Съветниците не одобриха отпускане на допълнителни средства от общинския бюджет за Езиковата гимназия

545

     След едночасови дебати на извънредна сесия снощи Общински съвет – Плевен не одобри предоставянето на финансова помощ в размер на 50 261 лв. на Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици в града. „За” предложението, внесено от Постоянната комисия по „Образователна политика и читалищна дейност”, гласуваха 11 съветници, 6 бяха „против”, а 23 – „въздържал се”.

     В началото на заседанието кметът на Община Плевен Георг Спартански обяви, че след като е станало известно искането за допълнителни средства за заплати на персонала на Езиковата гимназия, писма с подобно съдържание са постъпили в администрацията от още няколко училища. Общата сума на исканото финансиране от фонд „Резервен” на общинския бюджет е близо 290 хил. лв. Подобен недостиг в училищните бюджети няма как да бъде покрит, тъй като в момента във фонд „Резервен” наличността е 3 хил. лв. Г-н Спартански подчерта, че въпросът има и морална страна, защото няма как да се подпомогне едно училище, а на останалите да се откаже. Като бъдещ проблем той определи и предвиденото в Колективния трудов договор в сферата на образованието увеличение на трудовите възнаграждения през 2019 г. Кметът призова съветниците да инициират, ако догодина ще се подпомагат целево училища, възможността за подобен разход да бъде заложена в бюджета. Но дори и тогава, допустимите суми са 2 хил. лв. годишно за заплати и 7 хил. лв. годишно за непредвидени ремонти, подчерта г-н Спартански.

     В хода на дискусията съветниците зададоха на директора на ПГПЧЕ Юрий Тодоров множество въпроси за направените разходи, за причините за появата на недостига на средства за заплати и осигуровки, за мерките, които ръководството е взело за осигуряване на финанси. Болшинството от членовете на местния парламент не подкрепиха предложението, като един от основните им доводи беше, че така на практика ще се отвори „дупка” в бюджета за над 290 хил. лв.

Свалете в PDF