Промени в Инвестиционната програма на Общината гласуваха съветниците

285

       Изменения в Инвестиционната програма на Община Плевен за 2020 г. обсъдиха общинските съветници днес. Вътрешните компенсирани промени между обектите, финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи и собствени бюджетни средства, в т.ч. и преходни остатъци от целеви трансфери и инвестиционни кредити, се налагат след преценка на възможностите за финансиране и приоритетите за изпълнение на обектите. Анализът е направена на база степен на готовност на проектите, съгласуване и одобрението им, издаването на разрешение за строеж и др. Така например за обект „Основен ремонт на ХГ „Илия Бешков” след обявена обществена поръчка не са се явили кандидати поради недостатъчност на първоначално предвидените средства.

       Единодушно с 32 гласа „за” общинските съветници решиха следното:

       - Изменя обект „Основен ремонт на ХГ „Илия Бешков”, финансиран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи - от 332 000 лв. става 334 000 лв.;

       - Изменя обект „Основен ремонт на ул.„Св. Кл. Охридски”, финансиран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи - от 35 000 лв. става 60 000 лв.;

       - Изменя обект „Подпорна стена ул.„Княз Борис I” №30 и №32”, финансиран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи - от 50 000 лв. става 23 000 лв.;

       - Изменя обект „Основен ремонт на ул.„Св. Климент Охридски”, финансиран със собствени бюджетни средства - от 25 000 лв. става 6 540 лв.;

       - Изменя обект „Основен ремонт на РИМ – Плевен”, финансиран със собствени бюджетни средства - от 80 000 лв. става 0 лв.;

       - Изменя обект „Основен ремонт на тротоар на бул.„Данаил Попов”, финансиран със собствени бюджетни средства - от 150 000 лв., става 0 лв.;

       - Изменя обект „Частично изграждане на улица в жк „Дружба”, до бл. 317”, финансиран със собствени бюджетни средства - от 260 000 лв. става 20 000 лв.;

       - Създава обект „Основен ремонт на ХГ „Илия Бешков”, финансиран със собствени бюджетни средства - от 0 лв., става 66 000 лв.;

       - Създава обект „Подпорна стена на ул.„Парашкев Цветков”, финансиран със собствени бюджетни средства - от 0 лв. става 24 165 лв.

       Резервът за непредвидени и неотложни разходи в частта „Местни дейности” се увеличава с 398 295 лв. 

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Обществено обсъждане на отчета за…

вторник, 11 август 2020
119

Основни ремонти са причина за…

вторник, 04 август 2020
472

С временна организация на движението…

понеделник, 03 август 2020
371

Изкърпване на улици в селата…

понеделник, 03 август 2020
239