 140 лв. може с решение на Общинския съвет да се използва за финансиране на третия обект – ремонта на ул. „Кара Колю“.

       С решение на Министерски съвет от 28 септември 2022 г., на общини в страната бяха отпуснати целево общо 406 374 769 лв. за ремонт на общински пътища, улична и ВиК мрежа. Определените за Община Плевен средства в размер на 800 хил. лв. са насочени именно към ремонта на ул. „Кара Колю“. Ремонтът е разделен на два участъка с обща проектна стойност 2 255 066 лв., като вторият се планира да бъде ремонтиран през 2023 година.

       Във връзка с гореизложеното Общинският съвет прие следните промени в годишната Инвестиционна програма на Общината:

       -Изменя обект „Основен ремонт на ул. „Бургас“, финансиран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи, както следва: било 175 670 лв., става 173 105 лв.;

       -Изменя обект „Основен ремонт на ул. „Родопи“, финансиран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи, както следва: било 120 000 лв., става 107 425 лв.;

       -Изменя обект „Основен ремонт на ул. „Кара Колю“, финансиран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи, както следва: било 1 367 355 лв., става 1 382 495 лв.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Плевен грейна в коледна украса

Плевен грейна в коледна украса

сряда, 06 декември 2023
226

Община Плевен реализира успешно бюджетна линия/проект „Подкрепа на Община Плевен за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“

Община Плевен реализира успешно бюджетна…

сряда, 06 декември 2023
174

Изложба представя важни моменти от живота на легендарния военачалник ген. М. Д. Скобелев

Изложба представя важни моменти от…

сряда, 06 декември 2023
154

Над 4 000 жители на община Плевен ще празнуват имен ден на Никулден

Над 4 000 жители на…

вторник, 05 декември 2023
206