Съветниците приеха Бюджет`2020 на Община Плевен

2386

Съветниците приеха Бюджет`2020 на Община Плевен

       С 37 гласа „за”, 1 „против” и 3 „въздържал се” общинските съветници приеха на днешната извънредна сесия Бюджет`2020 на Община Плевен. Промени бяха направени в няколко направления.

       От Инвестиционната програма гласуваха да отпадне ремонт на тротоара на ул. „Климент Охридски”, ремонт на подпорна стена на ул. „Княз Борис I”, на ул. „Лозенка”, намалиха средствата, определени за придобиване на земя с цел разширяване на Гробищен парк „Чаира”, отпадна и придобиването на трактор за с. Бохот. Общо планираните за тези дейности средства са 426 265 лв. На тяхно място съветниците приеха за същата сума да се направи ремонт на ул. „Патриарх Евтимий”, на ул. „Раковски” № 57, да бъде закупен трактор за с. Брестовец и багер за с. Ясен.

       Увеличени бяха с 228 хил. лв. средствата за всички малки населени места със самостоятелен бюджет в раздел „Местни дейности”, увеличение в приходната част беше гласувана и в бюджетите на няколко общински предприятия.

       В Културния календар беше записано провеждането на Международен музикален фестивал „Акордеомания” през м. юни с финансиране в размер на 10 000 лв. Средствата са за сметка на намаляване на предвиденото за няколко други мероприятия.

       Гласувано беше увеличение на конкретния размер на основните месечни работни заплати за 2020 год. на кметовете в населените места в общината с 13 %. Кметът на Община Плевен Георг Спартански декларира категоричното си нежелание заплатата му да бъде повишена и беше изваден от списъка. Със 187 лв. беше увеличено и трудовото възнаграждение на кметските наместници.

       Парите за група „Физическа култура и спорт” местни дейности са 540 000 лв., като за  ДЮШ БК „Спартак – Плевен” сумата беше завишена с 20 000 лв. и стана 80 000 лв. За спортните клубове, отговарящи на условията на общинската Наредба №33, се предвиждат общо 210 000 лв.

Свалете в PDF