Ще третират земеделски площи срещу плевели, стопаните на пчелини следва да вземат мерки

186

 

     В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Община Плевен уведомява  собствениците на пчелни семейства, че ще се извърши наземно предсеитбено третиране на площи-угари в землището на Плевен, на отстояние 6 км от града.

     Растителнозащитните практики ще се извършат от 11.04.2020 г. до 13.04.2020 г. включително от 08.00 до 22.00 часа.

     Третирането ще се извърши с препарат „Тайфун СЛ”, закупен от „999 - Ив. Асенов” ЕООД.

     Собствениците на пчелини да предприемат мерки за опазване на пчелните семейства от отравяне, като по преценка обозначат мястото на пчелина с бял флаг.

       За повече информация: телефони за връзка 06324/ 2214.

 

Свалете в PDF