Обратна връзка

Свържи се с нас

За кореспонденция

пл. "Възраждане" № 2
5800, Плевен
Централа: 064 881 200
Факс: 064 844 230
e-mail: mayor@pleven.bg

EИK/Булстат № 000413974

Работно време

от Понеделник до Петък
от 8:30 до 12:30
от 13:00 до 17:00

ЦГМ
i love Bulgaria
EU Funds
Интегриран план за градско възстановяване и развитие
Регистър на общинската собственост
Оперативна програма околна среда 2014-2020
Защита на личните данни