С пресконференция и официална церемония „Откриване на обекта“ приключи проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – етап 2“

1913

С пресконференция и официална церемония „Откриване на обекта“ приключи проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – етап 2“

С пресконференция и официална церемония „Откриване на обекта“ приключи изпълнението на проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – етап 2“.  В рамките на заключителната пресконференция заместник-кметът с направление „Проекти и хуманитарни дейности“  Стефан Милев обобщи всички изпълнени дейности и постигнати резултати по проект: „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – етап 2“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.007-0004-C01 (№ РД-02-37-44) 10.07.2020 г., по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, с бенефициент Община Плевен.

 Ръководителят на проекта, Евгени Генов, представи презентация за постигнатите цели и резултати по проекта, а именно, постигане на ресурсна ефективност, намаляване на вредното въздействие върху околната среда и климатичните промени, както и подобряване състоянието на улична мрежа на Плевен. По проекта са изпълнени ремонтни дейности на обектите: „Реконструкция на улица „Вит“ – от фирма „ИЗОБОР“ до кръстовището с ул. „Втора задгарова“, гр. Плевен“, „Реконструкция на улица „Северна“, гр. Плевен“, вкл. съоръжения към транспортна техническа инфраструктура, а именно обект: „Реконструкция на пътен надлез за жк „Сторгозия“, гр. Плевен“.

Г-н Генов подчерта, че изпълнението на проекта е довело до подобряване на общото качество на живот на жителите на гр. Плевен от всички възрасти, развитие на бизнеса, привличане на инвеститори и стимулиране на предприемачеството.

Официалната церемония по откриване на обекта се състоя при пътен надлез за жк „Сторгозия“. Отец Иван от църквата „Св. Троица“ в Плевен отслужи ритуал за здраве. Трикольорната лента тържествено прерязаха ръководителят на проекта г-н Генов, инж. Дилков и инж. Димитров – представители на строителната фирма „Трейс Груп Холд“ АД, изпълнител на ремонтните дейности.

На събитията присъстваха представители на ръководството на Община Плевен в лицето на Милен Яков – заместник-кмет „Финанси и икономика“, Стефан Милев – заместник-кмет „Проекти и хуманитарни дейности“, екипът по управление на проекта с ръководител Евгени Генов, служители на Общинска администрация, представители на ОИЦ – Плевен, граждани и медии.

Общата стойност на реализирания проект е 3 974 424,43 лева, от които 3 378 260,77 лева европейско финансиране и 596 163,66 лева национално съфинансиране, представляващи 100%  БФП. 

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Плевен беше домакин на семинар за здравословния начин на живот

Плевен беше домакин на семинар…

понеделник, 24 юни 2024
58

Ученици сплетоха венец от билки на Еньовден в Плевен

Ученици сплетоха венец от билки…

понеделник, 24 юни 2024
83

УЛИЦИ В РАЙОНИТЕ НА АВТОГАРАТА И „КАЙЛЪКА“ ЩЕ БЪДАТ ИЗМИТИ НА 25 ЮНИ

УЛИЦИ В РАЙОНИТЕ НА АВТОГАРАТА…

понеделник, 24 юни 2024
51

От началото на годината: За 88 новородени Община Плевен е отпуснала еднократна помощ при раждане

От началото на годината: За…

понеделник, 24 юни 2024
103